اصلاحات در اجماع ، پایداری در ابهام

رسایی:برنامه ما سکوت است

عبدالواحد موسوی لاری از آغاز فعالیت اصلاح طلبان در نیمه دوم سال جاری خبر می دهد به نظر می رسد اصلاح طلبان برنامه پیچیده ای برای انتخابات سال 96 ندارند موسوی لاری معتقد است،تکیه اصلی باید روی وحدت و انسجام و همفکری مجموعه های داخل در جریان اصلاحات باشد که بتوانند کار خود را پیش ببرند.اما واضح است که اصلاح طلبان قرار نیست کار خاصی را انجام دهند و شاید مهم ترین برنامه آنها ترسیم یک لیست از مطالبات اصلاح طلبان در دوره آخر تکنو کرات ها در قدرت باشد.

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
رسایی:برنامه ما سکوت است
نوآوران -

از آن سواصولگرایان منتقد از چند ماه پیش سعی کرده اند چهره های معتدل اصلاحات مانند محمدرضا عارف، اسحاق جهانگیری، محمود حجتی و... را به نامزدی تشویق کنند. فرض کنید که این فهرست در انتخابات ثبت نام کنند و تایید هم شوند . این افراد با چه شعاری می خواهند  در انتخابات شرکت کنند؟ برنامه آنها برای بازگشت به قدرت چه خواهد بود؟پس اصلاح طلبان به تعبیر موسویلاری اجماع را به هر برنامه دیگری ترجیح خواهند داد و تلاش خواهند کرد  در چهارچوب گفتمان دولت روحانی مطالبات خود را پیگیری کنند. 

      فقدان برنامه

فقدان برنامه، معضل جدی اصولگرایان است  .این معضل البته از سویی به درون آنها  و از سوی دیگر به موقعیت حکومتی آنها بازمیگردد،آنها میدانند نمی توانند رقیب جدی برای روحانی ایجاد کنند پروژه  باهنر و برخی نامزدهای مستقل در خوش بینانه ترین حالت نیز نمی تواند انتخابات را به دور دوم بکشاند ،شاید کسی بهتر از خود باهنر این موضوع را نمی تواند درک کند برای همین با سرعت خبر شرکت خود در انتخابات را رد می کند. اصولگرایان شاید برای حفظ پرنسیپ مرز بندی با دولت داشته باشند اما برنامه ای نیز برای آینده وجود ندارد.

      تندروهای مخالف برجام:سکوت

جناح نزدیک به پایداری نیز ترجیح می دهد در این باره همچنان سکوت را رعایت کند،حمید رسایی در این باره به «نوآوران »می گوید «البته من نمی دانم برنامه پایداری برای شرکت در انتخابات چه می باشد ولی بهتر است فعلا آنها سکوت کنند تا فضای سیاسی برایشان شفاف شود که آیا سبدی در این انتخابات وجود دارد یا خیر» رسایی در مورد تحرکات احمدی نژاد دنیز می گوید«نمی توانم در این مورد نیز نظری بدهم خود او بهتر می داند چه باید بکند در مصادیق فعلا نظری وجود ندارد»رسایی ادامه داد«در انتخابات به کسی رای می دهیم که عقل سلیم او را بپذیرد قطعا روحانی شاخصه های لازم را برای ما ندارد روحانی باید عملکردش را تغییر دهد»رسایی در پاسخ به سوال« نوآوران» در مورد کاندیدای واحد اصولگرایان نیز می گوید «همه چیز باید با شاخصه های اصولگراییمقایسه شود اگر این شاخصه ها ایجاد نشود اجماعی هم شکل نمیگیرد»  به نظرتصمیم گیرندگان جناح مخالف دولت هنوز نمی دانند تخم مرغ های خود را باید در سبد انتخابات ریاست جمهوری بچینند یا اینکه دلخوش به شوراهای شهر باشند. البته تحرکات مخالفان دولت کمی جدی تر از نظرات رسایی است،احمدی نژاد باز به شیوه سابق شهر به هر با مردم گفتوگو می کند و سعی دارد پایگاه عاطفی خود را بازیابی کند واز آن سو سعید جلیلی همان شیوه را با روشی دیگر پیش گرفته او سعی دارد با نخبگان جناح راست وارد دیالوگ شود و برای خودش یک چارچوب فکری منسجم بسازد،برجام برای جلیلی یک بازی جدی است او می خواهد دیگران را متقاعد کند که برنامه او در دوران مسئولیتش صحیح بوده است اما احمدینژاد جدی وارد برجام نمی شود او خود علاقه به گفتوگو با غرب را داشت و نامه نگاری های معروف او با رهبران غرب بهخصوص اوباما نشان می داد برنامه او با جلیلی تفاوت های ایدئولوژیک دارد. شکست سنگین پایداری در 7 اسفند باعث شده آنها همچنان در موضع افت و خیز ،ابهام و سکوت با انتخابات پیش رو برخورد کنند احمدی نژاد می داند شکست او در 96 پایان راه او نیز خواهد بود اما شاید جلیلی بتواند بعد از 96 نیز همچنان یک کارشناس منتقد دولت باقی بماند.او می خواهد باقی بماند  و بتواند سهم خود را از نقد برجام به دیالکتیک به دست آورد.

نوشتارهای مرتبط

تازه های سیاست داخلی