فرهاد فلاحتی

زنده کردن قانون مدیریت خدمات کشوری

  1. ۱ سال،۱ ماه قبل
  2. ۰
زنده کردن قانون مدیریت خدمات کشوری
نوآوران -

فرهاد فلاحتی نماینده مشهد می گوید:طرح ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی ویژه مقامات و مدیران در جلسه علنی دیروز پارلمان از سوی هیئت رئیسه خانه ملت اعلام وصول شد. ضرورت تشکیل این طرح بیشتر به خاطر ضعف هایی بود که در قانون مدیریت وجود داشت و بیشتر در این راستا بروز و ظهور پیدا کرد. می توان گفت طرح ساماندهی حقوق مقامات به نوعی زنده کردن و اجرایی کردن دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری است که در سال 86 جهت اجرایی کردن، طبق نامه‌ای از سوی رئیس مجلس وقت به دولت ابلاغ گردید.

رویکرد طرح ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی ویژه مقامات و مدیران، ترمیم، باز تعریف و بازبینی قانون مدیریت خدمات کشوری است و همینطور جلوی راه هایی که به موجب آن مدیران یا هیئت مدیره از آن طریق مرتکب تخلفات یا قصد سوء استفاده دارند را می بندد. همچنین کسانی که قصد دور زدن قانون در جهت تمنیات و نیات خود را داشته باشند را  ناکام قرار می دهد.

طرح ساماندهی همینطور اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل نهادهای وابسته به دولت را نیز در قالب قانون محدود و ساماندهی می کند. در گذشته قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت در حوزه حدود و ثغور اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل ورود نکرده بود این موضوعات در طرح ساماندهی به صورت مبسوط عنوان مطرح شده است که علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی آن را اعلام وصول کردند. این طرح دایره گستردگی اش همانند قانون مدیریت خدمات کشوری است و کلیه نهادها، سازمان ها، موسساتی که در قانون اساسی نام برده شده است در ذیل این طرح قرار دارند. و کلیه نهادهایی نمیه دولتی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند نیز مشمول این طرح خواهند بود.