کدخدایی در نشست خبری مطرح کرد

در بررسی صلاحیت ها ایرادهای زیادی وجود دارد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در زمینه ردصلاحیتها ایرادهای زیادی میتوان ردیف کرد که یکی از آنها موضوع بررسی صلاحیتها ست که شورای نگهبان هم مدعی است شرایط ما کیفی است.

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
در بررسی صلاحیتها ایرادهای زیادی وجود دارد
نوآوران -

عباسعلی کدخدایی در ابتدای نشست خبری خود با تبریک روز خبرنگار گفت: هفته گذشته شورای نگهبان جلسه عمومی نداشت و جلسه فقها برگزار شد و نامههای دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و در هفته قبل از آن نیز چند مصوبه و اساسنامه بررسی شد.وی افزود: بر همین اساس لایحه اساسنامه شرکت ملی پست ایران در چند نوبت با ایراداتی مواجه شد که با اصلاحات مجلس عدم مغایرت این لایحه با قانون و شرع به مجلس اعلام و برای ابلاغ آماده شد.

   لایحه کاهش ساعت کار بانوان ایرادهای شکلی داشت

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: لایحه دیگری که در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود، لایحه کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص بود که ایرادهای شکلی داشت. شورای نگهبان با اصل این لایحه مخالفتی نداشت. برای همین لایحه در چند مورد اصلاح شد اما باز با ایرادهایی مواجه است و مغایرتها هنوز رفع نشده است. وی افزود: یکی از مشکلات این لایحه عدم تامین مالی آن و عدم اشاره به این موضوع است که این مسأله با اصل 75 قانون اساسی مغایرت داشت که البته مجلس اصلاحاتی صورت داد اما کافی نبود. همپای این ایراد این لایحه بانوان شاغل در پستهای غیر دولتی را هم شامل میشد که ازاین جهت مورد ایراد شرعی فقهای شورای نگهبان قرار گرفت. ما امیدواریم با این دو ایراد این مسأله حل شود.

      ایرادهای اساسنامه علوم و فنون کیش

کدخدایی خاطرنشان کرد: همچنین اساسنامه شرکت آموزشی علوم و فنون کیش در ماده 4 ایرادهایی داشت که باید مقید به موازین شرعی میشد که این کار انجام گرفت. ایراد دیگر مغایرت با اصل 85 بود و در صدر این مصوبه مستنداتی بود که اجازه تشکیل این موسسه را نمیداد. سخنگوی شورای نگهبان گفت: در جلسه چهارشنبه گذشته شورای نگهبان همچنین چند نامه دیوان عدالت بررسی شد که برخی مغایر شرع شناخته شد و برخی ارجاع شد تا خود دیوان در این مورد اعلام نظر کند.

        جلوی گمانهزنیها را نمیتوانیم بگیریم

وی در پاسخ به سؤالی در مورد گمانهزنیها در خصوص تکدورهای شدن دولت یازدهم و احتمال ردصلاحیت روحانی گفت: شورای نگهبان هیچگاه توجهی به گمانهزنیها ندارد، البته نمیتوانیم مانع گمانهزنیها بشویم. ممکن است برخی نسبت به افراد خاص نظراتی داشته باشند، اما قطعاً این نظر شورای نگهبان نیست. در هر انتخابات، چه ریاست جمهوری و چه خبرگان در هر مرحله صلاحیت افراد مورد بررسی قرار میگیرد و بررسی صلاحیتها تنها مربوط به همان یک دوره است و شورای نگهبان مجاز است که در انتخابات بعد نیز مجدداً صلاحیتها را بررسی کند.

      نمیتوانم تحلیل سیاسی بدهم

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگاری که عنوان میکرد از سوی این دولت گفته شده که یکی از دریافت کنندگان حقوقهای نجومی امانتدار نظام بوده است، آیا شورای نگهبان اجازه ورود چنین افرادی را به انتخابات ریاست جمهوری میدهد، گفت: شما از من تحلیل سیاسی میخواهید که من نمیتوانیم این تحلیلها را ارائه کنم. اگر تخلفاتی صورت گرفته باشد قطعاً در بررسی صلاحیتها مورد ملاک و معیار قرار خواهد گرفت.

