رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

قانون ممنوعیت به کارگیری 2شغله ها لازم الاجراست

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به مدیران ارشد وزارتخانهها، سازمانها و دستگاه های اجرایی اعلام کرد: قانون منع به کارگیری دو شغلهها در دستگاههای دولتی از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست و این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
قانون ممنوعیت به کارگیری 2شغله ها لازم الاجراست
نوآوران -

ناصر سراج در این نامه با استناد به قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 22 اردیبهشت ماه سال 1395 مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران ارشد دستگاههای اجرایی هشدار داده است که انتصاب افراد به صورت حقیقی و یا حقوقی به صورت همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره، غیرقانونی است و همه دستگاههای مشمول موظفند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه نامه خود متذکر شده است: سازمان بازرسی کل کشور به موجب تکالیف و وظایف قانونی خود به کلیه واحدهای بازرسی خود مأموریت داده تا در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، ضمن بهره گیری از تمامی ظرفیتهای قانونی، بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاه ها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کند.

در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است: «هیچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم میشود.»