هوشنگ پوربابایی

شرافتی که ‌در نظر گرفته نشد

سال‌های بسیاری همگان در انتظار تصویب جرم سیاسی بودند و تصویب این قانون 37 سال پس از تصویب قانون اساسی امری بسیار مبارک است.

  1. ۱ سال،۲ ماه قبل
  2. ۰
هوشنگ پوربابایی
نوآوران -

تصویب قانون جرم سیاسی را گامی رو به جلو و بسیار پیش رونده می‌داند. سال‌های بسیاری همگان در انتظار تصویب جرم سیاسی بودند و تصویب این قانون 37 سال پس از تصویب قانون اساسی امری بسیار مبارک است. این قانون نیاز بود که پس از انقلاب مشروطه و بعدتر در زمان انقلاب اسلامی سال 57 تعیین تکلیف شود اما تا این زمان به تاخیر افتاده است. تصویب قانون جرم سیاسی با وجود مشکلات و کاستی‌هایی که دارد گامی رو به جلو است.  قانونگذار امتیازات خاصی از جمله تشکیل دادگاه علنی،  وجود هیات منصفه در دادگاه را برای مجرم سیاسی در نظر گرفته است.

جدای از ماهیت تصویب جرم سیاسی، در مصادیق آن اشکالات عدیده و فروانی وجود دارد.  در مفاد جرم سیاسی زمانی که اثبات شود که فرد به اشخاص سیاسی و مملکتی توهین کرده است جرم سیاسی تلقی می‌شود در حالی که هر فردی که توهین یا تهمتی به هر فرد عادی دیگری بزند نیز می‌تواند محاکمه شود. در جرم سیاسی بیش از این که عمل شخص مورد نظر باشد اشخاص مورد اشاره در قانون، مهم تلقی شده‌اند.

همچنین در دیگر سیستم‌های حقوقی جهانی مجرم سیاسی دارای انگیزه‌ای شراقتمندانه تعریف شده است که در مسیر خود تعرض یا دخالتی در حکومت داشته باشد. به همین دلیل امتیازات خاصی برای این افراد در نظر گرفته می شود اما در جرم سیاسی کنونی این موضوع لحاظ نشده است.