محسن رضایی:

"در 88، بسیج و سپاه مجروح دادند اما مردم آسیب کمتری دیدند

  1. ۱۲ ماه قبل
  2. ۰
"در 88، بسیج و سپاه مجروح دادند اما مردم آسیب کمتری دیدند
نوآوران -

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با مقایسه دستاوردهای جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه گفت: برخی میگفتند که نظام ترکیه بهتر از نظام ایران است؛ چون اقتصاد پیشرفتهتری دارد.حالا ببینند که در کودتا دهها نفر کشته شدند و دستگیریهای ترکیه از 20 هزار نفر گذشته است و معلوم نیست چه زمانی به ریل قبل برگردند. در سال 88 بسیج و سپاه مجروح دادند؛ اما کمترین آسیب به مردم رسید.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با مقایسه دستاوردهای جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه گفت: برخی میگفتند که نظام ترکیه بهتر از نظام ایران است؛ چون اقتصاد پیشرفتهتری دارد.حالا ببینند که در کودتا دهها نفر کشته شدند و دستگیریهای ترکیه از 20 هزار نفر گذشته است و معلوم نیست چه زمانی به ریل قبل برگردند. در سال 88 بسیج و سپاه مجروح دادند؛ اما کمترین آسیب به مردم رسید.

به گزارش تسنیم، او در بخش دیگری از سخنانش گفت: کنسولگری عربستان در شمال عراق برای مداخله در امور ایران و عراق به حزب کومله کمک میکند و تروریست به ایران اعزام میکند که با هوشیاری نیروهای انقلاب، با شکست مواجه شده است. ما این اعتقادات را داریم و با عربستان که به این اصول متعهد نیست، مشکل داریم. سعودیها شرورترین حکومت روی زمین هستند و با جنون خود منطقه را به آشوب میکشند.