یادداشت سردبیر

حرف های اصلاح طلبانه از زبان احمدی نژاد

امیر عباس نخعی - سخنان احمدی نژاد در حفظ وحرمت حریم خصوصی و پاسداشت آن این روزها دستمایه طنز و تمسخر عده ای شده است. «بگم بگم» های دیروز رئیس جمهور سابق ایران که در مبارزات انتخاباتی علیه رقیب خود بکار برد یا تهدید رئیس مجلس وقت(علی لاریجانی) در یکشنبه سیاه مجلس که به اخراج رئیس جمهور کشور از سوی لاریجانی از مجلس انجامید موجب می شود تا بسیاری از سایت های منتسب به اصلاح طلبان هنگام پوشش اخبار وی نیم نگاهی نیز به عملکرد تخریبی وی در گذشته داشته باشند و با سخنان احمدی نژاد برخوردی سرد داشته باشند.

  1. ۱ سال،۱ ماه قبل
  2. ۰
حرف های اصلاح طلبانه از زبان احمدی نژاد
نوآوران -

این نگاه و رویکرد نه مناسب است نه اصلاح طلبانه؛ مناسب نیست چون نتیجه اش دور کردن کسی است که نهایتا از عملکرد گذشته خود احتمالاپشیمان است یا در دوره دوری از قدرت بانگاه عمیق تری گذشته اش را واکاوی کرده،اصلاح طلبانه نیست چون مشی اصلاحی درست کردن تدریجی و نه به یکباره جامعه است.

بخشی از اصلاح طلبان این رویکرد احمدی نژاد را نه حقیقی بلکه مستمسکی برای دست یابی دوباره به قدرت می دانند.این طیف باور دارند که احمدی نژاد با این سخنان از نردبان دموکراسی خود را بالا می کشد و بعداز عبور از آن نردبان را به پایین می افکند و به دیگران پوزخند می زند.

فی الواقع هرگز باور ندارند این گفتارها بر مبنا و مشی واقعی عملکرد هایش باشد.

اگر چنین باوری نیز داشته باشیم باز هم می بایست از این سخنان استقبال کنیم. حمایت از حریم خصوصی اشخاص، عدم واکاوی گذشته افراد و توجه به حال هر کس و عدم تجسس در زندگی هر فرد برای یافتن نقطه ضعفی و استفاده از آن برای رقابت های سیاسی و غیر سیاسی باوری است به غایت اصلاح طلبانه.

حال که احمدی نژاد حرف های اصلاح طلبانه می زند(حتی اگر به آن باور ندارد) از این حرف ها دستمایه ای درست کنیم برای پیشبرد اهداف اصلاح طلبانه نه تمسخری برای شکست سیاسی رقیب.این سخنان نه در دفاع از کسی است که خود را قبلا به مردم شناسانده بلکه در دفاع از سخنان  و واژهایی است که هرکس آنرا به زبان بیاورد باید به آن سخنان و واژه ها احترام گذاشت و آنرا تکریم کرد.

باید از این پس از حامیان احمدی نژاد و اطرافیانش پرسید که از این پس تا چه حد به مخالفت با تجسس در زندگی خصوصی دیگران و بهره برداری های سیاسی به مخالفت بر خواهند خواست.تا چه حد در سخنانشان به نهاد های نظارتی تاکید خواهند کرد که گذشته دیگران را ملاک قضاوت های خود قرار ندهند.تا چه حد به گزینش ها تاکید می کنند که ملاک حال افراد است.تا چه حد تاکید می کنند که در زندگی و حریم خصوصی دیگران وارد نشوند و شهروندان را در حریم خصوصیشان به حال خود وا می نهند.تا چه حد با ستار دار شدن دانشجویان مخالفت می کنند به دلیل واکاوی عملکرد های آنان؟

اینها سئوال هایی است که از این پس احمدی نژاد و احمدی نژادی ها باید پاسخ گویش باشند.البته اگر طرح مسایلی مثل پرداخت های یارانه ای 250 هزار تومانی و امثال آن بگذارند!