احمد شیرزاد در گفتوگو با «نوآوران» مطرح کرد

منتقدان دولت منافع ملی را در نظر بگیرند

سخنگوی دولت معتقد است برجام را نباید به مذاکره با آمریکا گره زد و ما با 5 کشور دیگر نیز مذاکره کرده ایم ، حسن روحانی نیز در گفتوگوی مستقیم با مردم می گوید«اگر برجام نبود سایه شوم تهدید حالا بالای سر کشور بود»احمد شیرزاد، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم دراین باره به «نوآوران» میگوید مخالفان دولت با نگاه جناحی منافع ملی را در قضیه برجام در نظر نمی گیرند.

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۱
منتقدان دولت منافع ملی را در نظر بگیرند
نوآوران -

شیرزاد درباره شیوه مذاکره میگوید حکایت برجام و اینکه آیا دستاوردی داشته یا خیر را با یک مثال تحلیل می کنم فرض کند گروهی هستیم و میخواهیم جنس مشخصی را بخریم یکی از اعضای گروه را انتخاب می کنیم که چانه زنی و آن را با بهترین قیمت خریداری کند،اگر ما بخواهیم به تصمیم نماینده مان ایرادی بگیریم و انتقادی بکنیم باید به صورت خصوصی باشد نباید دایم بر سر او بکوبیم که جنسی که خریدی مرغوب نیست،اگر دائم او را در معرض اتهام قرار دهیم که کلاه سرمان رفته است و مذاکره کننده و نماینده مان را در شرایطی قرار دهیم که بیاید از عمل خود دفاع کند در واقع خواسته یا ناخواسته فروشنده کالا را در موضع قدرت قرار دادهایم  مذاکره کننده در شرایطی قرار می گیرد که نمی تواند منافع بیشتری را بهدست آورد.

      دست دولت را بسته اند

نماینده مجلس ششم معتقد است اگر دولت از برجام بد دفاع کند از مذاکره چه می گیرد طرف مقابل می گوید خوب همین مقدار هم که امتیاز دادهایم کافی است و سطح برجام پایین می آید پس دولت باید تمام قد دستاورد های برجام را حفظ کند تا دست بالا را داشته باشد.

شیرزاد ادامه می دهد اگر دولت تصمیم بگیرد منتقد برجام شود هیچ  امیدی برای مردم باقی نمی ماند و جامعه دچار سردرگمی می شود،منطق ایجاب میکند مذاکره کنندگان هم قول شوند ،تا در میان چانهزنی ها امتیاز بیشتری بگیریم نباید دستاوردهای این معامله زیر سوال برود اگر بر سر منافع ملی هستیم نباید به برجام تهاجم داشته باشیم و شرایط را سخت کنیم.

       برجام درهای بهشت نبود

این استاد دانشگاه در ادامه می گوید چه کسی گفته است که با امضای برجام درهای بهشت روی ما باز می شود تا زمانی که مدیریت نداشته باشیم مشکلات ما حل نمی شود ،مشکلات دست ساز دوره دولت پاکدستان به راحتی قابل حل نیست،مخالفان توافق هسته ای به گونه ای بحث بکنند که جلو تر از مسائل هسته ای نرود  ،نمی شود مسائل بنیادی اقتصادی کشور را به برجام گره زد ما مورد مسائل خاورمیانه با غرب مشکل داریم وزیر دفاع می گوید بخشی از انسداد دارایی ایران مربوط به قضیه لانه
 جاسوسی است.

واقعیت آن است که رابطه ما در منطقه گلآلود است اگر قرار است با سرمایه محدود داخلی مشکلاتمان را حل کنیم باید صبر کنیم ،چین و ترکیه راه را باز کرده اند و رونق اقتصادی ایجاد کرده اند در کره جنوبی و مالزی بهعنوان یک کشور مسلمان هم توسعه با باز کردن درها صورت گرفته است ،اینکه ما از دولت درخواست کنیم تغییر جدی در زندگی مردم ایجاد کند با واقعیت های فعلی ناسازگار است.

نماینده مجلس ششم معتقد است البته همین حالا نیز تغییراتی صورت گرفته و صنعت فولاد ما به رونق رسیده است و فازهای پارس جنوبی در بهرهبرداری است ،برای همین باید اصل این معامله را تایید کنیم و منافع بیشتری بهدست آوریم.

      دولت از جانب خودش تعهد نداده است

احمد شیرزاد در ادامه می گوید تیم مذاکره کننده دولت در یک گفتمان واحد از جانب خود تعهد نداده است لذا نباید مخالفان دولت طلبکارانه برخورد کنند. اگر قرار بود دولت از جانب خود تعهد دهد مذاکرات به سرانجام نمی رسید و علت طول کشیدن این مذاکرات نیز همین بود که همه جناح های سیاسی با برجام هماهنگ شوند حالا اگر گمان کنیم منافعمان بهدست نیامده این خودزنی است و تماشاگران صحنه از خود می پرسند پس چه کسی این تفاهم را امضا کرده است و اگر تنها دولت مسئول است پس چرا امضای آن اینقدر طول کشید.

      ناظران بیطرف برجام را بررسی کنند

شیرزاد در ادامه در مورد قضاوت درباره اثرات برجام می گویدناظران بیطرف می توانند پاسخ دهند که برجام چه دستاوردی داشته است و چه اثری بر زندگی مردم گذاشته است و چه آرامشی در جامعه به وجود آمده است این فضای آرامش فعلی را با دوران تهدیدات مقایسه کنیم ما هر روز تهدید به قطعنامه می شدیم و مشمول بند 7 شورای امنیت شده بودیم به تعبیری جنگ در کنار گوشمان بود.

این فعال اصلاح طلب در پایان به« نوآوران» میگوید تاثیر برجام بر حیات سیاسی، اجتماعی ایران بدون شک غیر قابل کتمان است و تاثیرات ملموس آن را در امنیت و ثبات کشور نمی توان نادیده گرفت.