هادی غفاری در گفت وگو با «نوآوران» به دلواپسان یادآور شد

مردم تا کنون علیه اصلاح طلبان اقدام نکرده اند

غفاری گفت: مورد دیگری که تندروهای مخالف از آن وحشت دارند کساد شدن دکان کاسبان تحریم است. به مبالغ پایین نگاه نکنید به فیش های حقوقی با مبالغ 50 میلیون و صد میلیون نگاه نکنید. نگرانی کاسبان تحریم از دست دادن رانت های هزار میلیاردی است.

  1. ۱۲ ماه قبل
  2. ۰
مردم تا کنون علیه اصلاح طلبان اقدام نکرده اند
نوآوران -

گفتگو با هادی غفاری در موسسه الهادی در یکی از محله های قدیمی تهران صورت گرفت انقلابی قدیمی اولین برداشت از هادی غفاری است،او در بسیاری از مناسبات قبل و بعد از انقلاب حاضر بوده و به نوعی تاریخ شفاهی انقلاب می باشد وقتی از دوران پهلوی صحبت می کند هنوز هم چهره یک  انقلابی را در او می بینم گفتگوی بسیار طولانی من با هادی غفاری حاشیه های زیادی دارد آنجایی که او لباسش را بالا می زند تا اثار شکنجه ساواک را نشانم می دهد یا جایی که می گوید اسلحه برای من تمام شده است و من حالا به پلورالیسم اعتقاد دارم .

 هادی غفاری از چپ ترین بخش روحانیت مبارز حتما به مقوله فساد باید حساس باشد فساد سیاسی و فساد اقتصادی امروز سر خط همه خبرها قرار دارد.به نظر،  دولت فشار زیادی را تحمل میکند و اصلاح طلبی در یک پارادایم جدید تعریف شده است.

دقیقا،با توجه به اینکه خاستگاه فکری من ، هم از جانب پدر و هم از جانب مادر، چپ بودهاست، علی القاعده نگاهم به مسائل سیاسی نیز، نگاهی چپگرا است. باید عرض کنم که تندروها یا به عبارتی صحیح تر دلواپسان، به شدت از دو خطر که در حال حاضر در حال  رخ دادن است،بسیار وحشت دارند. یکی وحدت اصلاحطلبان است. اصلاح طلبان با صرف تمام نواقصی هم که داشته باشند در حال انسجام  و حدتی در بین خودشان هستند. رهبران اصلاحات لیستی از نمایندگان را تهیه کردند و به آنها وعده دادهشد که مورد حمایت اصلاحات قرار خواهند گرفت و طبق وعدههایی که دادهشد، جبهه اصلاحات به تعهدات خود پایبند بود. اما پس از ورود نمایندگان به مجلس برخی افرادی که جزو لیست مورد نظر بودند، به تعهدات خود وفا نکرده و هر کدام خلاف وعدههای خود عمل کردند که موجب رنجش خاطر اصلاح طلبان نیز شد. برخی از این نمایندگان طی تماسهای تلفنی وعده وعیدهایی را به رهبران اصلاحات دادند و برخی دیگر از نمایندگان نیز پیش از آنکه به لیست کاندیداها اضافه شوند، میثاقنامهایی را با اصلاح طلبان امضا کردند و تعهداتی را متقبل شدند. اما با ورودشان به مجلس به تعهدات خود
پشت کردند.

از رفتار  این دست از نمایندگان که بگذریم باید عرض کنم که اصلاحطلبان در دورانی به سر می برند که با وصف همه اختلاف سلیقههایی که با هم دارند، وحدت و انسجامی همگانی بین آنها برقرار شدهاست. از اصلاحطلب رادیکال تا اصلاح طلب معتدل حول محور مفهوم اصلاح طلبی به اجماعی بسیار زیبا دست پیدا کرده اند که در پیشبرد اهداف اردوگاه اصلاحات بسیار موثر خواهد بود. چرا که تنها چیزی که در این موقعیت حساس می تواند جوابگو باشد مشی اصلاح طلبی است. ما نیز با اعتقاد راسخ به دنبال پیاده کردن کشوری با خط مشی اصلاح طلبی و پیاده کردن یک دولت دموکراتیک و در عین حال اسلامی هستیم. کشوری که در آن آزادی مردم، حکومت قانون، آزادی احزاب و مهمتر از همه ارزشهای انقلاب اسلامی به صورت کامل حفظ و تضمین شود.  اصلاح طلبان در پی آن است که با جاری کردن حکومت قانون جلوی هرگونه سوء استفاده از بیتالمال را بگیرد و با کمک نهادهای نظارتی جلوی پرداخت فیشهای بیحساب کتاب را بگیرد و پرداختهای هنگفت را به بیت المال بازگرداند. در کل باید گفت که اصلاح طلب ها به این نتیجه رسیدهاند که بر محور اصلاح طلبی گام بردارند.

