سخنگوی قوه قضاییه خبر داد

دادستان سابق دلیلی برای خروج اسنادش ندارد

سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی را پیرامون دریافتها و فیشهای حقوقی غیر متعارف ارائه داد و گفت : باید بپذیرم همه همه به یک نوعی در این زمینه غفلت داشتهایم.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
دادستان سابق دلیلی برای خروج اسنادش ندارد
نوآوران -

حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نود و نهمین  نشست خبری خود با اهالی رسانه با بیان این مطلب اظهار کرد: مساله دریافت فقط منحصر به حقوق نیست یعنی کسانی حقوق غیر متعارف و پاداشهای آخر سال را گرفتهاند و از چند جا دریافتی داشتند و وامهای کلان با نرخ پایین یک درصد را گرفتهاند که باید همه دستگاهها از جمله دولت، دستگاه نظارتی و قوه قضاییه به همه این دریافتیها توجه کند و صرفا به یک فیش حقوقی از یک مرجع اکتفا نشود.

       محکومیت 13  قاضی

معاون اول قوه قضاییه افزود: مساله بعدی این است که امر ناپسند و اقدام غیر عادلانه و ظالمانه و تبعیض، ناروا بوده و باید با آن برخورد شود اما نباید برخورد سیاسی، جناحی و جریانی شود. متاسفانه گفته شده با مسائل فیشهای حقوقی میخواهند با دولت برخورد کنند و از زبان کسی هم شنیده میشود که مشاور بوده و یا سمت داشته که صحیح نیست. کاری شده  که باید جلوی آن گرفته شود و با کسانی که متخلف هستند، و مرتکب جرم شدهاند برخورد بدون اغماض شود. در هر حال باید بپذیریم که در این زمینه به نوعی غفلت داشتهایم حال چه کم یا زیاد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از محکومیت سیزده قاضی در چهار ماه اول سال خبر داد و گفت که پس از قطعی شدن حکم ، اسم و مشخصات این افراد اعلام خواهد شد

       مدیران بانکی بازداشتی

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده مربوط به یک بانک شناخته شده خبر داد: در اینباره چهار نفر بازداشت هستند، چند نفر تحت تعقیب هستند که برخی از آنها در ایران و برخی هم در خارج از کشور هستند. این پرونده در مرحله تحقیقات اولیه است. اگرچه این پرونده مربوط به مسائل مالی است اما منحصر به مسائل دریافت مالی غیرمتعارف نیست.

       پرونده مرتضوی در حال بررسی

وی در رابطه با پرونده دادستان سابق، گفت: این پرونده با پیگیریها رفع نقص شده است و از دادسرا به دادگاه بازگشت داده شده و در تاریخ 14 /6 /95 وقت رسیدگی دادگاه تعیین شده است.

معاون اول قوه قضائیه در رابطه با پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیاردی، گفت: هفت شرکت تعیین تکلیف شده، چهارتای آنها در مزایده به فروش رسیده، سه مورد هم که در مزایده به فروش نرسید بابت استرداد و رد مال به بانک ملی داده شد که اگر بانک ملی در اینباره همراهی کند این اموال زودتر بازمیگردد.

 

 

       پول عربستان در خدمت تروریسم

وی در رابطه با پرونده حمله به سفارت عربستان هم گفت: یک بحثی، بحث عربستان و دشمنی عربستان به خصوص در این سالها و ماههای اخیر است؛ اینها جنایتهایی در  منطقه میکنند. امروز پول عربستان است که تروریستها را در عراق و سوریه سرپا نگهداشته، بخشی از جنایتهای منطقه با پول عریبستان است. همه میدانید که چه جنایتی در منا اتفاق افتاد و چه تعداد حاجی در آن هوای گرم و به آن شکل به شهادت رسیدند و همه میدانیم بیکفایتی حکام آل سعود در مسجدالحرام آن فاجعه را بوجود آورد. البته در سنوات گذشته هم تعداد زیادی از حجاج در رمی جمرات و دیگر مسیرها که به جمرات ختم میشود کشته شدهاند و به درجه شهادت رسیدهاند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همه میدانیم که امروز عربستان نهایت دشمنی را با کشور ما دارد. همه میدانیم مقامات سعودی با منافقین چه ارتباطی دارند. همه میدانیم امروز عربستان سعودی چگونه کودکان را میکشد و به شهادت میرساند و سازمان به اصطلاح حقوق بشر هم به خاطر پول بر این جنایت چشمپوشی کرده و عقبنشینی میکند. بدیهی است مردم احساساتی را به این موضوع داشته باشند.

       پولی از طرف زنجانی واریز نشده

سخنگوی قوه قضاییه  با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: در رابطه با این پرونده نه پولی واریز شده و نه کسی تضمینی برای  ارائه وثیقه داشته است و وعدههای گفته شده نسیه غیرقابل قبول است. در مراتب مختلف و مقاطع گوناگون گفتهایم که اموال وی در خارج است و تا الان نسبت به موجودی وی در بانکها داشته چیزی ثابت نشده است.

وی افزود: وی چهار کشور را نام برده که هیأتهایی به آنجا اعزام و مشخص شد که چیزی وجود ندارد. بعضا گفتند که شماره ارزی بدهیم که در چندین نوبت این اقدام شد اما ارز و پولی واریز نشد. همچنین قرار وثیقهای که برای وی صادر میشود بالاست. تا الان اموالی از خودش شناسایی نشده و کسی حاضر نشده به این میزان وثیقه بگذارد.

