انتقاد دریادار«سیاری» از اظهارات نسجیده حسن عباسی

فرمانده نیروی دریایی ارتش از اظهارات نسنجیده درباره ارتش انتقاد کرد.طی هفته گذشته انتشار اظهارنظر یکی از کارشناسان درباره ارتش جمهوری اسلامی ایران با انتقاداتی روبرو شد.

  1. ۱۲ ماه قبل
  2. ۰
انتقاد دریادار«سیاری» از اظهارات نسجیده حسن عباسی
نوآوران -

امیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز تاکید کرد که از این فرد شکایت شده تا در دادگاه پاسخگوی اظهارات خود باشد.در همین رابطه دریادار «سیاری» فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن تقبیح این اظهارات و با تاکید بر اینکه چنین مواضعی قطعاً نمیتواند به سود منافع ملت باشد، خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت پیرامونی ایرانی اسلامی، امروز به لطف خدا و به برکت رهنمودهای مقام معظم رهبری و پشتیبانی ملت، نیروهای مسلح قادراند امنیت کشور را به خوبی تامین کنند؛ اما در این میان اظهاراتی توسط یک فرد مطرح شده که قطعاً نسنجیده است و نمیتواند خدمت به نظام باشد.وی با تاکید بر اینکه امروز نیازمند همدلی و همراهی تمام ارکان نظام هستیم، خاطرنشان کرد: هر بحثی که این همدلی را مخدوش کند، یقیناً برخلاف منافع ملی است.فرمانده نیروی دریایی ارتش، گوینده اظهارات مورد اشاره را فردی کماطلاع در برخی حوزهها توصیف کرد و گفت: متاسفانه ایشان تصور میکند نظرات و صحبتهایش در همه زمینهها دقیق است و مورد توجه داخل و خارج از کشور قرار میگیرد؛ درحالی که اینچنین نیست. ایشان خود را در تمام زمینهها اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فلسفی، جامعهشناسی، ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک، ژئوکالچر و ... صاحبنظر میداند، اما سئوال این است که اصلاً ایشان واقعاً میتواند در همه این زمینهها اظهارنظر کارشناسی کند؟دریادار سیاری افزود: به عنوان مثال، من مدتی قبل صحبتهای ایشان را گوش میکردم که در حوزه دریا و مباحث مربوط به دریا در دفاع مقدس صحبت می کرد. مثلاً بحثهایی درباره سکوهای البکر و الامیه طرح کرد و من با شنیدن صحبتهای ایشان متوجه شدم که اساساً متوجه موضوع نیستند و نمیدانند که در هشت سال دفاع مقدس در دریا چه اتفاقی افتاده است. با توجه به سن و سال و موقعیت ایشان در زمان دفاع مقدس، یقیناً نمی توانسته به همه آنچه در حوزه دریا رخ داده اشراف داشته باشد.