گفتگوی اشرف بروجردی با«نوآوران»

روحانی باید کابینه اش را تغییر دهد

با توجه به موانعی که طیف مخالف یا رقیب در دوران شکل گیری کابینه و همچنین بهانه گیری هایی که در روند برجام به عنوان مهمترین پروژه کلیدی دولت صورت گرفت و همچنین طرح بی رویۀ فیش های حقوقی برخی افراد که ریشه دار بودن آنها در دولت پیش از روحانی مثل روز روشن است، و برخی از سیاه نمایی ها و مچ گیری ها همه و همه برای کاستن محبوبیت و مقبولیت روحانی و کابینه ایشان و از همه مهمتر به قصد یک مرحله ایی کردن دولت کنونی کلید خورده است، در صورتی که مردم در طیف وسیعی به دولت بلی گفته اند و از برنامه های ایشان دفاع کرده و دولت را مورد حمایت خود قرار داده اند. در مورد برنامه ها و اقدامات طیف مخالف برای مخدوش کردن دولت و اقدامات آن گفتگویی با اشرف بروجردی فعال سیاسی انجام داده‌ایم تا به چرایی و چگونگی پروسه طیف مخالف در جهت مخدوش کردن دولت و موفقیت های آن بپردازیم.

  1. ۱ سال،۱ ماه قبل
  2. ۰
روحانی باید کابینه اش را تغییر دهد
نوآوران -

دولت روحانی از ابتدای کار توسط گروه  های مختلف درگیر چالش هایی شده است. از دید شما هدف تاین گروه ها چه بوده است؟

یک مرحله ایی کردن یا تک مرحله ایی کردن جناب آقای روحانی معلول شکستی است که رقیب یا طیف مخالف در انتخابات خورده اند، چون در باورشان نمی گنجید که روحانی در بین مردم با اقبال عمومی مواجه بشود، کسی را که فکر می کردند رای نمی آورد با رای بالایی نفر اول انتخابات شد و در مسند ریاست جمهوری قرار گیرد. خیلی از کسانی که امروز به هر نحوی در روند اقدامات دولت سنگ اندازی می کنند، بیشتر بخاطر محقق نشدن تمنیات و خواسته های آنان است و نمی توانستند این اقبال و توجه مردم را در این سطح گسترده نسبت به جناب روحانی ببینند. خواست مردم بر این است که روحانی باید بماند.

خواسته های طیف مخالف چیست که ترس از عدم دست یابی به آن باعث شده تا در روند اقدامات دولت سنگ اندازی کننند؟

خواسته طیف مقابل عمدتا این است که دستشان از منابع قدرت و منابع اقتصادی کوتاه شد و آنها نتوانستند راحت به تمنیات خود دست پیدا کنند و آنها رو محقق کنند، هر چقدر زمان می گذرد به ابهامات نسبت به صورت مساله افزوده می شود. باید یادآور شد که جناب روحانی در کابینه خود خانه تکانی صورت نداد و خیلی از افرادی که باید می رفتند سر جای خود باقی ماندند، و خیلی ها از طرفداران معترض این روند هستند و خواهان خانه تکانی و عزل بعضی از نیروها هستند. چون به هیچ وجه موافق کارشکنی ها و سوء استفاده های این طیف که در کابینه یا دستگاه دولت انجام داده اند نیستند و مدعی هستند که نمی توان اینها را نادیده گرفت. فراموش نکنیم که دولت روحانی با عنوان اعتدال شکل گرفت و برای تحقق امر اعتدال لاجرم می بایست از طیف های مختلف در کابینه استفاده می کرد و جناب روحانی نیز به افرادی که از طیف مخالف یا رقیب در کابینه خود استفاده کرد اعتماد کرد و با تمکین به مشی اعتدال آنها را وارد دستگاه دولت کرد. در حالی که انها از این اعتماد سوء استفاده کردند.  این مساله یک مرحله ایی کردن یا عبور از روحانی که با طرفند های مختلف از طرف طیف رقیب انجام می شود، خیال واهی بیش نیست، چرا که موقعیت و محبوبیت ایشان و همچنین ازدیاد مطالبه مردم نسبت به حضور جناب روحانی مانع این خواب و خیال های طیف مخالف است.

پس طبق مطالبی که گفتید کارشکنی های برخی از اعضای کابینه دولت، برای پاسخ به مطالبه های مردم چه راهکاری برای یکسال باقی مانده دولت در نظر دارید؟

مهمترین نقطه ضعف دولت نداشتن رسانه قوی و نداشتن پایگاهی که اقدامات و سخنان دولت را به گوش مردم برساند، این اولین نیاز دولت است که فعلا اقدامی در این زمینه صوتر نگرفته است. و نتوانسته اطلاعات مبتنی بر واقعیت را به مردم برساند. و نکته دیگر در مورد مدیران است که ماسمحات  آنها بیشتر از ملاحظه کاری هاشان بیشتر از اقتضائات و ضوررت های پیشرفت اقدامات روحانی است. که باعث شده نگاه های پرسشگر مردم راه به سمت دولت دوحانی برگرداند.

آن سرمایه اجتماعی که روحانی به آن نیاز دارد تقریبا شکل و شمایل خود را پیدا کرده است. چون اگر به این سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم در زمان دولت قبل نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که  آن را از دست داده بودیم، ولی امروز مردم احساس می کنند اگر به روحانی  و دولت ایشان اعتماد کنند بهبود شرایط و پیشرفت در وضعیت جامعه و تامین نیازهای مردم می تواند حرکت های بهتری داشته باشد. مردم هم بر این باورند که دست هایی در کار است که مانع تحقق اقدامات روحانی هستند.

به نظر شما در این فرصت باقی مانده، دولت تغییراتی در کابینه یا در استانداران صورت خواهد داد؟

لاجرم باید تغییراتی را در کابینه انجام بدهد و اگر انجام ندهد خود روحانی بیشتر ضربه خواهد خورد.در نتیجه تغییرات در دولت روحانی حتما صورت خواهد گرفت.