آیت الله هاشمی:

اگر متحجران سکوت می کردند، انقلاب اسلامی الگوی ملت های مسلمان می شد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر متحجران به جای تندروی، لااقل سکوت میکردند، انقلاب اسلامی با توجه به ظرفیتها، الگوی ملتهای مسلمان میشد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
اگر متحجران سکوت میکردند، انقلاب اسلامی الگوی ملتهای مسلمان میشد
نوآوران -

آیتالله هاشمی رفسنجانی، صبح دیروز در دیدار هیات رئیسه و روسای انجمنهای فدراسیون آماتوری کارگری، ورزش را یکی از کارهای بسیار ضروری در عصر ماشین دانست و گفت: در شرایطی که اکثر کارها نشسته انجام میشود، بیتوجهی به ورزش، حذف تدریجی سلامتی فردی و نشاط اجتماعی است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارائه تحلیلی از تفاوتها و شباهتهای کارهای بدنی با کارهای ورزشی، گفت: شادابی روحی حاصل از ورزش، ضرورت خستگیهای جسمی کارگران پس از یک روز کاری است.

آیتالله هاشمی رفسنجانی، با اشاره به خاطرات دوران نوجوانی خویش در روستای بهرمان که کار به ویژه کشاورزی و ورزش سرگرمی توامان بود، گفت: کارگران به خاطر تحرکات جسمی، معمولاً جزو افراد سالم جامعه هستند و اگر ورزش را هم همزمان با کار و یا پس از آن، در دوران بازنشستگی، ادامه دهند، بر درصد سلامتی آنها میافزاید.

وی با یادآوری سوابق ورزش کارگری در تاریخ معاصر ایران، به سالهای نخستین پس از پیروزی انقلاب و طرح مباحث مربوط به قانون کار در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: پس از جنگ که سازندگی، برنامه اصلی کشور شده بود، ورزش مربوط به بخشهای کارگری جدّی گرفته شد و یکی از وظایف وزارت کار در کنار توجه به دیگر نیازهای معیشتی، جسمی و روحی کارگران، تأکید بر برنامههای ورزشی بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان این مطلب که «ورزش علاوه بر مردان، به خاطر شرایط جسمی زنان از ضرورتهای زندگی آنان است»، گفت: اینکه بعضی از متحجران، ورزش را مغایر با شخصیتهای زنانه میدانند، از وصلههای ناجور در تفکرات اسلامی است و بزرگان دینی ما، بدون تبعیض البته متناسب با شرایط جسمی آنان بر اهمیت ورزش تأکید میکردند.

آیتالله هاشمی رفسنجانی، با ابراز تأسف از مانع تراشیهای متحجران در کشورهای اسلامی و به خصوص در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: اگر این گروه به جای تندروی، لااقل سکوت میکردند، انقلاب اسلامی با توجه به ظرفیتها، الگوی ملتهای مسلمان میشد.

وی با یادآوری ضدیت تندروها با مبارزان و شخص امام(ره) که حتی در جلسات، مبارزه را با تعابیری چون «مشت به سندان کوبیدن» و «آب غربال کردن»، به سخره میگرفتند و با قیافه حق به جانب میگفتند «جواب این خونها را چه کسی میدهد؟»، افزود: همین جماعت در سالهای اخیر چنان ادعای انقلابیگری دارند که اگر جامعه سوابق سکوت آنان در مقابل چپاولهای استبداد و استعمار را در تاریخ ثبت نمیکرد، امروز ادعای پیشتازی با امام و مبارزان را داشتند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: ما خوشحال میشویم که با درک حقایق، به انقلاب بپیوندند و برای سربلندی نظام تلاش کنند، اما به یاد داشته باشند که با قدیسسازیها، به فکر فریب جامعه نباشند.

آیتالله هاشمی رفسنجانی، در بخش دیگری از سخنان خویش، کارگران را سرمایهای ارزشمند برای همه جوامع بشری دانست و گفت: باوجود رشد تکنولوژی و گسترش حضور ماشین در تولیدات، نیاز به حضور نیروی انسانی، همیشه رو به افزایش است.

وی کارگری را سالمترین شغل برای امرار معاش دانست و گفت: روحیات کارگران به گونهای است که نمیتوانند مستبد باشند و حضور آنان در فضای سیاسی کشور براساس تفکرات ناب اعتدال اسلامی است.