در کردستان

17 ضد انقلاب خود راتسلیم کردند

دادستان عمومی و انقلاب سنندج گفت: 17 نفر از عناصر گروهک های ضد انقلاب و تروریستی، در مرداد سال جاری خود را به نیروهای اطلاعاتی و امنیتی استان کردستان تسلیم کردند.

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
17 ضد انقلاب خود راتسلیم کردند
نوآوران -

اکبر جوهری روز پنجشنبه(امروز) در گفت و گو با ایرنا تسلیم اعضای گروهک های ضد انقلاب را نتیجه توان و اقتدار نظام و دستگاه های حاکمیتی و قضایی در برخورد قاطع و بدون اغماض با جریان های ضد انقلاب دانست.

او با اشاره به اینکه نظام با آغوش باز از این افراد استقبال کرده است افزود: اگر این فریب خوردگان از گذشته خود پیشمان باشند، رافت اسلامی شامل آن ها می شود.

وی تصریح کرد: چنانچه سایر اعضای این گروهک ها نیز خود را تسلیم کنند مطمئن باشند که رافت اسلامی شامل حال آن ها خواهد شد، در غیر این صورت باید در انتظار برخورد قاطع دستگاه قضایی و نظامی و امنیتی باشند.