علی رضا علوی تبار مطرح کرد

تشکیل تیم قوی برای مقابله با اتاق فکر علیه دولت

علیرضا علوی تبار در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به ادعای اصولگرا مبنی بر عبور اصلاحطلبان از روحانی عنوان کرد: نه در جلسات عمومی و نه در جلسات خصوصی اصلاحطلبان این مطلب را نشنیدهام؛ به ویژه با توجه به شرایط فعلی و مقدورات و امکانات موجود در کشور، فکر نمیکنم برنامهای برای چنین چیزی وجود داشته باشد.

  1. ۱۱ ماه قبل
  2. ۰
تشکیل تیم قوی برای مقابله با اتاق فکر علیه دولت
نوآوران -

بحرانهای سهگانه روحانی در آغاز دولت

این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه گامهایی که روحانی برداشته است در جهت حل بحرانهای سهگانه کشور در زمان آغاز به کار او در پاستور بوده، گفت: این بحرانها شامل الف) بحران سیاست خارجی و قرارگیری کشور در آستانه جنگ، ب) قرارگیری کشور در بحران اقتصادی و آستانه ورشکستگی و ج) بحران اداره کشور و تنزل سطح مدیریت کشور
 از لحاظ کیفی بود.

     کسی در شرایط فعلی نمیتواند جایگزین مناسبتری برای روحانی پیشنهاد کند

او ادامه داد: علاوه بر این روحانی از یک تیم کارشناسی و توانا در عرصه اقتصاد استفاده میکند. در زمینه مدیریتی هم اگرچه آن طور که میخواست نتوانست عمل کند، ولی سطح مدیریتی دوره ایشان با دوره قبلی ریاست جمهوری قابل مقایسه نیست. یعنی در مجموع با توجه به مشکلاتی که زمینهساز آمدن ایشان بود و با توجه به کارنامه نسبتا قابل قبولی که در حل این مشکلات با توجه به مقدورات داشته است، فکر نکنم کسی بتواند جایگزین مناسبتری در شرایط فعلی برای ایشان پیشنهاد کند.

      مردم تفاوت غارت پنهان و یک اقدامِ مخالفِ برابری را میفهمند

او تاکید کرد: به نظر میرسد مردم عادی هم بعد از کمی تجزیه و تحلیل، فرق بین یک غارت پنهان و یک خلاف انصاف و اقدام مخالف با برابری اجتماعی را قائل شوند و بفهمند این بنیانها را چه کسی گذاشته و از کجا آمده است.

این فعال اصلاح طلب وظیفه روشنفکران را در این زمینه پررنگ خواند و تاکید کرد: این وظیفه آنهاست که  روشنگری کنند. باید بدانیم همه این اتفاقات در غیاب آزادی مطبوعات و رسانه و فقدان احزاب منتقد اتفاق افتاده است. اگر دنبال جلوگیری از این وقایع هستیم، باید روی این محورها تمرکز کنیم.

او با بیان اینکه نیرویی در شرایط فعلی رقیب روحانی است نیرویی است که به شدت با همین محورها مخالف است، گفت: آمدن آن ها به معنی تداوم بخشیدن به شرایطی است که باز هم چنین اتفاقاتی در آن رخ میدهد.

             اصلاح طلبان به دنبال «انتخاب»ی شدنی هستند

علوی تبار در بخش دیگر این گفتگو به وضعیت اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو اشاره و تصریح کرد: اصلاح طلبان قاعدتا در دور بعدی دنبال یک انتخاب واقع گرایانه هستند؛ یعنی انتخابی که شدنی باشد نه انتخابی که آرمانی باشد. قاعدتا به نظر نمیرسد در کشور شرایطی وجود داشته باشد که اصلاح طلبان با این شورای نگهبان و این ترکیب، کاندیداهایی را ارائه کنند که خالصا خواست خودشان است. به علاوه اینکه روحانی برای گذر از بحرانی که کشور را فرا گرفته، مناسب ترین گزینه در شرایط فعلی باشد.

             میان کاندیداهای موجود، روحانی مناسب ترین گزینه است

این فعال سیاسی یادآور شد: ممکن است ما به لحاظ شخصی و دیدگاهی انتقادهایی به روحانی داشته باشیم اما برآیند نیروها او را به ممکنترین و بهترین گزینه از بین گزینه هایی که از مانع شورای نگهبان میتوانند عبور کنند، تبدیل کرده است. به نظر میرسد نهایتا هم اگر ایشان کاندیدا باشند در شرایط فعلی بحرانهای کشور، بهترین گزینه باشد.

       ممنوع التصویری مال دوران رادیوهای یک موج است،
نه الان

او در خصوص تاثیر ممنوع التصویری خاتمی بر نتیجه انتخابات دور بعد گفت: ممنوع التصویری خاتمی همانطور که در دور قبل  تاثیری خاصی نداشت، این دفعه هم اصلاح طلبان اگر منسجم عمل کنند تاثیر خاصی نخواهد گذاشت. دوره این نوع کارها گذشته است. اینها برای دوره رادیوهای یک موج است که میشد جلوی خبررسانی را گرفت.

