صدای علوم اجتماعی در کشور شنیده نمی‌شود

وقتی همه چیز در حال حذف است

دانشجویان اعتقاد دارند هئیت علمی دانشگاه در یک اپارتاید علمی متکی به چند استاد خاص بوده و اجازه ظهور اساتیدی که بین دانشجویان محبوبیت دارند را در حوزه هیئت علمی نمی دهد.

  1. ۱ سال،۲ ماه قبل
  2. ۰
وقتی همه چیز در حال حذف است
نوآوران -

مرتضی سیمیاری: دانشکده علوم اجتماعی تهران دیروز صحنه تجمع دانشجویان بود اما جنس این تجمع نه سیاسی بلکه صنفی و دراعتراض به برکناری و اخراج اساتید منتقد از هئیت علمی دانشگاه می باشد.

دانشجویان اعتقاد دارند هئیت علمی دانشگاه در یک اپارتاید علمی متکی به چند استاد خاص بوده و اجازه ظهور اساتیدی که بین دانشجویان محبوبیت دارند را در حوزه هیئت علمی نمی دهد.

یکی از این دانشجویان در مصاحبه با نو آوران می گوید «سال هاست که هیئت علمی دانشگاه در انحصار به جریان خاص سیاسی است که توانسته با رانت وزارت علوم در این کرسی ها بمانند» دانشجویان منتقد اعتقاد دارند علوم اجتماعی  و بخصوص گروه مردم شناسی در یک دور باطل از اساتید قرار گرفته و علوم اجتماعی روز به روز توان خود را بیشتر از دست می دهد.

دانشجویان نگران اینده علمی خود هستند و البته بعد از این تجمع نگران اینده تحصیلی خود در این زمینه یکی دیگر از این دانشجویان می گوید«ما معترض به اساتیدی هستیم که با انها در این ترم تحصیلی واحد داریم و این ما را نگران می کند که اعتراضمان به انها به اینده علمی مان نیز گره بخورد»

میخواهند علوم اجتماعی را حذف کنند

اغلب دانشجویان معترض اعتقاد دارند که اعتراض انها فقط مربوط به یک استاد خاص نیست بلکه یک جریان در حال برنامه ریزی برای حذف علوم اجتماعی از حوزه اکادمیک است در این زمینه یکی دیگر از دانشجویان به نو اوران می گوید«به نظرم حذف اساتید یک اتفاق ساده نیست و برخی سیاست ها به دنبال حذف و بی کیفیت کردن محتوای علوم اجتماعی در دانشگاه بخصوص در دانشگاه تهران یه عنوان قطب علمی کشور می باشد» در واقع نگاه اصلی دانشجویان و برخی اساتید ان است که نامی از علوم اجتماعی باشد و دگر هیچ

انحصار علوم انسانی در دانشگاه ها و سکوت وزارت علوم

در دوره محمود احمدی نژاد پاک سازی گسترده اساتید منتقد و مستقل در راس سیاست های وزارت علوم قرار گرفت که شدت این تغییرات در حوزه علوم سیاسی بسیار گسترده تر بود و بعد از ان اساتید باقی مانده حوزه علوم اجتماعی را منحصر به خود کرده و اجازه حضور تفکرات جدید که با سلایق دانشجویان نزدیک باشد را نیز به درون دانشگاه نمی دهند و به روایتی علوم انسانی را انحصاری کرده اند یکی از دانشجویان درهمین زمینه به نواروان می گوید «اعتراض ما به انحصار است به اینکه هیچ تفکر مستقلی دیگر اجازه ظهور و بروز در علوم اجتماعی را ندارد»

نکته مهم این روایت تلخ در علوم اجتماعی سکوت دولت در قبال حذف علوم اجتماعی در دانشگاه ها است نکته کلیدی که همه دانشجویان به نوعی به ان اعتراض دارند و معتقدند وزارت علوم فعلی درقبال سیاست حذف علوم انسانی سکوت کرده است و ان را دعوای درونی در درون خانواده علوم انسانی می داند.

مدارس نیز در ادامه راه سیاست حذف

بسیاری از صاحب نظران علوم اجتماعی معتقدند که پروژه حذف علوم انسانی از گلوگاه اصلی ان در مدارس در حال نابودی است. اذر ماه سال گذشته بود که مدیر کل سابق اموزش و پرورش استان تهران خبر از حذف شاخه علوم انسانی در دبیرستان های عادی داد و علت ان را بیکار ماندن فارغ التخصیلان رشته های علوم انسانی پس از پایان دوران تحصیل بیان کرد.

علوم اجتماعی اسلامی در حد یک پروژه

 دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی می گویند «مدتی یک گروهی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تحت عنوان جامع شناس اسلامی ایجاد شد و به سرعت بیش  از 20 دانشجو یا کارشناس ارشد در آن پذیر فته شدند. امسال 4 دانشجوی دکترا هم گرفتند. نه طرح درس‌ها معلوم  است نه اساتید آن مشخص هستند نه معلوم است چه  کار می‌خواهند بکنند نه حاضرند بروند دانشکده‌ای جداگانه بر مبنای  اعتبار خودشان تاسیس کنند  یعنی علوم اجتماعی را، ما به صورت بروکراتیک و با اداره  و تصرف میزها بگیریم بعد هم انتظار داشته باشیم علوم اجتماعی کار کند »به نظر می رسد طرح علوم اجتماعی اسلامی هم با شتاب و مشکلات اساسی روبرو است و دانشجویان به اینده ان خوشبین نیستند.

به نظر دانشگاه نیازمند بازگشت به «امر اجتماعی» است نکته ای که دکتر اعتمادی فر به ان اشاره میکند و ان بازگشته به اصول حوزه علوم اجتماعی و سنت و ها و قواعد ان در یادگیری و نشر این حوزه می باشد   دکتر زند رضوی به دیواری که میان اصحاب علوم اجتماعی و جامعه و شهروندان کشیده شده است، اشاره می کند دیواری که باید شکسته شود.