مورد دیگری که تندروهای مخالف از آن وحشت دارند کساد شدن دکان کاسبان تحریم است. به مبالغ پایین نگاه نکنید به فیشهای حقوقی با مبالغ 50 میلیون و صد میلیون نگاه نکنید. نگرانی کاسبان تحریم از دست دادن رانت های هزار میلیاردی است. پر واضح است کسانی که راه های استفاده از رانت های دولتی را از دست بدهند یا اسکله های غیر قانونی آنها را تعطیل کنند، راه مخالفت بگیرند و با شعار دادن دست به تخریب دولت بزنند.  در شرایطی که بلبشو باشد هر کسی قلدرتر باشد مرفه تر است. اما در شرایطی که حکومت قانون وجود داشته باشد، هر کسی از راه قانونی به حق الزحمه خود دست پیدا خواهد کرد.یکی دیگر از عوامل موثر بر تندروی های جریان اصولگرایی کوتاه شدن دست آنها از قدرت است. لازم به ذکر است که دست آنها توسط اصلاحطلبان کوتاه نشده بلکه توسط مردم کوتاه شدهاست. مردم اعلام عمومی کردند که با خط مشی اصولگرایان مخالف هستند. اصولگرایان خوب می دانند که مردم تا حالا یک بسیج عمومی بر علیه اصلاح طلبان صورت نداده اند. مردم تا حالا به نحوی که علیه اصولگرایان اقدام کردند و انها را از قدرت کنار گذاشتند با اصلاحطلبان رفتار نکردهاند. تنها کسانی که تا حالا  علیه اصلاح طلبان قیام کردهاند فقط دلواپسان بودند، که این تجمع آنها هم به خاطر ترس از منافع و منابع ثروت است. با توجه به مخالفتهای شدید و تخریبهای گاه و بیگاه اصولگرایان علیه دولت یازدهم ما خواهان حمایت از حسن روحانی هستیم و به ایشان رای خواهیم داد. و اگر هم نقدی به آقای روحانی داشته باشیم منصفانه نظرات خود را ابراز خواهیم کرد و به دنبال معرکه گیری نیستیم. تندروها نباید با نقد های غیر منصفانه و بیپایه همه عملکرد و زحمات رئیسجمهور را نادیده بگیرند و با دست گذاشتن  روی نقاط ضعف، چشمشان را به روی نقاط قوت دولت ببندند.

 به نظر شما حسن روحانی در یک سال باقیمانده از دوران ریاست جمهوری شان  چه اقداماتی را باید انجام دهند؟

پاشنه آشیل دورة بعد حسن روحانی، تحولاتی است که باید در عرصه اقتصادی انجام دهد. برای مردم ایران واضح و روشن است که حسن روحانی تحولات چشمگیری در زمینه سیاسی انجام دادهاست. از همه مهمتر میتوان به عنوان یکی از نقاط قوت دولت روحانی به آن اشاره کرد، فراهم کردن زمینه برای ایجاد حاکمیت قانون و تحمیل قانون بر تمامی نهاد های وابسته یا غیر وابسته به دولت در کشور است.

به عنوان کارشناس مسائل بودجه ای باید عرض کنم با ملاحظه کارشکنیهای متعددی که از طرف کسانی که به دولت بدهکار هستند و به تعهدات خود عمل نکردهاند و همین طور با لحاظ این امر که دولت از لحاظ منابع مالی به شدت در تنگنا قرار دارد. بدون شک این عوامل باعث نمیشود که به دولت روحانی هیچ گونه نقدی نداشته باشیم. اگر نگاهی منتقدانه و در عین حال منصفانه داشته باشیم میتوان گفت، بر عملکرد دولت در زمینههای اقتصادی نقدهایی وارد است که دولت روحانی باید نسبت به آنها تدابیری بیندیشد و در پی رفع  آنها کوشا باشد. یکی از مسائل مهم دیگری که دولت روحانی باید به آن توجه داشتهباشد، مسئله ایجاد اشتغال در سطح کشور است. دولت روحانی باید با بازگشایی و راهندازی کارخانهها و صنایعی که در دولت قبل احداث شد  ولی به علت پایین بودن سطح کیفیت تولیدات و اقساط سنگین،تا کنون تعطیل مانده اند یا به هر دلیلی بسته شدند، تحولی در ایجاد اشتغال در کشور صورت دهد. و به همین خاطر از روحانی انتظار می رود که به این صنایع و کارخانهها توجه ویژهای داشته باشد، چون میزان سطح اشتغال در کشور بستگی به بازگشایی کارخانههای تعطیل شده دارد.

 نقش عارف در روند وحدت اصلاح طلبان چگونه
تعریف می
شود؟

محمدرضا عارف یکی از نیروهای عاقل و اخلاق محور جریان اصلاحات است که رفتارهای سیاسی خود را بر اساس  بینش و منطبق بر باور حزبی پیش می برد. در رفتار ایشان با توجه به اینکه حزبی هم عمل میکند. هیچگونه رفتار تندروانه مشاهده نشده است. تاکتیک ایشان میانه روی محض است. اما یکی از اشکالات آقای عارف این است که در عرصه سیاست بیش از حد اخلاقی رفتار میکنند. بر این باوریم که آقای عارف را در جریان اتفاقات اخیر تنها نگذاشته ایم و به هیچ وجه ایشان را تنها نخواهیم گذاشت.

نوشتارهای مرتبط

تازه های سیاست داخلی