             مردم دنبال دولتی هستند که تنش زدایی کند، نه دولتی که کشور را به سمت جنگ میبرد

علوی تبار با بیان اینکه در شرایط فعلی، تداوم همین دولت خواستهای مردم را تامین میکند، خاطرنشان کرد: به نظر میرسد نتیجه انتخابات به خیلی چیزهای دیگر بستگی دارد اما کماکان مردم باز هم معقولانه از گزینه ای دفاع میکنند که در سیاست خارجی به دنبال تنش زدایی باشد و دنبال گزینههایی نیستند که کشور را به سمت جنگ منطقه ای با قدرتهای بزرگ  ببرد. در سیاست داخلی هم از دولتی دفاع میکنند که نظم و انضباط داشته باشد و تصمیمهای معقول بگیرد.

       رقابت با کسانی که رانت اطلاعاتی دارند نابرابر است

علوی تبار این ویژگیها را برشمرد و گفت: اول اینکه از منابع و امکانات عمومی تغذیه بکنند، دوم اینکه خودشان را آشکار نکنند یعنی شناسنامه نداشته باشند و به صورت باند و گروههایی که رهبران و دیدگاههایشان را پنهان میکنند باقی بمانند و سوم اینکه با جاهایی که میتوانند اقداماتی انجام دهند هماهنگ باشند؛ یعنی برای مثال اگر این اتاقهای فکر از قبل خبر داشته باشند که قرار است شخصی دستگیر شود و بر اساس اینکه از قبل خبر داشته اند، روی آن متمرکز شوند و تبلیغ کنند و بعد طرف دستگیر شود بهاین معنی است که رانت اطلاعاتی دارند که در رقابت انتخاباتی از این رانت میتوانند استفاده کنند و از این طریق وارد رقابتی نابرابر شوند.

او با بیان اینکه علی الاصول ایجاد اتاق فکر علیه دولت در همه جا مرسوم است، یادآور شد: در همه جا طبیعی است گروههای سیاسی که در رقابت شکست خورده اند، اعاده حیثیت  و از خودشان دفاع کنند و علیه رقبا در محدوده هایی که از لحاظ خودشان اخلاقی و قانونی است، عمل کنند اما مشکل اتاق فکر همان سه عامل است.

             دولت تیم قدرتمندی برای مقابله با اتاقهای فکر تشکیل نداده است

این فعال سیاسی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حال که میدانیم این اتاقهای فکر از چنین ویژگیهایی برخوردارند چه عکسالعملی مقابل آنها باید داشت، گفت: از نظر من مشکل از خود دولت است؛ تیم دولت تیم قدرتمندی در مقابله با این مسائل تشکیل نداده است.

           دولت از روشنفکران و تحلیلگران قوی دور است

علوی تبار در توضیح دلایل ضعف دولت در دفاع از خود گفت: دوری دولت از روشنفکران و پرهیز از داشتن افرادی که توانایی برخورد سیاسی و تحلیل سیاسی داشته باشند، از ضعفهای دولت است.

             اعضای دولت حضور سیاسی ندارند

او با بیان اینکه دولت خیلی غیرسیاسی است، تشریح کرد: به این معنا که اعضای دولت در دفاع از دولت حضور ندارند. در حالی که درست است اعضای دولتها پستهای تکنیکی و اداری دارند، اما در نهایت اینها آدمهای سیاسی اند و مسئولیت دولت بر عهده همه اعضای آنهاست. این درحالی است که اعضای دولت حضور سیاسی ندارند، در نتیجه اشکال را باید در خود دولت جستوجو کرد.

             دولت به جای گلایه از تشکیل اتاقهای فکر، خود را برای مقابله با آنها تجهیز کند

او با تاکید بر اینکه دولت در دفاع از خودش قدرتمند نیست، افزود: چون دولت متکی به یک جریان اجتماعی مشخص هم نبوده و از حمایت اجتماعی غیرروشنفکران هم برخوردار نیست، در واقع اشکال ایجاد میکند، بنابراین باید گفت نباید دولت گله کند که چرا آنها اتاق فکر تشکیل داده اند  بلکه باید خودش را برای مقابله با این اتاق های فکر تجهیز کند.

             دولت وزرایی انتخاب کند که آماده هزینه دادن سیاسی باشند

علوی تبار با تاکید بر اینکه در دور بعدی روحانی در ترکیب وزرا باید این نکته را مد نظر قرار بدهد، اذعان داشت: او باید وزرایش را از میان کسانی انتخاب کند که وقتی مسئولیت میگیرند آماده دادن هزینه های سیاسی باشند و شجاعت سیاسی لازم را داشته باشند . از سویی دولت باید برای خودش اتاق فکر متعدد از افراد مختلف بسازد.