در گفتگوی کارشناسان با «نوآوران» مطرح شد

برجام اقتصادی راه برخورد با ویژه خواران

- مدت هاست که فضای رسانه‌ای و مدیریت کشور از موضوع افشای حقوق نامتعارف برخی از مدیران متأثر شده است. گرچه ابتدا انگیزه‌های سیاسی منشأ انتشار این پدیده بود اما با گذشت زمان، ابعاد آن فراگیر شد و باتوجه به پیشینه اتفاقاتی از قبیل اختلاس‌های میلیاردی در گذشته و آشکارشدن ابعاد فساد در بخشی از مدیریت کشور، افکار عمومی و به‌دنبال آن مجموعه نظام روی آن به عنوان یک دغدغه ملی متمرکز شدند و دولت دراین‌میان ابتدا متهم و سپس در مقام مسئول نسبت به مدیریت آن همت والایی از خود نشان داد و ضمن پذیرش مسئولیت، اقداماتی انجام داده یا در حال انجام است. اینک مهم‌ترین پرسش این است که آیا این پدیده زشت و ناهنجار اجتماعی در کارنامه دولت به‌عنوان یک نقطه‌ضعف محسوب می‌شود یا می‌توان آن را یک فرصت برای دولت با هدف استمرار مبارزه مؤثر با فساد در نظام مدیریت کشور دانست.دولت روحانی می تواند پرچم مبارزه با فساد و ویرانی را در دست بگیرد و برجام اقتصادی را با مبارزه با ویژه خواری اجرا کند

  1. ۱۲ ماه قبل
  2. ۰
برجام اقتصادی راه برخورد قاطع با ویژه خواران
نوآوران -

پرده اول مبارزه با فساد

حسن روحانی در سفر به کرمانشاه برای اولین بار از واژه "د‌‌‌‌زد‌‌‌‌" د‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌بیات سیاسی‌اش به عنوان یک رییس‌جمهور استفاد‌‌‌‌ه کرد‌‌‌‌. د‌‌‌‌رست د‌‌‌‌ر روزهایی که خیلی از مخالفان او همین واژه را به مرد‌‌‌‌ان کابینه نسبت می‌د‌‌‌‌هند‌‌‌‌. او د‌‌‌‌ر سفری که مخالفانش برای برهم‌خورد‌‌‌‌ن و ایجاد‌‌‌‌ اغتشاش د‌‌‌‌ر آن برنامه‌ریزی‌های گسترد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌اشتند‌‌‌‌ اظهارات مهمی‌د‌‌‌‌اشت. اظهاراتی که شاید‌‌‌‌ پاسخی بود‌‌‌‌ به همان مخالفانی که تلاش کرد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر روزهای بی‌سوژه‌گی از طریق مرد‌‌‌‌م سفر رییس‌جمهور را تخریب کنند‌‌‌‌. این بار حسن روحانی د‌‌‌‌ر جمع مرد‌‌‌‌م کرمانشاه گفت: «ما باید‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر کشور رونق اقتصاد‌‌‌‌ی ایجاد‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌ه و راهی جز تحقق اقتصاد‌‌‌‌ مقاومتی هم ند‌‌‌‌اریم. ما باید‌‌‌‌ شرایط را برای کار و فعالیت د‌‌‌‌ر کشور آماد‌‌‌‌ه کنیم. وی د‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌امه افزود‌‌‌‌: اما متأسفانه عد‌‌‌‌ه‌ای تنها راهی که بلد‌‌‌‌ هستند‌‌‌‌ این است که با صد‌‌‌‌ای بلند‌‌‌‌ سیاه‌نمایی کنند‌‌‌‌. این عد‌‌‌‌ه بسیار اقلیت صد‌‌‌‌ای بلند‌‌‌‌ی د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ و کار بزرگی که ملت انجام د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه را نمی‌بینند‌‌‌‌. ملت ما یک زمانی د‌‌‌‌ست تجاوز را قطع و امروز هم با برجام د‌‌‌‌ست ابرقد‌‌‌‌رت‌ها، صهیونیست‌ها و آمریکا را قطع کرد‌‌‌‌. رئیس‌جمهور د‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌امه تصریح کرد‌‌‌‌: مگر کسی پید‌‌‌‌ا می‌شود‌‌‌‌ که از قطع شد‌‌‌‌ن د‌‌‌‌ست متجاوزان به حقوق  ملت، تثبیت حق هسته‌ای و از بین رفتن تحریم‌ها ناراحت باشد‌‌‌‌؟ ما د‌‌‌‌ر گذشته مجبور بود‌‌‌‌یم از طریق صرافی‌ها پول را جابجا کنیم، اما امروز این مشکل حل شد‌‌‌‌ه و از طریق بانک‌ها این کار را انجام می‌د‌‌‌‌هیم، اما کسانی بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌ که د‌‌‌‌ر پس تحریم د‌‌‌‌نبال د‌‌‌‌زد‌‌‌‌ی اموال مرد‌‌‌‌م بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌ و 2000 میلیارد‌‌‌‌ و 700 میلیون تومان پول مرد‌‌‌‌م را برد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ که البته د‌‌‌‌ولت این پول را از حلقوم آنها بیرون می‌کشد‌‌‌‌ و د‌‌‌‌ر برابر تجاوز به اموال مرد‌‌‌‌م یک آن د‌‌‌‌رنگ نمی‌کند‌‌‌‌. روحانی تأکید‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌: مرد‌‌‌‌م منتظر حکم بازگشت اموال به خزانه هستند‌‌‌‌. مگر مرد‌‌‌‌م فراموش می‌کنند‌‌‌‌ به بهانه تحریم، اموال آنها را غارت کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.»

