محسنی اژه ای

اعدام شهرام امیری به دلیل فروش اطلاعات کشور بود

غلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار داشت : کار خبرنگاری، کار پرمسئولیتی است

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
اعدام شهرام امیری به دلیل فروش اطلاعات کشور بود
نوآوران -

اداره یک رسانه هم کار سختی است و البته اگر این کار سخت با رعایت موازین انجام شود، اجر و پاداش آن زیاد است.

  حکم اعدام 20 تروریست در دیوان عالی تایید شد

محسنی اژهای افزود: پرونده این تروریستها که امنیت کشور را با الهام گرفتن از دشمنان بیرون هدف گرفته بودند و مثل برخی کشورهای همسایه میخواستند جامعه نا امن کنند. جریانهای تکفیری ایران میخواهند ایران را هم ناامن کنند. این افراد توسط نیروهای مسئول در سیستم امنیتی کشور با کمک قوه قضائیه شناسایی شدهاند. او خاطرنشان کرد: اینطور نبود که این افراد بلافاصله شناسایی شده باشند  بلکه به سختی صورت گرفت. اینها در چارچوب موازین قانونی با حضور وکیل دادگاههایشان برگزار شد و حکم آنها در دادگاه بدوی بعد از اعتراض آنها به دیوان عالی کشور رفته و در تنها احکام صادره تایید شده و پس از آن نیز مهلت داده شده که اگر بتوانند توبه و جبران کنند.

   اعدام شهرام امیری بهخاطر افشای اطلاعات سری کشور به آمریکا بود

او در مورد اعدام شهرام امیری گفت: مجازات شهرام امیری با توجه به دسترسیهایی که به اسرار سری نظام داشته با دشمن متخاصم ما و شیطان بزرگ، آمریکا وصل شده و اطلاعات حیاتی کشور را در اختیار دشمن قرار داده اعدام شد. او گفت : یکی از رودستهایی که آمریکا از سرویس امنیتی ما خورد در این پرونده است که انشاءلله بتوانیم یک روز باز کنیم که چطور اطلاعات آمریکا از اطلاعات ایران رودست خورد و تصور میکرد فردی که اطلاعاتی ندارد، به کجا وصل است، با چه برنامهای او را به عربستان بردند و تصور میکردند همه اینها از چشم سیستم اطلاعات ما پوشیده است؛ در حالی که زیر ذرهبین ما بود. محسنی اژهای خاطرنشان کرد: بعد از اینکه به آن شکل آمد و باز به طور  قانونی با حضور وکیل در جلسات متعدد محاکمه شد و حکم دادگاه بدوی مورد اعتراض قرار گرفت و دیوان عالی کشور با وسواس به آن رسیدگی کرد. قائم مقام دستگاه قضا گفت: وسواس یه این دلیل که ما در مورد جاسوس در قانون مجازاتهای مختلف داریم. در برخی موارد حکم اعدام داریم گاهی حبس، حداقل 10سال داریم. در این مورد با وسواس بررسی کرد و در این مورد در دادگاه بدوی اعدام اعلام شد و دیوان رای را تایید کرد.

او افزود: باز با کمال تاسف با اینکه ما دوست داریم همه مجرمان برگردند و توبه کنند اما این فرد هم از افرادی بود که از فرصتی که به او بعد از نهایی شدن حکم داده شده که این مدت هم قابل توجه بود، نه تنها جبران نکرد بلکه از درون زندان سعی میکرد اطلاعات غلط بیرون بفرستد و در نهایت به مجازات رسید.

محسنی اژهای گفت: بستگان او گفتند که او به 10 سال زندان و چند سال تبعید محکوم شده که این موضوع غلط است. اینطور نبود و از دادگاه بدوی حکم او اعدام بود و حکمش هم اجرا شد.

 سخنگوی وزارت ارشاد گفت در مورد یالثارات برداشتم اشتباه بود

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی به تخلف نشریه یالثارات گفت: اگر همه ما شخصیت حقیقی یا حقوقی باشیم در صورتیکه رعایت قانون کنیم به نفع همه است و اگر ابهامی است باز هم قانونی اقدام کنیم نه اینکه فضا را آلوده کنیم و فرافکنی کنیم.او افزود: این نشریه صرفنظر از ماهیت موضوع در 14 دی ماه سال قبل در هیات نظارت بر مطبوعات به استناد بند 8 و11 قانون مطبوعات لغو پروانه شد و دبیر هیات نظارت هم مطلب را به موسسه انصار الله ابلاغ کرد. مسئول موسسه درخواستی مبنی بر اینکه این استناد هیات نظارت صحیح نیست را ارائه کرد.قائم مقام قوه قضاییه ادامه داد: این درخواست از ناحیه دادگاه احراز شد. باید وجهی برای خسارت احتمالی ریخته میشد این کار هم صورت گرفت و دادگاه دستور توقف این کار را صادر کرد و نشریه حق انتشار داشت. مطالبی دیگر شد که گفتند به ساحت هنرمندان اهانت شده است. به ماهیت موضوع کاری ندارم، اما اهانت، جرم، و قابل تعقیب است، اما آیا هیات نظارت برای مورد اخیر جلسهای داشته است؟ در اینجا دیدیم مطالبی در رسانهها مطرح شد که این تلقی را ایجاد کرد که گویا هیات نظارت جلسه داشته و تصمیمی گرفته که اصلا اینطور نبود.

 در پرونده بانک ملت، فعلا چهار نفر دستگیر شدهاند

در ادامه خبرنگاری با بیان اینکه پس از دستگیری مدیر عامل سابق بانک ملت شبکه فساد کشف شد، از اژهای پرسید که  آیا فرد دیگری در این رابطه بازداشت شده است، که او گفت: فعلا 4 نفر بازداشتند و فرد جدیدی بازداشت نشده است. به کسانی که خارج از کشورند پیغام داده شده به نفع خودشان است بازگردند. مقداری از اموال توقیف شده، اما به بیتالمال
بازنگشته است.

   پرونده بقایی هنوز در دادسراست

او در مورد پرونده بقایی یادآور شد: اخیرا خبر نگرفتم. نشنیدم این پرونده دادگاه رفته باشد. احتمالا پرونده هنوز در دادسراست.

   اسم یاسین رامین را نشنیدهام

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به  سوالی در خصوص فردی به نام «یاسین رامین» و اینکه آیا بازداشت شده است یا خیر گفت: اسم او را هم نشنیدهام و خبر ندارم.

 دستور دادستان در مورد ممنوعالتصویری خاتمی

محسنی اژه ای همچنین در مورد ممنوع التصویری و ادامه اجرای آن در مورد سیدمحمد خاتمی گفت: شورای امنیت ملی مصوبهای داشته که بر اساس آن دبیرخانه تعیینمصداق کرد. دادستان خودش مستقلا وظایف و ظرفیتهایی دارد که تطبیق شده است و لازمالاجراست. از این رو هم دستور شورا هم دستور دادستان لازمالاجراست و اصولا  دستوری که از مرجع رسمی داده شد، لازمالاجرا است، مگر مورد آن لغو شود.