توسعه صنعت نفت به روایت رئیس جمهور

تحریم‌ها دست‌ نیازمان را دراز کرده بود

رئیس جمهور در همایش سالگرد تاسیس شرکت ملی گاز ایران تعریفی از استقلال ارائه داد: «مستقل بودن یعنی فقط سرمان را دربرابر مردم خودمان فرود آوریم».

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
تحریم‌ها دست‌ نیازمان را دراز کرده بود
نوآوران -

حسن روحانی که دیروز در پژوهشکده نفت سخن میگفت، با اشاره به اهمیت خودکفایی در زمینه فرآوردههای نفتی، به ویژه بنزین و گازوئیل و گاز، گفت: موضوع استقلال یک کشور در ابعاد مختلف و خودکفایی کشور، در زمینه  نیازهای مردمی از اهمیت ویژهای برخوردار است که در این راستا، خودکفایی در حوزه  نفت و گاز تاثیر ویژهای خواهد داشت.

رئیس جمهور با تاکید بر این که معنی انقلابی بودن یعنی داشتن ملتی آزاد همراه با آزادی اندیشه، بیان و نقد و انتقاد، خاطر نشان کرد: این که امروز مردم در فضای مجازی، سلیقه و نظر خود را نسبت به حاکمیت ، دولت ، برنامهها و تصمیمها ابراز میکنند نشانی آزادی نقد است.

وی با اشاره به اینکه آزادی بیان را امروز در فضای حقیقی و مجازی به خوبی مشاهده میکنیم، افزود: اینکه دولت اصرار داشت شبکههای اجتماعی باز بماند و فشارهای بسیاری را در این راستا تحمل کرد، به همین خاطر بود و دولت پهنای باند مناسب در اختیار ملت ایران قرار داد، تا مردم بتوانند مطلع باشند و نظراتشان را بیان کنند از تصمیمات نقد کنند و ارادهشان در کشور حاکم شود.

     نفت، فقط اقتصادی نیست

رئیس جمهور با اشاره به این که همواره برای مردم ما موضوع نفت و گاز جایگاه ویژه داشته است، خاطر نشان کرد: مساله نفت و گاز صرفا اقتصادی نیست بلکه سرآغاز تولید نفت در ایران کمی بعد از انقلاب مشروطه همواره با موضوعات سیاسی توام بوده است، یعنی همواره نفت در چارچوب روابط صادرات و واردات، تاثیر گذار در حوزه سیاست خارجی بوده است و گاز نیز در مرحله بعد از دید انرژی پاک و عاملی برای ارتباط با کشورهای مختلف بسیار تاثیر گذار بوده است.

روحانی، با اشاره به این که برنامه دولت بر این است که روزانه 200 میلیون متر مکعب گاز به صادرات اختصاص یابد، گفت: کشوری که چنین برنامهای داشته باشد رابطه خوبی با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان،  در زمینه نفت و گاز برقرار خواهد کرد  چرا که در دنیای امروز مساله توسعه به انرژی و بهخصوص نفت و گاز، مربوط است.

روحانی، با اشاره به اینکه بخشی از قدرت هر کشور وابسته به خودکفایی در مساله انرژی است، تصریح کرد : همواره موضوع انرژی نفت و گاز با قدرت توسعه و  سیاست سر و کار نزدیک داشته است.

     معنای امنیت

رئیس دولت یازدهم، به اتفاقات هستهای و تحریمها علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: دشمنان شروع به تحریم صادرات نفت ما کردند چرا که تصورشان چنین بود که تحریم صادرات نفت، در اقتصاد کشور و زندگی مردم تاثیر مستقیم دارد و از طرف دیگر جلوی واردات بنزین را گرفتند تا رفاه مردم ما را تحت تاثیر قرار دهند اما آمار و ارقام امروز در کشور نشان دهنده مسیر تحول است.