وی اظهار کرد: وکیل مدافع وی گفته شرکایش در خارج از کشور حاضرند وثیقه بگذارند که این بسیار خوب است. بیایند و بدهند. گفتند وثیقه 10 هزار میلیاردی را نقدی میدهند. گفتم کجا که آنها اعلام کردند در یکی از کشورها بانکی معرفی شده که هیأتی مرکب از وزارت نفت و بانک مرکزی و وکیل وی به آن کشور عازم شدند. ولی چیزی عاید نشده و وعدههای نسیه غیرقابل قبولی بوده است.

محسنیاژهای  افزود: در نامه وکیل مدافع وی آمده که آنها شرط کردهاند که قوه قضاییه قول بدهد تا بابک زنجانی را آزاد کند در این صورت ما وثیقه میگذاریم. خب ما قول هم دادیم آنها گفتند پول را به عنوان وثیقه نمیدهیم آن را به بانک  میدهیم و بانک واسط برای ما ضمانت میکند. ما گفتیم چگونه ضمانت میکند و از بانک پرسیدیم که بانک گفت ما به این صورت ضمانت نمیکنیم باید پول نقد به حساب ما بریزند و بعد تضمین میکنیم؛ لذا نه پولی واریز شد و نه کسی تضمین داده است.

وی افزود: اگر کس یا کسانی حاضرند به میزان وثیقه ای که لازم است که حداقل 10 هزار میلیارد تومان وثیقه ملکی بلامعارض یا نقدی است، بدهند ، ارائه دهند ولی هیچ کس به قوه قضاییه معرفی نشده و جلو نیامده است.

وی در ادامه با اشاره به فردی که معوقهای در حدود 7 هزار میلیارد داشت ، گفت: چندی پیش این فرد بازداشت شد و بعد قول و قرار گذاشت که حاضرم بدهی خود را بدهم و با قول و ارائه وثیقه آزاد شد.

       بازداشت در گرگان

وی درباره بازداشت یک فرد دوتابعیتی در گرگان نیز گفت: اصل موضوع صحت دارد و فردی با تابعیت ایرانی-آمریکایی در گرگان دستگیر شده اما نمیدانم که چه عنوان اتهامی به وی تفهیم شده است. علت دستگیری این فرد در گرگان هم حضور وی در آنجا بود و پرونده باید برای رسیدگی به تهران ارجاع شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد پرونده سوءقصد به برادر میرحسین موسوی، اظهار کرد: متأسفانه گاهی شبکههای اجتماعی به برخی مسائل میپردازند در این مورد هم وانمود شد که این یک جریان سیاسی و یک اقدام تروریستی است اما موضوع پیگیری و مشخص شد که دعوا و اختلاف خانوادگی بوده و مسأله تروریستی نبوده است که اگر شاکی خصوصی نداشته باشد یا در اینباره رضایت بدهند پرونده تعقیب نمیشود و بسته خواهد شد اما آنچه روشن شد این بود که مسأله خانوادگی بود و موضوع تروریستی یا سیاسی نبوده است.

       گزارش تحقیق از بنیاد شهید نرسیده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه  آیا گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در خصوص  بنیاد شهید و بانک دی به قوه قضاییه ارسال شده است؟ گفت: خیر هنوز گزارشی از مجلس در این رابطه ارسال نشده است. امروز هم پیگیری کردم دادستان تهران اعلام کرد که رسما نامهای را نوشته تا اگر این کمیسیون پروندهای دارد آن را ارسال کند ولی هنوز چیزی اعلام نشده است. البته گزارشی در خصوص بانک دی  از طرف سازمان بازرسی کل کشور آمده است اما گزارش تحقیق و تفحص مجلس هنوز به دستگاه قضایی نرسیده است.

      جرم سیاسی

وی در پاسخ به سوالی دیگری درباره برگزاری دادگاهها با حضور هیات منصفه و به صورت علنی گفت: هر قانونی که لازمالاجرا شد، همه باید به ان ملتزم باشیم. هرآنچه که در قانون جرم سیاسی است را باید رعایت کنیم. بهتر این است که شما مواردی که رعایت نمیشود را رصد کنید.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره ادعایی مربوط به خروج برخی از اسناد به خارج از کشور از سوی دادستان سابق تصریح کرد: ما چنین خبری نداریم که دادستان پیشین سند و مدرکی خارج کرده است. اصلا چه نیازی است که بخواهند مدارکی به خارج بفرستند تا الان هم چنین چیزی را از هیچ فرد رسمی و غیررسمی قابل اعتنا نشنیدهایم. این کار هم معنا و مفهومی ندارد، اگر این اسناد علیه خودش است چرا باید آنها را به خارج از کشور بفرستد میتواند آنها را نابود کند یا آتش بزند و یا مخفی کند. اگر هم به ضرر دیگران است چرا او باید به خارج بفرستد و جرم جدیدی برای خود ایجاد کند. آقای پالیزدار که این را گفته خودش زندانی و متهم بوده و خیلی قابل اعتنا نیست و من نمیدانم با چه استناد ، استدلال و قرینهای این موضوع را مطرح کرده است.

وی در مورد بیمه ایران نیز گفت: در مورد فیشهای حقوقی هنوز پرونده قضایی به معنای ثبت کیفری نداشتهایم. ما منتظریم آقای سراج گزارش نهایی بدهند و دولت هم اعلام کند که چه کسانی منتخلفند و چه کسانی پول برگرداندهاند یکی از مسائلی که حتما پیگیری خواهد شد همین مسائل است.