یادداشت داود سلیمانی

ماندن روحانی در کرسی ریاست جمهوری، شرایط و الزامات

دولت روحانی با تمام ضعف ها و کاستی هایی که برایش بر می شمارند، توانسته در جهت نرمالیزاسیون گامی به جلو باشد. در تحلیل عملکرد دولت و شرایط ماندن وی در کرسی ریاست جمهوری و الزامات و بایسته هایی که در صورت بها دادن به ان، عبور از روحانی توسط جریان های اصلاحی و معتدل و مردم را ممتنع میسازد، باید هم اقای روحانی و هم مردم چند عامل را مد نظر قرار دهند.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
ماندن روحانی در کرسی ریاست جمهوری، شرایط و الزامات
نوآوران -

دولت روحانی با تمام ضعف ها و کاستی هایی که برایش بر می شمارند، توانسته در جهت نرمالیزاسیون گامی به جلو باشد.  در تحلیل عملکرد دولت و شرایط ماندن وی  در کرسی ریاست جمهوری و الزامات  و بایسته هایی که در صورت بها دادن به ان، عبور از روحانی توسط جریان های اصلاحی و معتدل و مردم را ممتنع میسازد، باید هم اقای روحانی و هم مردم چند عامل را مد نظر قرار دهند.

1. مقدورات و توانایی های دولت.

2. انچه که از دولت گذشته به عنوان پشتوانه در اختیار دولت جدید قرار میگیرد.

3.  برنامه ی دولت در سیاست داخلی و خارجی

4.  و بالاخره سنجش موفقیت دولت در، حوزه های متنوع سیاسی اجتماعی با توجه به شاخص ها.

1. مقدورات و توانایی ها:انچه که مسلم است اقای  روحانی در انتخابات 92 امکان خوبی برای عمل در عرصه های سیاسی و اجتماعی پیدا کرد  و این امر در حوزه ی سیاست خارجی توانست با همراهی نسبی مسئولان و بویژه مقام رهبری که مسیول اصلی و ناظر بر روند برجام بوده اند، گام مثبتی ارزیابی شود.  هرچند در سیاست داخلی و کم تر شدن فشارهای سیاسی بر اهالی روزنامه و قلم و سیاست و اعضای تشکل ها و احزاب کمی تعدیل شد،  ولی به دلیل وجود برخی نهادها که خارج از مدیریت رسمی و دولتی عمل می کنند،  دولت را با چالش های متعددی مواجه کرده است.  روجانی می تواند با توجه به اینکه وی ناظر بر اجرای قانون اساسی است،  بر این مساله تاکید کند و دخالت های موازی در حوزه ی اجرایی را با هماهنگی های لازم متوقف سازد.  ساختار دوگانه در وزارتخانه های اجرایی در کشور و حاکمیت، در دراز مدت به سود کشور نخواهد بود. به نظر میرسد برخی از کسانی که به اقای روحانی رای داده اند انتظار بیشتری از وی در تغییر سیاست داخلی و فضای رسانه ای وو دارند و طرح برخی نارضایتی ها در زیر پوست جامعه ی رای دهنده نیز ناشی از همین امرست، مساله ای که شاید انگیزه را برای رای مجدد به وی،  در میان مردمی که در دور اول به او رای داده اند،  منتفی سازد. پس برای باقی ماندن بر رای و تجدید ان در انتخابات پیش رو توجه به ان لازم است.

البته در مقابل گروه دیگری نسبت به عملکرد دولت از موضع راست های افراطی و دلواپس مخالفند و هر عملی در سیاست داخلی و یا خارجی را نفی میکنند.  انان در مسیر فعالیت های سیاسی و تبلیغی خود جز به رفتن روحانی و ناکامی وی در دور دوم انتخابات نمی اندیشند و به صورت سازماندهی شده با وی به مخالفت می پردازند. که  باید مردم به ان توجه داشته باشند و اسیر جوسازی ها و تبلیغات سو و جنگ روانی ان ها نشوند. 