 

اشاره د‌‌‌‌وم از سوی آقای معاون اول

اسحاق جهانگیری هم که د‌‌‌‌ر سه سال اخیر تلاش‌های زیاد‌‌‌‌ی برای روشنگری د‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌ ارثیه به جا ماند‌‌‌‌ه از د‌‌‌‌ولت سابق د‌‌‌‌اشته است این بار تنها چند‌‌‌‌ روز پس از اظهارات رییس‌جمهور د‌‌‌‌ر سفری که به شیراز برای افتتاحیه یک طرح پتروشیمی‌د‌‌‌‌اشت اشاره مجد‌‌‌‌د‌‌‌‌ی به همان ارقامی‌د‌‌‌‌اشت که مورد‌‌‌‌ اشاره رییس‌جمهور هم قرار گرفته بود‌‌‌‌. اسحاق جهانگیری د‌‌‌‌ر این مورد‌‌‌‌ گفت: «فرد‌‌‌‌ی به اند‌‌‌‌ازه احد‌‌‌‌اث 4 پتروشیمی شیراز د‌‌‌‌ر گذشته مبلغی د‌‌‌‌ر حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ 2 میلیارد‌‌‌‌ و 700 میلیون د‌‌‌‌لار از پول‌های کشور را برد‌‌‌‌اشت و بُرد‌‌‌‌؛ امید‌‌‌‌واریم که شرکت‌های پتروشیمی بخش خصوصی د‌‌‌‌ر این زمینه افزایش و توسعه یابد‌‌‌‌ و با توجه به فرصت‌های خوبی که برای کشور به وجود‌‌‌‌ آمد‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌ر عین حال چهارچوب‌های‌ اقتصاد‌‌‌‌ مقاومتی بتوانیم وارد‌‌‌‌ رونق اقتصاد‌‌‌‌ی شویم.»

مبارزه با فساد امری محرمانه نیست  چراکه مسئولین کارگزار مردم هستند و باید در برابر کاری که می کنند مزد بگیرند و هیچگاه رقم مزد کارگزار برای کارفرما محرمانه نیست و اصولا منطقی جز فساد و رانت در این باره وجود ندارد که نخواهد افشا شود. مگر کسی که کار می کند ترسی از گرفتن دستمزد ولو بالا دارد! لذا باید تمام دستگاههای نظارتی بدون ملاحظات فردی با مفسدین برخورد کنند.

برخورد قاطع دولت با فساد و ایجاد برجام اقتصادی ارامش را به جامعه باز می گرداند و سطح اعتماد مردم به دولت را بالا خواهد برد.

 

عبدی:هم تهدید هو فرصت

عباس عبدی، روزنامه نگار و تحلیلگر ، در این باره به سایت الف  می گوید« در واقع باید گفت که این بی اعتمادی چیز جدیدی نبوده که به دلیل این اتفاق رخ دهد نتایج تمامی پژوهش های موجود از سطح پایین این بی اعتمادی میان مردم و حکومت در دهه گذشته و حتی پیش از آن حکایت دارد. البته این اتفاق، فرآیند مذکور را تشدید می‌کند ولی فراموش نکنیم که این پدیده‌ها در عین حال که تهدید است می‌تواند فرصت هم باشد و دولت می تواند با اصلاح روش‌های موجود، اقدام به بازسازی بی‌اعتمادی کند.

