تخت روانچی:

مرکل می داند نباید برای ایران شرط بگذارد

معاون اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه که در دوران پسابرجام همانند دوره دو ساله مذاکرات هستهای روزهای شلوغ و پر رفت و آمدی را در دستگاه دیپلماسی کشور میگذراند، گفت: هنوز زمان آن نرسیده است که روابط ایران و انگلیس به سطح سفیر ارتقاء پیدا کند.

  1. ۱۱ ماه،۴ هفته قبل
  2. ۰
مرکل می داند نباید برای ایران شرط بگذارد
نوآوران -

مجید تختروانچی همچنین اعلام کرد: دور دوم نشستهای سیاسی میان ایران و اتحادیه اروپا به احتمال زیاد در مهرماه برگزار میشود.

او با بیان اینکه سال گذشته دور اول گفتوگوهای سیاسی میان ایران و اتحادیه اروپا در تهران برگزار شد،  توضیح داد که برای برگزاری دور دوم گفتوگوها هنوز تاریخ دقیقی تعیین نشده است ولی به احتمال زیاد در مهرماه سال جاری، این گفتوگوها در شهر بروکسل برگزار خواهد شد.

معاون وزیر امور خارجه، با بیان اینکه ایران و اتحادیه اروپا در مورد مسائل مختلف دوجانبه، مسائل منطقه از جمله آوارگان و ضرورت مبارزه با تروریسم با یکدیگر گفتوگو و رایزنی میکنند، درباره تاسیس دفتر مستقل اتحادیه اروپا در تهران نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو نفر به نمایندگی از اتحادیه اروپا در سفارت هلند جهت پیگیری امور مربوط به این اتحادیه مشغول به فعالیت هستند و امور مربوط به ایران و اتحادیه اروپا را پیگیری میکنند.

وی در این باره توضیح داد:خانم موگرینی و دیگر مسئولان اتحادیه اروپا تاکید دارند که در دور جدید روابط ایران و این اتحادیه، فعالیت و همکاریهای زیادی بین دو طرف در حوزههای مختلف انجام خواهد شد بنابراین نیاز است تا آنها دفتر مستقلی در تهران تاسیس کنند.در حال حاضر دو نفر به نمایندگی از اتحادیه اروپا در سفارت هلند جهت پیگیری امور مربوط به این اتحادیه مشغول به فعالیت هستند

تختروانچی با بیان اینکه در سفری که خانم موگرینی در اواخر فروردینماه  سال جاری به تهران داشت هفت کمیسیونر اروپایی که در زمینههایی چون محیط زیست، انرژی، حمل و نقل، همکاریهای اقتصادی، همکاری با سازمان تجارت جهانی و ...  مشغول به فعالیت هستند، او را همراهی میکردند، گفت: مقامات اتحادیه اروپا تاکید دارند که برای اجراییشدن توافقات صورتگرفته بین ایران و اتحادیه اروپا ضرورت دارد که آنها یک تیم قوی در تهران  به صورت مستقر داشته باشند و لازمهاش این است که دفتر نمایندگی مستقلی را ایجاد
کنند.معاون وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال که «آیا موانع موجود بر سر راه ایجاد دفتر مستقل اتحادیه اروپا در تهران فقط مسائل حقوقی است یا موانع سیاسی نیز در این ارتباط وجود دارد چنانکه در مقطعی این ادعا از سوی برخی از رسانهها مطرح شد که هدف اتحادیه اروپا از ایجاد دفتر مستقل در تهران جاسوسی است؟»، تصریح کرد: ممکن است در مورد یک موضوع نظرات متعدد، مختلف و متفاوتی وجود داشته باشد؛ چنانکه در مورد موضوع برجام نیز شاهد این مسأله هستیم. وی ادامه داد: این امر در مورد ایجاد دفتر مستقل اتحادیه اروپا در تهران نیز صدق میکند و همانطور که پیش از این  اشاره شد، تاسیس چنین دفتری نیازمند طیشدن مراحل قانونی در کشور است و ما نمیتوانیم به آنها بگوییم که مثلا فردا بیایند و دفترشان را باز کنند. در حال حاضر برای تسریع امور به این فرمول رسیدهایم که تعداد محدودی از نمایندگان این اتحادیه در سفارت هلند در تهران مستقر شوند تا کارها را پیش ببرند. گرچه آنها مصر هستند که با این وسعت کار  بین دو طرف، تعداد افراد اعزامی کم است و میگویند باید نمایندگی فعال و مستقلی داشته باشند. تخت روانچی همچینین از سفر رییس جمهوری تا پایان سال 2016 به چند کشور اروپایی خبر داده است.

تختروانچی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «چندی پیش در رسانهها مطرح شد که خانم آنگلا مرکل - صدر اعظم آلمان - برای سفر رئیسجمهور کشورمان به آلمان این پیششرط را مطرح کرده که ایران باید رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد»، با رد قاطع این موضوع خاطرنشان کرد: کشورهای مختلف میدانند که نمیتوانند با ایران اینگونه برخورد کنند و چنین شرط و شروطی را بگذارند؛ چرا که طرح این مسائل نه تنها مشکل ایجاد میکند بلکه قابل طرح با ایران نیست چون آنها میدانند که پاسخ ما چه خواهد بود.

وی ادامه داد: این صحبتی که به نقل از خانم مرکل مطرح شده اصلا صحت ندارد و آنها خود به خوبی میدانند که نباید چنین شرطهایی را مطرح کنند.

تخت روانچی همچنین تصریح کرد : برخی از کشورهای اروپایی نیز که از قبل در تهران سفارتخانه داشتهاند بخشهای اقتصادی و کنسولی خود را تقویت کردهاند چراکه رفت و آمد هیأتهای اقتصادی بین ایران و این کشورها در ماههای اخیر افزایش چشمگیری داشته است. معاون وزیر خارجه در مورد شایعات مطرحشده مبنی بر جابهجاییاش و انتخاب او به عنوان سفیر ایران در یکی از کشورهای اروپایی نیز گفت: در حال حاضر قصد رفتن به خارج از کشور را ندارم.

تختروانچی همچنین از تغییر تعدادی از سفرای ایران در اروپا و آمریکای جنوبی طی ماههای آینده خبر داد و در اینباره تصریح کرد: این سفرا با توجه به پایان زمان ماموریتشان به تهران خواهند آمد و افراد جدید جایگزینشان خواهند شد. این چرخه در وزارت خارجه امری معمول است.

معاون وزیر خارجه همچنین در مورد سرنوشت شکایت ایران از آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری - دادگاه لاهه - درباره برداشتهای غیرقانونی این کشور از داراییهای ایران اعلام کرد: ایران شکایت خود را در این مورد در دادگاه لاهه ثبت کرده است، مراحل اداری اولیه آن طی شده و وکلای ما اسناد اولیه را به دادگاه ارائه کردهاند.

تختروانچی افزود: حدود دو ماه است که این روند آغاز شده و باید به این موضوع توجه داشت که کار حقوقی، امری زمانبر است.

نوشتارهای مرتبط

تازه های دیپلماسی