یادداشتی از امیر عباس نخعی

آقای روحانی شفاف بگویید!

رییس جمهور امشب پس از دو ماه فشارهای تند سیاسی از سوی مخالفان و منتقدانش قرار است با مردم سخن بگوید. حال نوبت اوست تا بی پرده و از طریق پر مخاطب ترین شبکه سیما با مردم رو در رو حقایق را بگوید. اگرچه هنوز پخش سخنان روحانی از سیما قطعی نشده بود که هر کس فراخور خود خواست هایش را مطرح کرد. بخشی از حامیان او منتظرند که روحانی هر آنچه از دولت قبل می داند را به روی دایره بریزد و برخی هم منتظر افشاگری هایش از مفاسد بزرگتر هستند، برخی نیز معتقدند که غارت های سازمان یافته باید عیان و حقایق مطرح شود ،برخی منتظر حمایت از کابینه و عملکرد های اقتصاد هستند و به طبع گروهی منتظر حمایت از دستاوردهای برجام و افشای کاسبان تحریم و قاچاقچیان سازمان یافته.

  1. ۱۱ ماه،۴ هفته قبل
  2. ۰
وقتی مهرجویی فرمان مرگ می دهد
نوآوران -

اگرچه ممکن است رییس جمهوری فراخور شرایط روز به هریک از آنها بپردازد اما آنچه از رییس دولتی که مبنای عملکردش را تدبیر و امید گذاشته است،انتظار می رود چیست؟

آیا افشاگری و لگد زدن بر عملکرد گذشتگان و منکوب کردن رقیبان احتمالی آینده آن چیزی است که روحانی باید در سخنانش به نمایش بگذارد.

متاسفانه خشونت، انتقام جویی و لمپنیزم همچون خوره به جان جامعه ایرانی افتاده است. شاید در چنین فضای خشونت زده ای انتظار بجا از رییس دولت تدبیر و امید و کسی که بالاترین مقام اجرایی کشور را بر عهده دارد این باشد که به گونه ای متفاوت عمل کند.

افشاگری، انتقام گیری، مچ دیگران را در مقابل انظار گرفتن تنها فضای تند و خشونت بار موجود را حادتر خواهد کرد و در چنین فضایی بی تردید شرایط فعالیت برای دولتش سخت تر و طاقت فرساتر خواهد شد.

اگر چه ممکن است این برخورد دل عده ای را خنک نکند و برخی توقعات را برآورده نکند اما بی تردید فضای آرام تری برای ادامه کار دولت فراهم خواهد کرد.

معنای این سخنان این نیست که رییس جمهوری حقایق و واقعیت ها را از مردم کشورش پنهان کند،‌خیر! بلکه می بایست واقعیت  های سیاسی و اقتصادی را بی پرده و شفاف با مردم در میان گذاشت اما فاصله زیادی است میان بیان حقایق با پرده دری، تفاوت آشکاریست میان شفاف گویی با افشاگری و مچ گیری. چه آنکه یکی به بهتر شدن و آرام شدن فضای اقتصادی و سیاسی کشور منجر خواهد شد و دیگری به تند شدن و خشونت آمیزتر شدن فضا .

آقای روحانی از شما می خواهیم شفاف مسایل و مشکلاتتان را با مردم در میان بگذارید اما افشاگری و مچ گیری نه ، از شما می خواهیم بی پرده حقایق را از نهان خانه ها بیرون بیاورید اما پرده دری نه!

نیاز به تلاش همگان داریم تا خشونت را از فضای حقیقی و مجازی خود و جامعه دور کنیم، کشف حقیقت را با انگ زدن و برچسب زدن و حمله به این و آن، این طیف و آن طیف و قشرهای مختلف بدست نیاوریم و در این راه بی تردید شما(آقای روحانی) می توانید یکی از الگوها باشید.