حرف اول - امیر عباس نخعی

انجمن صنفی ،گمشده ای در غبار سیاست

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
انجمن صنفی ،گمشده ای در غبار سیاست
نوآوران -

فضای سیاسی و اقتصادی کشور تا به آن اندازه مه آلود و غبار اندود است که خبر تاسیس «انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران » را در خود گم کرد .خبرهای مربوط به تخلف های مالی،اختلاس های میلیاردی و واگذاری‌ها‌ی شهرداری و ارقام آن‌ها آنچنان هوش و حواس برده که کمتر کسی به واشکافی و خبر رسانی مکفی در این زمینه پرداخت.

اما چرا تاسیس انجمن صنفی روزنامه نگاران مهم است؟ پس از حوادث انتخابات سال 88 دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران پلمپ و مهر و موم شد و پس از تغییر اوضاع و شرایط سیاسی نیز دیگر اجازه بازگشایی نیافت.در چنین هنگامه ای روزنامه‌نگاران کشور که به راستی روزهای سخت و شرایط کاری دشواری را می گذرانند و هر گونه بی مهری را چه از فضای سیاسی و غیر‌سیاسی کشور همچون (اهانت ،سیلی خوردن در مجلس،حمله به خبرنگاران در مسابقات ورزشی) را تحمل می‌کنند هیچ پناه و فریاد رسی نداشتند اضافه کنید به شرایط فعلی بعضا بی مهری‌های شغلی و کاری که در غیاب یک صنف و نهاد قدرتمند روزنامه نگاری گریبان روزنامه نگاران و خبرنگاران کشور را گرفته و پاسخ‌گویی نیز وجود ندارد.

از اواسط سال گذشته بود که برخی دوستان روزنامه نگار برای تاسیس یک انجمن صنفی جدید در غیاب انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران اقدام کردند و تماس هایی نیز از سوی برخی از دوستان با نگارنده برقرار شد اما به سرانجامی نرسیدتا اینکه چندی پیش به همت تنی چند از روزنامه نگاران شهره به همراه نسلی تازه از روزنامه نگاران انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران راه اندازی شد.

اگر چه در نحوه تأسیس و راه اندازی هر صنف، نهاد، تشکل و اصولا هر چیز انسان ساز کمی و کاستی هایی برای شروع کار وجود دارد که این انجمن نیز مستثنی از آن نیست .اما واقعیت آن است که اکنون نهادی برخاسته که متعلق به بدنه روزنامه نگاران تهران در گام اول و در گام های بعد و پس از تشکیل انجمن های مشابه در استان ها ،انجمنی سراسری برای همه روزنامه‌نگاران خواهد بود.

 در فضای متلاطم سیاسی کشور ودر شرایطی که روزنامه‌نگاران بیش ار هر زمان دیگری به امنیت شغلی و اطمینان صنفی نیازمندند و از آنجا که در سیاست هیچ امری محال نیست استفاده بهینه از شرایط برای تشکیل انجمنی برای روزنامه نگاران کشور دستاوردی بزرگ محسوب می شود که متعلق به هیچ دولت و منصبی نیست و حاصل خرد جمعی است. این دستاورد می توانست کامل تر باشد و حتما در آینده با حضور گسترده روزنامه نگاران تهران در مجمع عمومی و اصلاح نواقص موجود صاحب صنفی قدرتمند خواهیم بود که منافع خبرنگاران ،روزنامه نگاران و شاغلین این حوزه را پوشش خواهد داد.

آنچنان که از شواهد پیداست(باوجود برخی انتقادهای دلسوزانه و تذکرات خیر) مجددا یک تشکل مردم نهاد فعال و پویای دیگری به منصه ظهور درخواهد آمد.این نهاد حتما چشم بیدار روزنامه نگاران ،خبرنگاران و شاغلان این حوزه خواهد بود تا آن‌ها با فراغ بال بیشتری فعالیت خبری و آگاهی بخش خود را در حین محدودیت های موجود دنبال کنند.