وی ادامه داد: همین برخوردی که دولت تا کنون با این مساله کرده اگر چه کافی نیست که علتش را خواهم گفت ولی به نسبت در ایران کم سابقه است. کافی است آن را با رفتارهای مشابه دولت قبلی مقایسه کنیم. برای مبارزه با چنین مواردی باید دید علت بروز این رخداد چه بوده؟ در یک کلام پنهان بودن امور علت اصلی رخداد است. اگر مسائل آشکار بود که کسی چنین دریافتهایی نداشت و اگر هم داشت حتما دیگران هم آن را می‌پذیرفتند. پس اصلی‌ترین راه برای مقابله با این نوع ناهنجاری‌ها شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات است. نه تنها در این مورد که در هر زمینه دیگری که به حقوق عامه ربط دارد باید شفافیت باشد. بعد از شفافیت یا ملازم با آن آزادی بیان و حق انتشار این اطلاعات باشد. هر گاه این دو مورد انجام شد بخش عمده‌ای از مسیر مبارزه با فساد و ناهنجاری های اداری و قضایی پیموده شده است. »

عبدی تاکید کرد: اینها باید مالیات دهند و مردم هم بدانند که آنان چه پولی دریافت می کنند و حتی اموال همه مردم باید شفاف باشد مگر این که افراد از راه ناصواب و یا غیرعادلانه به پول برسند. بجز این اصولا چه دلیلی می تواند برای پنهان کاری وجود داشته باشد؟ هر کس از عدم شفافیت دفاع کند فساد را نهادینه می کند. دسترسی به فیش حقوقی چه حقی را از فرد ضایع می کند؟ هیچ. بعلاوه اگر افشای این حقوق ها جرم است پس افشا کنندگان آنها را مجازات کنند و اگر افشا کنندگان حق داشته اند این یک حق عام و شامل حال همه مزدبگیران دولتی است و نه فقط تعدادی اندک.

ظریفیان:جامعه به بی اعتمادی واکسینه نشود

غلامرضا ظریفیان استاد دانشگاه در گفتگو با نوآوران  با اشاره به  انتشار فیش های حقوقی موجب نارضایتی و بی اعتمادی مردم نسبت به دولت شده است، چه راهکارهایی باید از سوی دولت، دستگاه قضایی و دستگاههای نظارتی اتخاذ شود، تا این اعتماد بازگردانده شود، اظهار داشت: ویژه خواری تنها مختص فیش های حقوقی  نمی شود بلکه مجموعه ای از فضاهایی است که به عنوان حیات خلوت برای سوء استفاده  در عرصه اقتصادی و امتیازات استفاده می شود.

وی  ادامه داد:  طبیعی است در جامعه ای که ساختارهایش به گونه ای تنظیم شود که نتواند نظارتی مناسب سخت افزاری  داشته باشد و قواعد در تعارض با یکدیگر و یا انباشت ثروتی صورت گیرد،  لذا شاهد فساد و زندگی رانتی، بهره گیری از حیات خلوت ها و مافیا هایی در این عرصه خواهیم شد که از این ضعف ساختارها و ناکارآمدی های سیستم نظارت عبور می کنند و بنابراین بخشی از امکانات کشور در اختیار افراد محدودی قرار خواهد گرفت.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر در جامعه ای برخورد ها موسمی شود و صرفا برای مچ گیری جناحی باشد و یا جامعه احساس کند در برخورد با ویژه خواری ها فقط هیاهو می شود اما اقدام موثر انجام نمی شود، مهم ترین اثری که این اقدام در جامعه دارد سلب اعتماد عمومی است.

ظریفیان گفت: بنابراین جامعه ای که اعتماد در آن نسبت به مسئولان و زیرساخت ها از بین برود واکسینه میشود یعنی این جامعه حساسیت های خودش را به مرور زمان نسبت به مسائل و فساد های دیگر از دست خواهد دد.

وی اظهار کرد: گاهی اوقات هیاهو کردن و پمپاژ کردن اطلاعات بدون توجه به ابعاد آن در جامعه باعث بی اعتمادی جامعه می شود، بنابراین بزرگترین سرمایه یک جامعه که اعتماد است از بین می رود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این بی اعتمادی نوعی ارزش افزوده به فساد را ایجاد می کند،  خاطرنشان کرد: اگر تدبیر مناسبی در ارائه اطلاعات صورت نگیرد، لذا بستر گسترده تری را که اهل فساد هستند ایجاد می کند.ظریفیان در ارتباط با استفاده از راه کار برجام در مبارزه با فساد می گوید قطعا نیاز به بازنگری اساسی در اقتصاد با حضور کارشناان برجسته داریم ،ما در اقتصاد و هم سیاست باید در ساختار ها و رفتار ها بازنگری کنیم و برجام کنیم.

ظریفیان گفت: در ارتباط با این پدیده ها باید از شیوه های علمی ارائه اطلاعات به مردم استفاده کرد و در واقع یک پکیجی در این باره تدوین شود تا جامعه از  تمام مراحل برخورد با  فساد مطلع گردند.

وی ادامه داد: در ارتباط با پدیده فساد دولت باید از نخبگان همه اقشار استفاده کند تا قبل از اینکه به سراغ برخورد با فساد برویم از بروز آن پیشگیری کنیم.

ظریفیان افزود: برای پیشگیری از فساد می توان از تجاربی که در جهان پیرامون ما وجود دارد استفاده کنیم تا فساد را به حداقل برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: هر انسانی سرمایه است و باید این سرمایه ها را حفظ کرد.