حجم مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام 11 میلیارد و 802 میلیون دلار

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به اینکه در یک سال گذشته حجم مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام 11 میلیارد و 802 میلیون دلار است اعلام کرد: افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه های موجود سرمایه‌پذیر 496 میلیون دلار است.

  1. ۶ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
سرمایه
نوآوران -

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت امروز-چهارشنبه- آمار تفکیکی سرمایه گذاری خارجی مصوب کشور در یک سال گذشته را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش،در دوره زمانی (1/10/1394 لغایت 1/10/1395) هیات سرمایه گذاری خارجی 12 مرتبه تشکیل جلسه داد که در مجموع 157 گزارش در خصوص پروژه های سرمایه گذاری خارجی مطرح شد که در نهایت به صدور 113 مجوز سرمایه گذاری خارجی (طرح جدید) و 44 مجوز افزایش سرمایه گذاری یا تغییرات در بنگاه های موجود سرمایه‌پذیر با امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی منتهی شد.

براساس جداول منتشر شده در این گزارش، ارزش سرمایه‌گذاری های خارجی در طرح های جدید بالغ بر 11 میلیارد و 333 میلیون دلار و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاههای موجود سرمایه‌پذیر 496 میلیون دلار است.

در این گزارش آمده است: در مجموع حجم مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام 11 میلیارد و 802 میلیون دلار می باشد. فرآیند ورود سرمایه خارجی در طرح های مصوب بتدریج در حال انجام است.


**سرمایه گذاری خارجی مصوب به تفکیک بخش اقتصادی

طرح های سرمایه گذاری خارجی که به تصویب رسیده است عمدتا در بخش‌های صنعت، نیرو (نیروگاه های تجدیدپذیر)، خدمات (به ویژه گردشگری)، ساختمان و حمل و نقل بوده اند که جزییات آن به شرح جدول شماره (1) منتشر شده است.

*سرمایه گذاری خارجی مصوب به تفکیک استان

همچنین توزیع استانی طرح های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در دوره مورد نظر نشان می دهد که این 113 طرح در 27 استان کشور به شکل مناسبی توزیع شده است. توزیع استانی طرح های فوق بشرح جدول شماره (2) می‌باشد.

*سرمایه گذاری خارجی مصوب به تفکیک کشور

کشورهای عمده سرمایه فرست در دوران پسابرجام عمدتا کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا و آلمان بوده اند که مشروح آن در جدول شماره (3) ارائه شده است.

جزییات جداول 1 تا3 این گزارش در پایگاه اطلاع رسانی دولت به نشانی www.dolat.ir منتشر شده و قابل مشاهده است.

نوشتارهای مرتبط

تازه های دیپلماسی