رئیس مرکز آموزش وزارت خارجه:

ایران تنها کشوری است که امنیت خود را به طور مستقل تأمین می کند

سید محمدکاظم سجادپور که برای شرکت در سیزدهمین نشست مشترک مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه ایران و موسسه مطالعات راهبردی پاکستان، به اسلام آباد سفر کرده است

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
ایران تنها کشوری است که امنیت خود را به طور مستقل تأمین می کند
نوآوران -

با بیان اینکه تمام کشورها یکسری اصول کلی و عمومی در سیاست خارجی خود دارند و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز از این چارچوب مستثنی نیست، مواردی چون تامین امنیت، رونق بخشیدن اقتصاد، ارتقای فرهنگی و جایگاه را مهمترین اهداف مشترک و اصول کلی سیاست خارجی تمام کشورها دانست. به گزارش ایرنا، رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای وزارت امور خارجه با بیان اینکه انقلاب اسلامی، برای ایران استقلال به ارمغان آورد، گفت: «ایران تنها کشوری است که خودش تمام امنیت خود را تامین میکند و به لطف این استقلال در تامین امنیت، ایران امروز امنترین کشور منطقه است.»

این مقام وزارت امور خارجه کشورمان در بخشی دیگر از سخنانش به اوضاع جهان عرب پرداخت و گفت: «امروز هیچیک از کشورهای عرب که زمانی قدرت و نفوذ زیادی داشتند، دیگر مطرح نیستند و جهان عرب هیچ رهبری ندارد.» وی گفت: «در سالهای گذشته مصر یکی از بازیگران اصلی جهان عرب بود اما امروز در میان مشکلات و مسائل داخلی خود گرفتار شده است. سوریه و عراق همزمانی کشورهایی بسیار مهم و قدرتمند بودند اما آنها را هم درگیری مشکلات و درگیری کردند و امروز عربستان هم با چالشهای خود مواجه است.» سجادپور در ادامه با تاکید بر اهمیت همکاریهای میان کشورهای همسایه و منطقه گفت: «امنیت منطقه فقط در سایه همکاری میان کشورهای همسایه و منطقه ممکن است.»

رئیس مرکز آموزش و پژوهشهای وزارت امور خارجه با اشاره به تلاش برخی کشورها ازجمله برخی اعراب منطقه برای ایجاد فضای ایران هراسی و برچسب زدن به ایران و متهم کردن آن به مسائلی نظیر تروریسم و تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای گفت: «کسانی که سیاست خارجی ایران را میشناسند، بهخوبی میدانند که اینگونه برچسب زدنها از سوی برخی کشورها به ایران، صرفا برای مصرف داخلی و بهرهبرداری داخلی در کشور خودشان است.» وی اظهار داشت که برخی اعراب ازجمله عربستان سعودی از توافق هستهای ایران و گروه 1+5 عصبانی هستند و رفتارهای ضد ایرانی امروز آنها، از سر عصبانیت است. این دیپلمات ایرانی گفت: «رفتن سعودیها به سمت رژیم صهیونیستی، برای جهان اسلام قابلهضم نیست و هرگونه همکاری کشورهای مسلمان با این رژیم، جنایت علیه بشریت و جنایت علیه جهان اسلام است.»

سجادپور درباره روابط دوجانبه ایران و پاکستان هم گفت: «وقتی موضوع روابط دوجانبه مطرح میشود، ایران همواره قدردان پاکستان بهعنوان یک همسایه خوب است و ساختار و پایههای روابط دو کشور بسیار محکم و ریشهدار است.» وی درعینحال تاکید کرد: «روابط ایران و پاکستان مستقل از فاکتورهای گزینشی است و این روابط آنقدر محکم است که نمیتوان آن را بهطور گزینشی به یک یا چند فاکتور محدود کرد.» سجادپور همچنین با اشاره به همکاری سهجانبه ایران، پاکستان و ترکیه در گذشته، خاطرنشان کرد: «ایران، پاکستان و ترکیه همکاریهای مشترکی در زمینههای گوناگون ازجمله در چارچوب سازمان اکو دارند و این همکاریها لزوما نباید به اکو محدود شود و سه کشور میتوانند در زمینه علوم و فناوری همکاریهای خوبی داشته باشند بهویژه اینکه ایران در حوزه بسیاری از علوم ازجمله نانو فناوری، سلولهای بنیادین و ... پیشرفتهای شگرفی داشته است.»