خاتمی از احضار خود به دادسرای اوین خبر داد

محمدرضاخاتمی با اعلام خبر احضار خود عنوان کرد: برگ احضاریه به من ابلاغ شد

  1. ۱۱ ماه قبل
  2. ۰
خاتمی از احضار خود به دادسرای اوین خبر داد
نوآوران -

طبق قانون ۵ روز برای مراجعه به شعبه مذکور فرصت دارم. او در مورد دلیل احضار خود گفت: در احضاریه ابلاغ‌شده دلیل آن قید نشده است اما فکر می‌کنم در راستای مسائل گذشته در خصوص فعالیت‌های بنده باشد. نایب رئیس مجلس ششم افزود: بر همین اساس در روزهای آینده به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین مراجعه خواهم کرد. به گزارش ایلنا، پیش از این نیز محمدرضا خاتمی به دلیل سخنرانی در مراسم روز دانشجوی سال گذشته به دادسرا احضار شده بود. زهرا اشراقی همسر محمدرضا خاتمی با انتشار برگ احضاریه در صفحه اینستاگرام خود از احضار همسرش خبر داده بود.