سرمقاله - داریوش قنبری

تغییرات در شورا مشروط به تصمیمات دموکراتیک است

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
تغییرات در شورا مشروط به  تصمیمات دموکراتیک است
نوآوران -

گرچه اصلاح طلبان نتوانستند اکثریت مجلس را به دست آورند، اما می توان عملکرد شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان طی انتخابات مجلس دهم را مثبت ارزیابی کرد. این شورا توانست انسجام و وحدت و پیوند اصلاح‌طلبان حزبی و غیر حزبی را باز سازی کند و همچنین توانست مدیریت جریان انتخابات را صورت دهد. در مجموع، شورا بایستی به شکل مناسبی سازماندهی و تشکیلات خود را گسترش دهد. سال آینده ما انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها را داریم. نباید صرفا در آستانه انتخابات در پی تشکیلات باشیم. بایستی این شورا به تشکیلات پایدار، همیشگی و دائمی تبدیل شود تا بتوانیم چهره‌های موثر و تشکیلاتی و حتی غیر تشکیلاتی را حفظ کنیم و به افراد تشکیلاتی تبدیل کنیم تا شورا کارکردهای یک حزب کامل را داشته باشد. من فکر می‌کنم شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، می‌تواند جریان اصلاحات را تبدیل به یک حزب فراگیر کند و از این لحاظ باید تقویت شود. گرچه گستردگی رد صلاحیت ها این فرصت را از اصلاح طلبان گرفته بود تا نتوانند از نیروهای کارکشته تر استفاده کنند، اما بزرگان اصلاحات با درایت خاص و با استراتژی مناسبی که حمایت از چهره‌های کمتر مشهور و حتی بعضا مستقلین هم سو با اصلاح‌طلبان بود، این شورا توانست به نوعی معادله انتخابات را به هم بریزد و آن طور که طیف رقیب انتظار داشت، از رسیدن به این هدف بازماند و شورای عالی سیاستگذاری، با پشتوانه پایگاه اجتماعی وسیعی که داشت، انتخابات را مدیریت کرد. اصلاح طلبان از این طریق بود که نقش موثری در انتخابات مجلس دهم ایفا کردند. اکنون نیز با توجه به نتایج مطلوبی که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به‌دست آورده، اصلاح طلبان را به این امر سوق داد که به درستی ساختار و سازمان ائتلافی خود را تا انتخابات آتی ریاست جمهوری و شوراها نیز تداوم بخشند. طی بحث ها و تبادل نظر در مورد عملکرد این شورا با اکثریت آرا بر تداوم فعالیت شورای عالی اصلاح‌طلبان و حفظ کلیت آن تأکید شد. بر اساس آنچه در شورای عالی گذشته است، مهمترین اولویت، حفظ شورای عالی اصلاح طلبان است. لذا در این راستا تغییر رویه ای در ساختار و روش شورای عالی صورت نگرفته است و مثل سابق با حفظ نقش داوری خود، نقش سازمان دهی و مدیریت احزاب و نیروهای زیرمجموع را نیز ایفا خواهد کرد.

 اما این شرایط بدان معنی نیست که تغییراتی در ساختار شورا و جذب یا عدم جذب نیروهای جدید در شورای عالی اصلاح طلبان صورت نخواهد گرفت، بلکه تغییرات در لایه های شورا یا نیروهای آن، نشانه صحت سلامت ساختار درونی آن است. قطعا اصلاح طلبان از تجربیات انتخابات گذشته استفاده خواهند کرد و مثل همیشه در پی جذب ظرفیت ها و استعدادهای جدیدتری هستند که با اهداف و آرمان های اصلاح طلبان نزدیکی بیشتری داشته باشند. بنابراین اگر افرادی که نیاز به گزینش های جدیدی دارند، مطمئنا در این راستا اقدامات راهبردی را در ساز و کار خود قرار خواهند داد. قطعا این افراد یا گروه هایی که به بررسی اصلاح ساختار‌ها و ترکیب شورای عالی می‌پردازند از دل همان اعضای شورای عالی سیاستگذاری انتخاب خواهند شد. تغییرات در نیروهای انسانی ممکن است از صدر تا ذیل شورا صورت گیرد، بنابراین احتمال اینکه آقای عارف نیز ریاست شورای عالی را واگذار کنند دور نیست، و اگر هم این اتفاق رخ دهد، دلیلش نیز مسئولیت سنگینی است که آقای عارف در هدایت فراکسیون امید در مجلس به دوش دارد. هجمه سنگینی از طرف مخالفین افراطی و منتقدین تندرو به دولت روحانی وجود دارد. خدمت در مجلس در قامت نماینده مردم وقت زیادی را می طلبد. مطمئنا آقای عارف همچنان از نظر قاطبه اصلاح طلبان جایگاه خود را خواهد داشت و اگر قرار است تغییری صورت گیرد باید با یک پروسه دموکراتیک تصمیم‌گیری شود.