بشار اسد در دیدار با هیأت پارلمانی ایران:

نبرد حلب، آینده منطقه را ترسیم می کند

در ادامه اولین دور از سفرهای منطقهای اعضاکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، علاءالدین بروجردی، هاجر چنارانی و هاشم برزگر

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
نبرد حلب،  آینده منطقه را ترسیم می کند
نوآوران -

پس از لبنان عازم سوریه شده و با بشار اسد، رئیسجمهوری این کشور دیدار و گفتوگو کردند. بشار اسد رئیسجمهور سوریه در دیدار با اعضا کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: «دستاوردهای ارتش سوریه و نیروهای همپیمان در نبرد حلب، تصویر آینده منطقه را به نفع محور مقاومت ترسیم میکند.» وی در دیدار هیات مجلس شورای اسلامی کشورمان با انتقاد از نقش مخرب عربستان سعودی و ترکیه در جریان بحران سوریه و حمایت این دو کشور از تروریستها گفت: «اکنون تحولات در ترکیه و شکستهای پیاپی عربستان سعودی در میادین منطقهای اعماز عراق، سوریه، لبنان و یمن نشان داد که کشورهایی که برخلاف منافع مردم منطقه گام برمیدارند، همواره به بنبست خواهند رسید.» وی همچنین با اشاره به شکست مفتضحانه گروههای تروریستی در جبهه حلب، تصریح کرد: «حامیان تروریست‌‌ها بهویژه آمریکا، عربستان سعودی و اردن که از گروههای تروریستی در جبهه شمال ناامید شدند، اکنون روی جبهه جنوب سوریه حساب بازکردهاند.»

    هشت هزار فرد مسلح اعلام ندامت کردهاند

رئیسجمهور سوریه در ادامه با اشاره به عفو عمومی دولت سوریه از افراد مسلح و فراخوانی آنها برای بازگشت به آغوش وطن خاطرنشان کرد: «آمار کسانی که اعلام ندامت کرده و خود را به همراه سلاح به مراجع قانونی سوریه تسلیم کردند؛ بالغ بر هشت هزار نفر رسید و این امر دلیلی بر اینکه تروریستها در جبهه جنوب نمیتوانند کاری را از پیش ببرند.» بشار اسد همچنین با قدردانی از مواضع حمایت جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری در حمایت از سوریه در جریان بحران ششساله این کشور خاطرنشان کرد: در دوران بعد از جنگ و مرحله بازسازی سوریه نیز جمهوری اسلامی ایران بزرگترین شریک اقتصادی ما خواهد بود.

    فلسطین همچنان مهمترین مساله سیاست خارجی ایران است

علاءالدین بروجردی نیز با اشاره به اینکه پیروزی نهایی بر تروریسم نزدیک است، گفت: «این سفر با هدف اعلام حمایت مجدد جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت سوریه صورت گرفت، کشوری که در حماسه بزرگ مبارزه با تروریسم ایستاده است.» رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: «مطمئن هستیم که پیروزی متعلق به مردم سوریه است و این کشور از لوث تروریستهایی که از دهها کشور اعزام شدهاند، پاکسازی خواهد شد.» وی همچنین توطئه جدید عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی را که عربستان سردمدار آن است، محکوم کرد و گفت: «مساله فلسطین را همچنان بهعنوان مهمترین مساله سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام میدانیم و مطمئن هستیم پیروزی نهایی متعلق به مردم فلسطین، مقاومت و سوریه است.

      سازمان ملل هیچگاه برای حل بحران سوریه صادقانه وارد عمل نشده است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: «سازمان ملل هرگز بهطور صادقانه برای حل بحران سوریه وارد عمل نشده است.» علاءالدین بروجردی هنگام ورود به سوریه و در پاسخ به خبرنگار صداوسیما گفت: «به تحرکات سازمان ملل خوشبین نبوده و نیستم. این سازمان اگر هنری داشت باید در طول پنج سال گذشته طرحی را بهمنظور جلوگیری از کشتار مردم سوریه به دست تکفیریها و حامیان آنها ارائه میکرد.» وی تصریح کرد: «سازمان ملل زمانی تحرکاتش را برای از سرگیری مذاکرات ژنو بهمنظور دستیابی به راهحلی برای پایان بحران سوریه شروع کرد که اکنون پیروزی رزمندگان مقاومت و ارتش سوریه در جبهه حلب مشهود است.»

  امیدواریم سرنوشت سوریه در میدان رزم رقم بخورد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی کشورمان با اشاره به اینکه تحرکات و پیشنهادهای نماینده سازمان ملل در ارتباط با بحران سوریه تاثیر چندانی نخواهد داشت، گفت: «با توجه به تحولات اخیر، امیدوار هستیم که سرنوشت سوریه در میدان رزم رقم بخورد.» وی درباره اهداف سفر هیات پارلمانی کشورمان به دمشق گفت: «سوریه در خط مقدم مقاومت و رویارویی با رژیم جنایتکار صهیونیستی ایستاده است و در پنج سال گذشته هم شاهد ایستادگی مردم، ارتش و دولت این کشور در برابر توطئههای گسترده آمریکا و اروپا و همپیمانان منطقهای آنها هستیم.»