سرمقاله - مدیر مسئول

نبرد احمدی نژاد با شیاطین آسیاب های بادی

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
جستاری بر سیر تاریخی پوپولیسم و پرداخت یارانه
نوآوران -

میگویند تاریخ دو بار تکرار میشود، یک بار به صورت کمدی و طنز و بار دوم به صورت تراژدی و فاجعه. دو دوره دولت مهرورز و عدالتپرور به معنای کامل چنین بود در دوره اول کمدی و طنز بود و در دور دوم تراژدی و فاجعه. ولی ظاهراً برخی افراد گمان کردهاند که میتوانند برای چندمین بار اسب سرکش قدرت را برای به یغما بردن منابع کشور زین کنند، به همین دلیل نه یک دل که صد دل در گرو چنین روزی گذاشتهاند و با اظهارات ناپخته میخواهند دیگران را فریب دهند و فرش قرمزی را برای هنرپیشههای سیاست پهن کنند. یکی از این افراد و مریدان اخیراً به استقبال حضور احتمالی مرادش یعنی رئیس دولت قبلی رفته است. گویی مخیله وی ناخودآگاه به قیاس نبرد دن کیشوت با آسیابهای بادی در اثر جاودان سروانتس پرداخته است و به این سان اعلام داشته که با آمدن احمدینژاد چه وضعی خواهد شد: «احمدی نژاد اکنون وسط گود مبارزه با جریان ضد مردم است. قطعا شیطان با همه توان وارد کارزار مبارزه با وی خواهد شد٬ چراکه ظرفیت بینظیر او برای برهم زدن نظم ظالمانه موجود را به خوبی درک می کند. شیاطین می دانند آمدن او٬ در حداقلی ترین حالت٬ یعنی نفت 150 دلاری و فروپاشی کل اقتصاد مغرب  زمین٬ لذا باید منتظر مقابله همه جانبه شیاطین بود. آسیب های ناشی از هشت سال دولت انقلابی٬ کابوس آنهاست٬ کابوسی که حالا دوباره در حال تعبیر شدن است!»

بعد از بازی لیست انگلیسی در انتخابات اسفند 94 که امواج آن از سوی مردم بازگشت داده شد و به صورت ایجاد کنندگانش خورد اکنون ساز جدیدی کوک شده است. برای اینکه درک بهتری از این ادعا داشته باشیم بد نیست نگاهی به جوانب آن انداخته شود.

1ـ در همان زمان که دولت پیشین بر سریر قدرت بود، رئیس آن دولت قاطعانه پیشبینی کرد که نفت به بالای 200 دلار در هر بشکه خواهد رسید. گمان داشت که پیشبینی وی موجب تحقق آن هم میشد. ولی نشان به همان نشان که پس از این پیشبینی قیمت نفت روند نزولی را طی کرد. ولی دریغ از یک اظهار پشیمانی از جانب گوینده. با این حال فرض کنیم که نفت نه 100 دلار و نه 150 دلار که به همان 200 دلار برسد، در صورت وجود آن دولت چه اهمیتی برای مردم خواهد داشت؟ مگر آن زمانی که سالانه 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتند، چه گلی بر سر مردم و توسعه اقتصادی زدند، که حالا با 200 دلار شدن قیمت نفت چنین گلی را بر سر مردم خواهند زد؟ رشد صفر درصدی اشتغال و رشد اقتصادی منفی، افزایش تورم و حدود 40 درصد شدن آن و از همه بدتر رشد فساد تنها دستاوردهای آن دولت بود که از کنار آن درآمدهای عظیم نفتی نصیب مردم ایران شد.

از سوی دیگر با حضور احمدینژاد، چگونه میتوان قیمت نفت را افزایش داد؟ آیا نمیتوان یک علت یا دلیلی برای این حضور برشمرد؟ آیا یادتان رفت که گفتید با قطع صادرات نفت ایران دنیا چنین و چنان خواهد شد، ولی وقتی تحریم شدید متوسل به امثال بابک زنجانی شدید تا بلکه به هر طریقی و با هر قیمتی و ریسکی نفت بفروشید؟

2-فرض کنیم نفت به 250 دلار برسد، وقتی که نتوانید آن را صادر کنید، چه 150 دلار چه 500 دلار و چه یک دلار فرقی برای ایران نخواهد کرد. چون حق صادرات ندارید، همچنان که در یک مقطع از آن دولت میزان صادرات ایران به حدود 700 هزار بشکه در روز رسید. تازه آن موقع اجازه صادرات این رقم را داشتید، در حالی که ممکن است پس از این اجازه صادرات این مقدار را هم از شما بگیرند. به علاوه فرض کنیم صادر کردید، وقتی که نظام بانکی شما را تحریم میکنند، حتی توان دسترسی به پول نفتهای فروخته شده را ندارید با این پولهای فرضی چه خواهید کرد؟، همچنان که در سالهای آخرِ دولتِ خود از این امکان محروم شدید. خوب حتماً میخواهید آن را مثل نوبت پیش در بانکهای آمریکایی بگذارید تا دادگاههای آنجا آنها را به نفع خود مصادره کنند؟

3ـ فرض کنیم همه این موانع برطرف شد، پول را در چه کاری مصرف میکنید که پیش از این کردهاید و به نفع ملت و جامعه بوده است؟ جز اینکه آن را روی یک سفره بریزید و بخش عمدهای از آن نصیب عدهای شود تا تحریمها را دور بزنند و خردهریزه آن نیز به صورت خفتآوری میان جماعتی که نامه به دست پیشباز شما میآیند توزیع گردد؟

4ـ گوینده این اظهارات متوجه نیست که اگر غرب دچار فروپاشی شود، چه کسی نفت شما را خواهد خرید تا خرج یک مدیریت رانتی را تأمین کنید؟ حیات شما بیش از هر گروه دیگری به تقویت قدرت اقتصادی غرب وابسته است؛ زیرا تنها با قدرت اقتصادی غرب است که نفت گران میشود و الا با سقوط اقتصادی غرب، نفت به زیر ده دلار هم خواهد رسید، چون تقاضایی موثر برای آن باقی نخواهد ماند. اقتصاد غرب باید قوی باشد تا شما بتوانید نفت را با قیمت بالا صادر کنید و نفس بکشید. این یکی از تناقضهای سیاستهای نابخردانه در دولت پیش بود که هیچگاه به آن توجه نکردند.

5ـ توصیه میکنیم که دولت ایران یک پرواز چارتر تعیین کند و نزدیکان و مریدان رئیس دولت پیش را با هزینه عمومی و به صورت مجانی به ونزوئلا ببرد تا از نزدیک آثار سیاست دوست نزدیک آقای احمدینژاد و مدینه فاضله او را ببینند. البته این افراد فقط میتوانند برای چند روز در آنجا باشند، زیرا بیش از چند روز ممکن است از گرسنگی تلف شوند، و برای همان چند روز هم باید به اندازه کافی مواد غذایی ببرند، البته اگر دچار سرقت و آدمربایی نشدند، متوجه خواهند شد که سرنوشت سیاست دولت پیش چه بوده است. اگر به ونزوئلا رفتند توصیه میکنیم که از پول آنجا استفاده نکنند، زیرا قیمتها حالت ساعتی دارند و به سرعت افزایش پیدا میکنند، بهتر است از دلار یا یورو و یا حتی ریال استفاده کنند تا دچار مشکلات تورم لحظهای نشوند!