رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه اجازه درمان محصورین را دادند

روایت وزیر بهداشت از درمان موسوی و کروبی

سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی در بخشی از گفت‌وگوی تفصیلی خود در پاسخ به پرسشی درباره چرایی حضورش به عنوان پزشک در درمان موسوی و کروبی، گفت: محصورین خودشان خواستند درمان شان کنم و من با کمال میل این کار را انجام دادم.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
روایت وزیر بهداشت از درمان موسوی و کروبی
نوآوران -

وی اظهار کرد: در مورد محصورین لازم است بگویم آنها امروز من را نشناختهاند. با آقای مهندس موسوی در سالهای دور کار کردهام. زمان نخستوزیری ایشان من در جهاد بودم و در برخی جلسات دولت و شورای اقتصاد شرکت میکردم. ایشان من را میشناخت و سالها بیمار من بوده؛ آقای کروبی نیز همینطور. از من خواستند آنها را عمل کنم. خب انتظار داشتید بگویم عمل نمیکنم؟ شاید اگر کسی بود که به آینده سیاسی خودش فکر میکرد، بهانه و عذری میآورد.

وی با انتقاد از برخی شایعهسازیها و فضاسازیها درباره این رفتار پزشکی، تاکید کرد: متأسفانه از این افراد (کسانی که حرف و شایعه میسازند) زیاد هستند. انسانهایی که رفتارشان مایه غم و غصه است. اصل قضیه این است که آنها خودشان خواستند من معاینه و درمانشان کنم و من هم با کمال میل این کار را انجام دادم.

وزیر بهداشت درباره اینکه آیا برای این کار از طرف رئیسجمهور نیز مأموریت داشته است؟ پاسخ داد: بله. هم آیتالله آملی لاریجانی این لطف را داشتند و هم آقای رئیسجمهور از من خواستند. اگر آیتالله آملی لاریجانی اجازه نمیدادند، این امکان برای من پیدا نمیشد که آقایان را ببینم.

هاشمی افزود: واقعیت این است که از نظر پزشکی، دارویی و پرستاری هر چیزی که خواستند برای آنها فراهم کردند.