سرمقاله - شهربانو امانی

ترس صلح طلبان از ترویج خشونت است نه ترامپ

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی

  1. ۸ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
شهربانو امانی
نوآوران -

نه تنها اصلاح طلبان بلکه بخش مهمی از جامعه جهانی که در پی حذف خشونت طلبی، جنگ و افراط گرایی در دنیا هستند نگران رفتارهای رئیس جمهوری جدید ایالات متحده آمریکا هستند.

آن هایی که به دنبال تحقق آرامش، صلح و اخلاقیات در جامعه جهانی هستند، نسبت به هر مولفه ای که می تواند افراط گرایی و خشونت را ترویج دهد، نگران هستند.

تعجب آن جایی است که بسیاری از افراد در داخل کشور قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با کد دادن های متعدد ترامپ را ترغیب و تشویق می کردند که برجام را پاره کند و نسبت به آن پایبند نباشد و این در شرایطی ست که اگر ایالات متحده آمریکا پایبندی و تعهد خود را نسبت به برجام اعمال نکند در برابر جامعه جهانی و افکارعمومی مسئول است.

دولت تدبیر و امید و شخص رئیس جمهوری تلاش بسیاری کرد تا یک جانبه گرایی و اهتمام ایالات متحده آمریکا مبنی بر یکپارچه کردن جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران که محصول عملکرد دولت قبلی بوده، پایان یابد و محصول این تلاش امروز در برجام خلاصه می شود.

برجام به عنوان توافق نامه ای که هر جزء از دولت ایالات متحده آمریکا در صورت نقض آن در برابر یک جهان مسئول می شود، امروز مورد انتقاد افرادی در داخل کشور است که تمام اهتمام خود را برای نقض آن به کار گرفته اند.

حال آن که اگر در فرضی بعید برجام توسط مقامات ایالات متحده آمریکا نقض شود این حقانیت و مظلومیت جمهوری اسلامی ایران است که به جامعه جهانی اثبات می شود.

بنابراین دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی ایران طی مذاکراتی سخت و دشوار تلاش کرد تا سایه خشونت طلبی و ایران هراسی که برآمده از سیاست هایی بود که تحریم ها را کاغذ پاره می دانست، از جامعه جهانی حذف کند، اما امروز کد دادن هایی به منظور پاره کردن برجام به آمریکا درست تلاشی است که شائبه خوشحالی از رای آوری ترامپ را دارا است.

بنابراین دولت و جریانی که هم و غم خود را به منظور حذف و رفع سایه خشونت طلبی و جنگ در جهان به کار گرفته است از رای آوری و روی کار آمدن هر آن که می تواند به صلح و ارامش جهانی لطمه وارد کند، نگران است. نه تنها اصلاح طلبان ایران که تمام صلح طلبان جامعه جهانی از روی کار آمدن ترامپ نگران بودند و این نگرانی بیجا نبوده است و امروز کسانی از رای آوری ترامپ و هم نوعان آن خوشحال اند که برجام را کاغذ پاره و مایه دردسر می دانند و با اشاعه تفکراتی خاص به نوعی در حال حمایت از خشونت طلبی در جامعه و جهان هستند و برعکس هر آن که خواهان صلح و آرامش در جهان است از کاندیدایی حمایت می کند که شعارهای صلح طلبانه سر دهد و نسبت به تعهدات بین المللی احترام و اهتمام لازم را داشته باشد. چنین کاندیدایی مورد استقبال و حمایت تمام آرامش طلبان جهان خواهد بود.