سخنگوی پیشین وزارت خارجه:

بدعهدی آمریکایی ها نباید به حساب تیم مذاکره کننده نوشته شود

سخنگوی اسبق وزارت خارجه گفت: آمریکاییها در حال نقض برجام هستند، اما دوست دارند نقض برجام از طرف ایران باشد و آنها بتوانند بداخلاقیهایشان را گستردهتر کنند.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
بدعهدی آمریکایی ها نباید به حساب تیم مذاکره کننده نوشته شود
نوآوران -

حمیدرضا آصفی که در گفتوگوی ویژه خبری سخن میگفت،با بیان اینکه آمریکاییها از روز اول به راههای مختلف برجام را نقض کردند، عنوان کرد: باید هزینه بدعهدی آمریکاییها را برای آنها سنگین کنیم و دست ما در این زمینه بسته نیست. وی افزود: یکی از ابعاد این کار، دیپلماسی است و آمریکاییها باید بفهمند تا زمانی که در ارتباط با موضوع هستهای و برجام به تعهدات خود عمل نکنند، هیچ دریچهای به سوی آنها باز نیست و امکان استفاده از توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران را ندارند.

 آمریکاییها باید بدانند دست ایران در برابر نقض برجام باز است

آصفی گفت: آمریکاییها همیشه باید بدانند اگر آنها برجام را نقض کنند دست ما نیز باز است و میتوانیم به روز نخست بازگردیم و این موجب میشود آنها در رفتار خود تجدیدنظر کنند. وی با بیان اینکه رویکرد جمهوری اسلامی ایران و آمریکا از ورود به مذاکرات هستهای و برجام، کاملا متفاوت بود، افزود: جمهوری اسلامی ایران موضوع هستهای و برجام را منفرد و جدا از بقیه مسائل با آمریکا مطرح و در این زمینه گفتوگو کرد که مثلاً تحریمها برداشته شود، اما مشکل از اینجا آغاز شد که آمریکاییها در ظاهر اعلام کردند موضوع گفتوگو، هستهای است، اما در ذهن آنها این بود که از موضوع هستهای آغاز کنند و به موضوعات دیگر بپردازند. سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه کشورمان گفت: برجام برای آمریکاییها مدخلی برای ورود به مسائل دیگر بود. آصفی افزود: آمریکاییها در گذشته اعلام کرده بودند که با ایران درباره صلح خاورمیانه، تروریسم، حقوق بشر و سلاحهای کشتارجمعی مشکل دارند و تا این مسائل حل نشود رابطه با ایران عادی نخواهد شد.

 آمریکا دوست دارد نقض برجام از طرف ایران باشد

وی گفت: آمریکاییها در حال نقض برجام هستند، اما دوست دارند نقض برجام از طرف ایران باشد و آنها بتوانند بداخلاقیهایشان را گستردهتر کنند. آصفی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران این بهانه را از آمریکاییها گرفته است، افزود: باید افزون بر بالا بردن هزینه بداخلاقی و بدعهدی آنها، با کشورهایی که در 1+5 با ما نزدیکی بیشتری دارند جدی وارد گفتوگو شویم و به آنها بفهمانیم که رفتار آمریکاییها بی احترامی و توهین به آنهاست. وی گفت: موضع ما باید نسبت به سوریه، حزب الله لبنان، عراق، یمن و رژیم صهیونیستی قویتر شود.

  در عرصه بینالمللی باید سهممان را خودمان به دست آوریم

سخنگوی اسبق وزارت خارجه کشورمان با بیان اینکه در عرصه بینالمللی باید سهممان را خودمان به دست آوریم و کسی سهمی به کسی نمیدهد، افزود: با توانمندیهایی که در عرصه بین المللی داریم باید با صلابت بر مواضع خود بایستیم و این آمریکاییها را به انعطاف وا میدارد. آصفی گفت: اگر فکر کنیم با تنزل مواضع در عرصه بینالمللی، آمریکا مواضع خود را درباره موضوع هستهای به نفع ما تغییر میدهد، اشتباه کردهایم. وی با بیان اینکه آمریکا یک کشور صهیونیست محور است، افزود: همه نامزدهای آمریکا در دو چیز شریک هستند یکی دوستی با رژیم صهیونیستی و دیگری در دشمنی با ایران. آصفی گفت: در منطقه با آمریکاییها اختلافات بنیادین داریم.= وی افزود: آمریکاییها حزب الله را گروهی تروریستی میشناسند و این با دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بسیار متفاوت است. سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه کشورمان گفت: آمریکاییها در پی سرنگونی رئیس جمهور و دولت قانونی سوریه هستند، در حالی که تعداد آرای بشار اسد در انتخابات بسیار بیشتر از رأی بسیاری از سران کشورهای اروپایی است.

 اختلاف و تضاد منافع با آمریکا

آصفی افزود: نه تنها با آمریکاییها اختلاف منافع، بلکه تضاد منافع داریم. وی گفت: آمریکاییها اعلام نمیکنند اما در پی تجزیه عراق هستند و مقاله روزنامه هاآرتص مبنی بر سه قسمت شدن ترکیه، گمانه زنیها درباره دست داشتن این کشور در کودتای ترکیه را تقویت میکند.

 آمریکا در پی تجزیه منطقه است

آصفی با بیان اینکه آمریکا در پی تجزیه و کوچک کردن کشورهای منطقه برای آرامش رژیم صهیونیستی است، افزود: این با سیاستهای جمهوری اسلامی ایران اصلاً همخوانی ندارد، زیرا بر یکپارچگی کشورها تأکید داریم. وی گفت: زمانی که درباره کاستیهای برجام صحبت میشود باید بین تلاش مذاکرهکنندگان و رفتار آمریکاییها تفاوت قائل شد و بداخلاقی و بدعهدی آمریکاییها نباید به حساب تیم مذاکره کننده نوشته شود. سفیر سابق ایران در امارات افزود: مصوبه کنگره آمریکا مبنی بر ویزا ندادن به کسانی که به ایران سفر میکنند، تجار و اشخاصی که برای موضوعات اقتصادی به ایران میآیند در این طرح مستثنی کرده است، اما این مصوبه ایران هراسی را تشدید میکند.

  برجام اولین مذاکره ایران با امریکا نبود

آصفی گفت: در موضوع برجام بار نخست نبود که با آمریکا مذاکره شد، بلکه در موضوع افغانستان نیز که موضوعی جدی و مهم برای جمهوری اسلامی ایران بود با اجماع در نظام اسلامی با آمریکاییها مذاکره شد. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در آن مذاکرات نقش سازندهای برای حل و فصل مسائل ایفا کرد، اما هنوز جوهر آن توافق خشک نشده بود که آمریکاییها ایران را به عنوان محور شرارت نامیدند. آصفی  اضافه کرد: آمریکاییها کار اخلاق مدارانهای انجام نمیدهند و این مسبوق به سابقه است. وی افزود: افزون بر تکیه بر داخل و ایستادن بر مواضع اصولی، باید با پیمانی بین ایران، سوریه، عراق، ترکیه و روسیه همگرایی منطقهای ایجاد کنیم. سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه کشورمان گفت: این پیمان وضع و چگونگی روابط بینالمللی را به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر میدهد.