      در موضوع ردصلاحیتها ایرادهای زیادی وجود دارد

کدخدایی در پاسخ به این سوال که در مسأله اصلاح قانون انتخابات ایرادهای شورای نگهبان بیشتر متوجه کدام مواد است، گفت: در این زمینه ایرادهای زیادی را میتوان ردیف کرد که موارد آن مختلف است. یکی از آنها موضوع بررسی صلاحیتها ست که شورای نگهبان هم مدعی است شرایط ما کیفی است؛ گاهی موظفیم معیارها کمی باشد تا مسائل را به مردم و داوطلبان گزارش کنیم.

      لزوم شفافیت در تبلیغات انتخاباتی

او افزود: همچنین زمانبندیهای انتخاباتی دشواریهایی را ایجاد کرده علاوه بر این بحث تخلفات صورت گرفته با اصلاح قانون میتوانند به حداقل برسند. در مسأله تبلیغات انتخاباتی نیز با اصلاح قانون انتخابات میتوان شفافتر عمل کرد. مسأله هزینههای انتخاباتی نیز از مواردی است که غالب نظامهای انتخاباتی کشورهای مختلف مکانیزمهای مشخصی برای آن دارد. امیدواریم در نظام جامع قانون انتخابات این مسائل برطرف شود.

      شورای نگهبان همواره مدعی انتخابات الکترونیک بوده و هست

کدخدایی با اشاره به مسأله انتخابات الکترونیک یادآور شد: شورای نگهبان همواره مدعی انتخابات الکترونیک بوده و هست و همواره در این زمینه پیشگام بوده است. ما همواره از برگزاری انتخابات الکترونیک استقبال میکنیم اما این مسأله منوط به فراهم کردن زیرساختها، اصلاح قانون انتخابات و مسائل دیگری است که در وزارت کشور در حال بررسی آن هستیم. همکاران وزارت کشور نیز در همین راستا درخواست تشکیل جلسات کارشناسی کردهاند که این موضوع نیز در حال بررسی است.

      در نظام حزبی به جای 12 هزار نفر، با 10 حزب سروکار داریم

وی در مورد تغییر نظام انتخاباتی به نظام حزبی گفت: اگر ما یک نظام حزبی مستقر داشته باشیم بسیاری از مشکلات ما حل میشود. در این صورت شورای نگهبان به جای اینکه با 12 هزار نفر سروکار داشته باشد، با 10 حزب سروکار دارد و برخی بررسیهای مقدماتی صلاحیتها در اختیار نهادهای مردمی و احزاب قرار میگیرد و شورای نگهبان نیز بر کار آنها نظارت میکند.

      ثبت آمار خرید و فروش رای در شورای نگهبان

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در خصوص اظهارات اخیر جنتی در مورد خرید و فروش آرا گفت: بحث خرید و فروش آرا از آسیبهای جدی انتخابات بوده که در گذشته با آن مواجه بودیم. باید تلاش شود این آسیب برطرف شود. یکی از راهکارهای بازدارندهای که میتوان آن را در قانون انتخابات آینده لحاظ کرد، ثبتنام رایدهندگان است که در دیگر کشورها طبق آن عمل میشود. همچنین الکترونیکی کردن انتخابات هم تا حدودی به این روند کمک میکند. امیدواریم با انجام این دو کار دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. او در پاسخ به سوال ایلنا، مبنی بر اینکه آمار خرید و فروش آرا به تفکیک استانهای مختلف به چه شکل است، گفت: در این مورد آماری ارائه نمیدهم اما خرید و فروش آرا در برخی استانها با شدت و ضعف همراه بوده است. آمار این مسأله نیز در اداره نظارت بر انتخابات ثبت شده است. کدخدایی در مورد برخورد با مسأله خرید و فروش آرا گفت: ما موضوع برخورد با تخلفات را در قانون انتخابات داریم، اما این برخوردها حداقلی است و مقطعی و کند است که اثر خاصی ندارد. معتقدیم باید اول پیشگیری کنیم و بعد با تخلفات برخورد کنیم. این به مراتب بهتر است تا منتظر بمانیم تخلفات صورت گیرد و بعد با آن برخورد کنیم.