روحانی با اشاره به این که در سال 57 تولید و مصرف سالانه گاز،5/2  میلیارد متر مکعب بوده  و برآوردها برای سال 96، 284 میلیارد متر مکعب است، گفت: در سال 57 جمعیت زیر پوشش گاز کمتر از یک درصد بود که امروز حدود 90 درصد است و هدفمان برای سال 96 این است که به 95 درصد برسیم که مقایسه این رقمها نشان دهنده مسیر تحول در طول سی و چند سال بعد از انقلاب است.به طوری که زمستان سال گذشته برای اولین بار به مردم اعلام شد که نگران مصرف گاز و قطعی گاز در زمستان نباشند و این معنای امنیت و آرامش و آسایش است.

روحانی، به نگرانیهای موجود جامعه در حوزه  آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: یکی از راههای نجات از آلودگی هوا، تبدیل سوخت کارخانههای ما به گاز است که آرامش  و امنیت را برای مردم به دنبال میآورد.

رئیس دولت یازدهم با اشاره به این که مصرف سوخت مایع در سال 92 ، 43 درصد بوده و سال گذشته به 18 درصد رسیده و امسال نیز مصرف سوخت مایع،به 9 درصد رسیده است، گفت: کاهش میزان مصرف سوخت مایع به معنای امنیت و آرامش برای مردم است که نیروگاههای نزدیک آنها باعث آلودگی هوای منطقه زندگی آنها نمیشود.

     برجام عزت آورد

رئیس جمهور با اشاره به این که در معامله با کشورها و طرفهای مختلف اینکه ما در وضعیت فشار و نیاز باشیم  یا در موضع قدرت، اقدام به معامله کنیم، در نحوه برخورد طرف مقابله با ما تاثیر گذار خواهد بود، توضیح داد: در فضایی که تحریم وجود داشت، همواره دستمان به سوی دیگران دراز بود و تحریم برای ما عزت نداشت اما اولین چیزی که برجام برای ما آورد عزت بود.

وی تاکید کرد: برجام یعنی شما آزادهستید به جای دو کشور از میان دهها کشور برای خرید، انتخاب کنید و آثار برجام فضایی برای حق انتخاب برای مردم ما
 به وجود آورد.

روحانی تصریح کرد: این که یک قدرت به ما بگوید شما حق فروش یک میلیون و 10 بشکه نفت ندارید و فقط اجازه فروش یک میلیون بشکه نفت دارید بر خلاف عزت و زورگویی علیه ملت است و برجام به معنای برداشتن زور و تحریم و آزاد کردن اراده یک ملت بود.

     شعار عزت نمیآورد

رئیس دولت با اشاره به اینکه امروز در حوزه  صادرات نفت خام و میعانات آن به 5/2  میلیون بشکه رسیدهایم و هر زمان هر چقدر که تصمیم بگیریم میتوانیم صادر کنیم،خاطر نشان کرد: عزت ما در سایه اراده ماست و اراده ما در سایه سیاست درست و خرد ورزی است. شعار دادن نمیتواند ما
را به عزت برساند.

رئیس جمهور با تاکید بر این که در دوره پسا برجام باید از فناوریهای جدید و نو بهره بگیریم ،خاطر نشان کرد: با توجه به پیشرفتهایی که در صنعت نفت و گاز داشتیم میتوانیم جذب فناوری نو برای محققانمان را بسیار آسان انجام دهیم. در حوزه بازیافت منابع نیز از این فناوریها بهره بگیریم چرا که منابع طبیعی بی رحم هستند و باید در مورد مصرف و نحوه بازیافت آن اقدامات لازم را انجام دهیم.

روحانی به اهمیت توجه به منابع مشترک نفتی و گازی کشور اشاره کرد و گفت: باید بتوانیم از نفت خود در منابع مشترک بهره برداری کنیم و در این راستا سال گذشته پارس جنوبی ، فاز 15،16 و 17 به مدار آمد و حدود 140 میلیون متر مکعب گاز اضافه شد. امسال نیز انشاء الله فاز 18،19، 20 و 21 به مدار میآید و تا پایان سال حدود 140 میلیون متر مکعب گاز اضافه خواهد شد.

روحانی گفت: امروز 50 درصد گاز کشور از پارس جنوبی تامین میشود در حالی که سال 92 ، 38/7 گاز کشور از پارس جنوبی تهیه میشد.