ناصر ایمانی در گفتگو با «نوآوران»

احمدی نژاد هیچ حساسیتی نسبت به فساد نداشت

مرتضی سیمیاری:ناصر ایمانی می گویدتمایلی در میان اصولگرایان برای بازگشت احمدی نژاد وجود نداد. آنان نقد های بسیاری به عملکرد احمدی نزاد خصوصا در مورد مشایی و ۱۱ روز خانه نشینی اش دارند، درنتیجه به دلیل ترس از تکرار این اشتباهات نمی خواهند احمدی نژاد بازگردد.»ایمانی عملکرد دولت در مورد فیش های حقوقی مطلوب و شفاف می داند .

  1. ۱ سال،۱ ماه قبل
  2. ۰
ناصر ایمانی در گفتگو با «نوآوران»
نوآوران -

تندروها فیش های حقوقی را بهانه حمله به دولت روحانی کرده بودند پروژه ای که به نظر شکست خورد؟

با مقوله فیش های حقوقی نباید جناحی برخورد کرد به نظرم در بحث شما این نگاه در قالب جناحی شکل گرفته . به مقوله فساد باید نگاه فرا جناحی داشت حتی اگر تندروها هم دنبال این باشند که دولت را زمین بزنند اما اصل حرف آنها درست است باید فساد را ریشه کن کرد

حتی اگر این فساد به تعبیر آقای جهانگیری مربوط به دولت احمدی نژاد باشد.

احمدی نژاد در مقوله فساد با هجمه به دیگران صورت مساله را پاک می کرد به نظر بین دولت روحانی و احمدی نژاد در برخورد با فساد فرسنگ ها فاصله است؟

اول اینکه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد تخلفاتی صورت گرفته است. دولتی که 8 سال هیچ حساسیتی از خود نسبت به این پرداخت ها و فیش های غیر متعارف نشان نداد.

رحیمی معاون اول احمدی نژاد و همچنین بقایی و دیگران که در زندان هستند، البته در قوه قضاییه هر پرونده ایی که برده اند را مورد بررسی قرار داده اند

احمدی نژاد  به کسانی هم که قصد افشا گری یا نقد را داشتند هم اجازه صحبت کردن نداد و مدعی بود که وزیران و نیروهای وی، خط قرمز دولت ایشان هستند. در حالی که در قانون اساسی قانون یا اصلی مبنی بر خط قرمز شمردن کابینه دولت در مقابل نقد و بررسی منتقدین و ناظرین وجود ندارد. پس بدین جهت تخلفاتی که در آن زمان بی پاسخ ماندند هنوز مورد بحث هستند و باید مورد بررسی قرار بگیرند. اما دولت روحانی نه تنها این امر را خط قرمز نمی داند بلکه بارها مستقیم و غیر مستقیم از مردم ایران عذرخواهی کرده اند و اظهار کرده است که ما دولت معصوم نیستیم و در روند کار اشکالاتی هم بر ما وارد است و در اینکه عذرخواهی کنیم لکنت زبان نداریم.

دولت همه وظیفه خود را در برخورد با فساد انجام داده است؟

یک اتفاق ناگواری در کشور اتفاق افتاده است که نمی توان آن را تماما بصورت سیاسی فرض گرفت. کسانی به بیت المال دست درازی کرده اند و مال نادرستی را به دست آورده اند با توجه به اینکه روحانی و دولت ایشان به خوبی در این امر ورود کردند، میتوان طرح و افشای فیش های حقوقی خاص را به فال نیک گرفت. جای تقدیر دارد از دولت روحانی که کلیه دست اندرکاران دولت را موظف به انجام و اقدام در مورد فیش های حقوقی کرده است. دولت موظف است باتوجه به اعتمادی که مردم به روحانی کردند، جلوی دست درازی و سو استفاده از بیت المال را بگیرد.

فیش های حقوقی به عنوان یک معضل در کشور نتایج منفی برای عموم به همراه دارد و باعث جریحه دار شدن احساسات مردم شده است. دولت روحانی باید به جد پیگیر این مساله باشد و نظارتی دقیق بر روند اجرایی شدن این اقدامات صورت پذیرد. در کل امری است که نمی توان از آن غفلت کرد. پیدا کردن ریشه فیش های حقوقی می تواند در تسهیل حل این معضل کمک شایانی بکند. معتقدم دولت روحانی باید در همان اوایل دوران به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری به فیش های حقوقی همچون پرونده هسته ایی می نگریست، بدون شک نتایج بهتری می گرفت و وضعیت بهبود پیدا می کرد. نباید ریشه یا منبع فساد را به مخالفان ارجاع داد، و باید برخوردی قاطعانه انجما دهد و از کانال قانون به صورت صریح پیگیر باشد.

با توجه به اینکه سه سال از عمر این دولت می گذرد ولی به نظر من هنوز هم دیر نشده است و روحانی می تواند این رفتارهای غلط را اصلاح کند.

هدف مخالفان دولت از انتشار فیش ها ضره زدن به تکنو کرات ها بود در واقع برنامه ریزی دقیق داشتند

اگر مدیران 70 میلیون تکنوکرات بگیرند، بهتر است که اصلا نباشند.

من قبول ندارم که فیش حقوقی هدفش مدیران روحانی باشد کسی که برداشت نجومی دارد باید با فساد او برخورد شود و اینجا مدیر تکنوکرات و اسلامی و حزب الهی با هم فرقی ندارند .