واکنش کرباسچی به خودکشی در دفتر کارگزاران

دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، شخصی که در دفتر این حزب خودکشی کرده را عضو متبوع خود ندانست و گفت: نامبرده بازنشسته شهرداری بوده است.

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
واکنش کرباسچی به  خودکشی در دفتر کارگزاران
نوآوران -

غلامحسین کرباسچی درباره خودکشی فردی در دفتر حزب کارگزاران سازندگی افزود: فرد متوفی بازنشسته شهرداری بوده است و به دلایل مشکلات مالی آقای مهندس علیخانی که از زمان شهرداری ایشان را میشناخت، وی را برای انجام امور حسابداری و پیگیری نامه ها در دبیرخانه به استخدام درآورده بود .

وی ادامه داد: فرد متوفی به دلیل اینکه مورد اعتماد بوده و از جهتی برای کمک به وی برای تامین هزینه های زندگیش در دفتر حزب مشغول بهکار شده بود.

دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی اظهارداشت: ایشان کلید ورود ساختمان را برای روزهای کاری در اختیار داشته ولی روز گذشته مصادف با جمعه به دفتر مراجعه و دست به این عمل زدهاست؛ زمانی که یکی از اعضای حزب به دفتر برای انجام اموری مراجعه میکند با جنازه وی مواجه شده و پلیس را در جریان امور قرار میدهد. کرباسچی گفت: حزب کارگزاران سازندگی به این متوفی و به یک نفر نیروی خدماتی برای امور نظافت حقوق پرداخت می کند و پرداختی دیگری به افراد ندارد و حتی اعضا باید حق عضویت بپردازند و حزب امکانات پرداخت حقوق را ندارد.