حرف اول - اسماعیل گرامی مقدم

حمایت از روحانی استراتژی نه ناچاری

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
حمایت از روحانی استراتژی  نه ناچاری
نوآوران -

حـمـایت اصلاح طلبان از روحانی همه جانبه و هماهنگ با شورای مشورتی اصلاح طلبان خواهد بود این حمایت نه از سر ناچاری و تاکتیک بلکه از سر ملک اصلاح طلبی است اصلاح طلبان مطالباتی دارند که برآیند مطالبات عمومی است از ابتدای روی کار آمدن روحانی او به دنبال پوشش دادن مطالبات اجتماعی بوده است هیچ کسی جز روحانی نمی توانست مساله برجام را حل کند ،در طی 8 سال اصلاح طلبان به عواقبت رفتار های دولت هشدار دادند و این روحانی بود که توانست دوباره شرایط ثبات و آرامش را به جامعه بازگرداند و به خواست عمومی توجه کند.در حوزه اقتصاد و کاهش تورم و متغیر های اقتصادی دولت نهایت تلاش خود را کرده است لذا بایستی فضایی ایجاد شود که در سال 96 حمایت همه جانبه از روحانی انجام شود. همه اینها نشان می دهد منطق و استدلال اصلاح طلبان حمایت از روحانی است گزینه عبور از روحانی بر سر میز اصلاح طلبان قرار ندارد در یک حالت پراتیک باید گزینه ای برتر وجود داشته باشد که بتواند سقف مطالبات اصلاح طلبان را پوشش دهد لذا امکان عبور بحثی غیر واقعی است که نه از جانب اصلاح طلبان بلکه از سوی مخالفان تندرو دولت ارائه شده است عبور از روحانی سناریوی اصلاحطلبان نبوده و تلاش اصلاح طلبان تقویت او و ایجاد انسجام سال 92 است این وحدت رویه در سال 94 نیز به بالاترین و با کیفیت ترین شکل ایجاد شد.

در سال های اخیر آرایش سیاسی اصولگرایان نیز تغییر کرده است و تفاوت آشکاری با گذشته دارند اصولگرایان نیز در سال 96 به روحانی رجوع خواهند کرد آنها با اصلاح طلبان نقطه مشترک دارند و روحانی با مشی اعتدال و امید می تواند این جریان را در کنار خود حفظ کند و صف بندی را در برابر تندروها مستحکم کند. هزینههای نامزدیِ بسیار محتملِ احمدینژاد و پیروزیِ کمتر محتمل او چنان سهمگین است که هر قدر احتمالش کم باشدضروری است اصلاحطلبان و اعتدالگرایان بکوشند کمترش کنند. اصلاحطلبان در 84 و 88 هم احمدینژاد را دست کم گرفتند و تکرار این خطا در انتخابات 96 میتواند هزینههای سنگینی داشته باشد.  دستاوردهای دولت به صورت غیراخلاقی توسط تندروها تخریب شده و حتی جایی یک نقد منصفانه هم ندارند اصولگرایان تند رو مردم را نا امید کرده اند در مساله مهم و سرنوشت ساز برجام وضعیت و مختصات سیاسی و اقتصادی کشور با دوران حضور تندروها بسیار متفاوت است امروز دیگر شاهد تحریم های روزانه نیستیم ،بانک ها و بیمه ها و موسسات مالی به ایران اعتماد دارند و گشایش «ال سی» صورت می گیرد و کالاها را می شودخرید و ما دارای تراکنش مالی هستیم.

اصولگرایان این دستاوردها را درک می کنند لذا برنامه عقلای جمع حمایت از روحانی است.