2. میراث دولت گذشته. می دانیم که دولت اقای روحانی وارث چه دستاوردهایی از دولت گذشته بوده است که ذکر ان تکرار مکررات است.  اما کسانی که به عبور از روحانی در تبلیغات خود دامن میزنند، و بر فشار معیشتی مردم انگشت تاکید می نهند و دولت را در زمینه ی بهبود شاخصهای رفع فقر و محرومیت موفق نمیدانند و با تکیه بر اینکه با گذشت شش ماه از تصویب برجام اثار گشایش در رندگی مردم مشاهده نمیشود، زود فراموش کرده اند که دولت وارث چه اقتصاد ویران رده ای بوده است و تغییر ان شرایط، زمان بیشتری می طلبد،  ضمن انکه نمیتوان برخی اهمال کاری ها وخطاها را که به بی اعتمادی مردم دامن میزند نادیده انگاشت.  مساله دریافت های غیر معمول توسط برخی مسیولان سازمان ها و بانک ها وو از ان مقوله هایی است که دولت اگر در زمان باقیمانده از عمر دوره ی اولش، نشان ندهد که عملی موثر انجام داده، ریزش ارای وی به سبد بیتفاوت ها و یا مخالفان حتمی است. ما میدانیم که دولت روحانی با توجه به تمهیداتی که در تحول ساختار پرداختی ها در دست انجام دارد این دلنگرانی ها را بی پاسخ نخواهد گذارد.  ولی امیدواریم تیم رسانه ای دولت در این زمینه اطلاع رسانی های مکرر و موثر خود را به مردم فراموش نکنند.

3.  برنامه ی دولت در سیاست داخلی و خارجی.

دولت باید بیش از پیش نگاه خود را در مسایل داخلی معطوف به قشر پایین و مستضعف و نیازمند کند.  دولت نباید مخاطب اصلی خود را نخبگان و قشر تحصیلکرده و صاحب تحلیل بداتد.  بخش اعظمی از رای دهندگان بوی از مردم عادی و معمولی جامعه اند که بیشترین دغدغه ی انان، نان است و بهبود وضعیت معیشت و مسکن ارزان و..  دولت باید بتواند در فرصت باقیمانده نسبت به رفاه و تغییر مثبت برخی امکانات مادی - نه از نوع سبد کالا- برای اقشار متوسط و فقیر جامعه اقدامی جدی کند. مردم نباید امید خود را نسبت به وضعیت معیشتی خود از دست بدهتد. گران کردن نان کار درستی از این منظر نبود.  باید ارزاق اولیه و مورد نیاز مردم کماکان با نرخ تعدیل شده و سوپسید دولت در اختیار مردم قرار داده شود.  حذف کامل یارانه ها در تمامی مواد و کالاهای معیشتی پیش از انکه تورم کاهش پیدا کند و یا وضعیت اشتغال بهبود یابد و یا دستمزدها همسان خط فقر ( یعنی حدود یک میلیون و هشتصد هزار

تومان) حدود دو برابر حداقل حقوق نشود، این افزایش نرخ ها ویا واقعی کردن ان به صلاح کشور و ملت نخواهد بود.

در سیاست خارجی نیر دولت باید دستاوردهای برجام را بیش از پیش به اطلاع مردم برساند.  باید دولت بتواند یکی از شبکه های ملی صدا و سیما را در اختیار برنامه های اطلاع رسانی خود داشته باشد و باهماهنگی مجلس و مقام رهبری این امر را قانونی و عملیاتی کند تا مردم به صورت مستقیم تری با پیشرفت ها و برنامه های دولت و موانع پیش رو اشنا شوند.

4. مقایسه و سنجش.  دولت باید بر اساس شاخص ها و امار و اطلاعاتی که در دست دارد در مقایسه وضعیت گذشته و کنونی و نیزان پیشرفت ها بکوشد و ان را به صورتی ملموس به اطلاع مردم برساند.  این امر نیاز به یک تیم رسانه ای قوی و کارامد دارد.

مردم بخوبی می دانند که این دولت علیرغم فشارها و علیرغم کاستی ها نیازمند حمایت بیشتری برای تحقق برنامه های خود دارد.  و مردم نیز از دولت انتظار دارند که در بکارگیری و انتصاب مسیولان و وزرا و مدیران کل و استانداران و فرمانداران نیز کسانی را بکار گیرد و به خدمت گمارد که به برنامه ها و شعارهای وی اعتقاد دارند،  مناسفانه برخی مسیولان بحا مانده ار دولت گذشته با همان رویکردهای گذشته و تصدی انان در استان ها و مدیریت های ان موجب تاراندن بخشی از نیروهای اصلاح طلب و معتدل شده و میشود که عبور از وی را دامن میزند، بنابراین انتظار میرود که تیم تشکیلاتی دولت بیش از پیش و در این فرصت باقیمانده به این مسایل توجه نشان دهد. اصلاح طلبان با توجه به شرایطی که دولت دارد بعید است که گزینه ای بجز اقای روحانی در انتخابات داشته باشند، اما مردم... باید دید که اقای روحانی در ماه های پیش رو چگونه به برخی انتظارات معقول و شدنی پاسخ می دهد.