رئیس قوه قضائیه پیشنهاد داد:

گفت وگوی حقوق بشری با اروپا

آیتالله صادق آملی لاریجانی طی سخنانی در مراسم بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی که در سالن همایشهای صداوسیما برگزار شد، با تاکید بر اهمیت موضوع حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی اظهار کرد: مساله حقوق بشر اهمیت زیادی هم در دنیای امروز به لحاظ آثار عملی و هم برای ادیان الهی خصوصا دین اسلام که همه به آن منتسب هستیم، دارد. مساله حقوق بشر یک مساله محوری است هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ نظری.

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
گفت وگوی حقوق بشری با اروپا
نوآوران -

حقوق بشر بحث اساسی است

وی گفت: برای ما مسلمانان بحث حقوق بشر یک بحث اساسی است نه به دلیل نکات فلسفی که هم در تحقیق و تحلیل معنا و واقعیت حق وجود دارد بلکه به لحاظ ساختار انسانشناسی و جهانشناسی و خداشناسی که در پس پرده حق وجود دارد البته تحلیل ماهیت حق بحث دشواری است.

وی افزود: نظریاتی که در باب حق مطرح میشود کاری نباید داشته باشند به دلالت لفظ حق. ما لفظ حق را باید بفهمیم و بعد از آن که فهمیدیم بحث ما شروع میشود که حق چیست. چیزی که در آثار علمای ما مفقود است، تحلیل فلسفی است، خصوصا حقوقی که معمولا در فقه مورد بحث نیست مثل حق آزادی و حق حیات که این موارد در آنجا بحث نمیشود.

         حقوق بشر انتزاعی نیست

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: من در چند جلسه به ستاد حقوق بشر پیشنهاد دادم که بحث تحلیلی راجع به حق و حق بشری را جزو یکی از کارهای اساسی و زیر بنایی قرار دهد؛ گرچه نمیشود فقط انتزاعی فکر کرد و بحث فلسفی و تحلیلی کرد ولی یکی از کارهایی که در ستاد باید پیگیری شود و از متفکران اسلامی و غیراسلامی کمک گرفته شود و بحثهای داغی مطرح شود راجع به ماهیت حق است. حق بشر که این واقعیت است یا واقعیت نیست. این بحث که آیا تمام حق ها قراردادی است یا لااقل برخی حقوق باید واقعی باشند و غیرقراردادی که من از این
 حق دفاع میکنم.

آملی لاریجانی خطاب به کشورهای اروپایی و آمریکایی، گفت: با دلارهای خود جلوی دهان دبیرکل سازمان ملل را میگیرید که صحبتی از تضییع حقوق کودکان در یمن نکند. امروز برای دنیا معلوم شده دفاع شما از حقوق بشر ابزاری است. آیا حقوق بشر در آمریکا تضییع نمیشود؟ ما در طول سی و چند سال چند میلیون مهاجر را پذیرفتهایم، مهاجرهای افغان و عراقی. با اینکه کشور در تحریمهای گسترده و بیکاری بود ولی ما کمک کردیم و این بر اساس یک نگاه کاملا انسانی بود. حتی پیرو فرمایش مقام معظم رهبری حتی فرزندان آنها در مدارس و دانشگاههای ما تحصیل میکنند اما کل اروپا با آن ثروت بیکران چندصد هزار آواره را اگرچه پذیرفت ولی هماکنون بحث اخراج و بدرفتاری با آنها مطرح است. آیا این حقوق بشر است؟

وی تصریح کرد: حقوق بشر اسلامی پیشتاز خواهد بود تا حقوق بشر را با نگاهی الهی که در آن کرامت انسانی عرضه شود،  قابل دفاع کند.

        با غرب گفتوگو کنیم

رئیس قوه قضاییه خطاب به ستاد حقوق بشر و وزارت امور خارجه خواستار شد: من پیشنهادی دارم به ستاد حقوق بشر که با همکاری وزارت امور خارجه مساله گفتوگو با کشورهای اروپایی را در بخش حقوق بشر ایجاد کند البته آمریکاییها را باید کنار گذاشت، آنها اهل خدعهاند و در برجام نشان دادند. ما در بحث حقوق بشر با آنها گفتوگویی نداریم. اصلیترین شرط این گفتوگو باید این باشد که این گفتوگوی حقوق بشری و مضمونش طرفینی باشد نه اینکه فقط ایران مورد سوال قرار گیرد، باید دوطرفه باشد. ما هم نسبت به اروپا بحث داریم. باید در نحوه رفتارشان با بشریت از آنها و در مورد این اسلامهراسی سوال داریم. در رابطه با این کشف حجاب اجباری در مدارس و دانشگاهها در کشور فرانسه سوال داریم. در فرانسهای که اگر به هولوکاست به گوش چشمی به مخالف نظر شود باید به زندان رفت. آیا این حقوق بشر است؟