رضا انصاری

منطقه ای شدن انتخابات شوراها

بر اساس پیشنویس لایحه مدیریت شهری از این پس شهرداران 50 شهر بالای 200 هزارنفر جمعیت با رأی مستقیم مردم انتخاب خواهند شد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۲
منطقهای شدن انتخابات شوراها
نوآوران -

در صورت تصویب نهایی این پیشنویس که تاکنون کمیسیونهای تخصصی وزارت کشور و کمیسیون تخصصی دولت آن را تأیید کردهاند، انتخاب شهرداران این شهرها همزمان با انتخابات شوراها برگزار میشود. با این حال برخی از اعضای شوراهای شهر نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و آن را مغایر با اصل 99 قانون اساسی دانسته اند. برخی دیگر نیز این موضوع را منجر به تشریفاتی شدن شوراها عنوان کردهاند.

اما اگر بخواهیم فی نفسه و به صورت مجزا انتخاب شدن شهرداران شهرهای بزرگ توسط مردم را مورد بررسی قرار دهیم قطعا ایده خوبی است و اساسا هر فرآیندی که به صورت انتخابی باشد و مردم در آن شرکت کنند خوب است.
در دنیای امروز در مدیریتهای شهری عموما شوراها و شهرداران انتخابی است و انجام خدمات از طریق پرداخت عوارض به مردم است.

نظام ما جمهوری اسلامی است و امروزه در دنیا نیز نظامهای جمهوری مبتنی بر احزاب و برنامه کارها را دنبال میکنند که البته انتخابات فردی هم وجود داشته که عوارض زیادی را به همراه داشته  و بهنوبه خود وقت زیادی از نمایندگان را گرفته است.

اگر انتخابات شورای شهرها نیز لیستی و حزبی شود نمایندگان خود به خود درسطح کلان کارهای توسعه ای را دستور کار خود قرار می دهند و همچنین بیشتر وقت خود را برای نظارت دولت جهت ارزیابی پروژههای آن صرف می کنند.

وقتی انتخابات شهری و منطقه ای ایجاد می شود چون محیط کوچکتر است برنامههایی که احزاب و گروهها ارائه میکنند ملموستر خواهد بود  لذا با منطقهای و شهری شدن انتخابات، احزاب در برابر مردم پاسخگوهستند. 

بنابراین منطقهای شدن انتخابات سبب تسهیل حرکت دموکراسی می شود و مردم عادت می کنند که لیستی رأی دهند، لذا انتخاب شوراها و شهردار و واگذاری امر در محدوده شهرها هم به نفع دولت ودر کلان به نفع کشور و منافع ملی است.

از سوی دیگر لایحهای را هم که دولت در دست تدوین دارد باید در نظر گرفت؛ بر اساس این لایحه، شهردار و شورا انتخابی میشوند و بخشی از اختیارات دولت در دست شورای شهر و شهرداری قرار میگیرد؛ شهرداری، دولت محلی و شورا، پارلمان محلی میشود.

از سوی دیگر، درست است که برخی اقداماتی که نمایندگان جدید انجام دادند، دون  از شأن مردمسالاری بود اما باید در نظر گرفت که مردم، یک جریان را به صورت کلی بررسی میکنند؛ تخلفاتی که در طول هشت سال دولت نهم و دهم انجام شد و خسارت های بسیار سنگینی که به کشور وارد کرد تا حدی که هر روز پرونده جدیدی از تخلفات رو میشود و شاید در طول 200 سال گذشته حجم تخلفاتی که انجام شده با دو دوره قبلی برابری کند؛ تخلفاتی که در حوزههای اخلاقی و سیاسی و مالی انجام شد و نیز سوءاستفادهها و اختلاسهای کلانی هم صورت گرفت؛ باید به این نکته توجه کرد که مردم این موارد را به یاد دارند.

البته اقداماتی در دولت تدبیر و امید به ویژه در بحث برجام، صورت گرفت، خود به خود بخشی از این مشکلات را حل کرد و تقابل را به تعامل تبدیل کرد هرچند درست است که انتقاداتی چه در روند کار و چه در رفتار کشورهای غربی وارد است اما دولت به دنبال ایجاد آرامش و برخورد با فساد است و خط قرمز دولت قانون است و مانند دولت قبلی خط قرمزش کابینه و نزدیکان رئیس کابینه نیست؛ به این جهت مردم همه این موارد را مورد ارزیابی قرار میدهند و موقع انتخابات شور و نشاط لازم را به خرج داده، آگاهانه پای صندوقها حضور پیدا میکنند و مطمئناً به هر میزان هم که مشارکت در انتخابات شوراها بالاتر برود برای نهادینه کردن دموکراسی در کشور میتواند گام مؤثری باشد.

رویشهایی که در حوزه اصلاحطلبی انجام‌‌شده خیلی بیشتر از ریزشها بوده؛ به این دلیل که حرکت، منطبق با عقل و منطق و در چارچوب رفتار انسانی بوده، خود به خود جاذبهها بیشتر شدهاند و ما در آینده از حضور افراد رادیکال و جنجالآفرین ریزش و در حوزه اصلاحطلبی، رویش به صورت جدی قابل پیشبینی است.

اگر لایحه دولت که به آن اشاره شد، پیش از انتخابات مطرح شود، قطعاً برنامهریزیها تفاوت کرده و بحث مدیریت شهری را در حوزه شوراها جدیتر خواهد کرد و به این دلیل که کاری تخصصی خواهد شد، توجه به تخصصها در اولویت برنامههای گروههای سیاسی قرار خواهد گرفت.ش

نوشتارهای مرتبط

تازه های سیاست داخلی