سرمقاله - احمد شیرزاد

رفتن به FATF به نفع نظام است

  1. ۱۰ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
رفتن به FATF به نفع نظام است
نوآوران -

از سوی برخی از افراد در رابطه با موضوع FATF و تصویب آن در شورای عالی امنیت ملی کمی خلط مبحث صورت گرفته است و گویا کسانی از طریق پولشویی و فساد مالی منافعی را برای خودشان می بینند یا اینکه به دنبال بهانه‌گیری هستند که به هر طریقی ارتباطات ایران را با نهادهای بین المللی خدشه‌دار کنند؛ اصولا یک نوع خارجی هراسی و فوبیا درهر پدیده جهانی و بین‌المللی را دارند و فکر می کنند که فقط آنها هوشیار هستند تا کلاهی سر ایران گذاشته نشود در حالی که به شکل های دیگری به شدت کلاه به سر ملت ما رفته است.

اصلا در شان هیچ ایرانی نیست که تنها نام ایران وکره شمالی جزو فهرست کشورهای عضو تروریسم و کشورهایی که در آنها قانون درستی برای مبارزه با فساد و پولشویی نیست، وجود داشته باشد، این برای ما یک نوع خجالت است که البته به غیر از مسئله خجالت، ضررهای پدیده سیاسی و اقتصادی را نیز به دنبال دارد.

در این چند سال که کشور به خاطر مسائل هسته ای در تحریم شورای امنیت بود؛ دیگر کسی به سراغ این موضوع نرفت تا پیگیری کند و در حال حاضر با پیگیری های انجام شده این مسأله خودش را نشان داده است.

 داستان بسیار روشن است مبارزه با تروریسم در سطح جهان نیاز به همکاری دولت ها دارد و همکاری دولت ها نیز نیازمند به مبادله اطلاعات مناسب دارد و هیچ پیمانی هم از کشورها درخواست نمی شود که مسائل امنیت ملی شان را با کشورها به اشتراک بگذارند. اصولا برای همه کشورها مسئله امنیت ملی مهم است و امکان ندارد در قالب پیمان بین المللی اسناد امنیت ملی به اشتراک گذاشته شود؛ اما اینکه تروریسم ها چطور پول را جابه جا می کنند، از چه طریقی پول های آنها تامین می شود؛ اگر همکاری بین کشورهای جهان وجود داشته باشد راههای تامین مالی تروریسم ها قطع خواهد شد.

کشور ما هم قطعا از چنین پیمانی منافع دارد تا بتواند در مبارزه جدی با تروریسم شرکت داشته باشد؛ در حال حاضر ما در عراق، سوریه و نقاط مختلف جهان در حال مبارزه با تروریسم و مدعی هستیم که در این قضیه بسیار جدی هستیم.

روشن است که در چنین پیمان بین المللی به نفعمان است که در آن شرکت کنیم، اگر ملاحظاتی به لحاظ مسائل امنیت ملی برای ما وجود داشته باشد طبیعی است که هیچ دلیلی برای نادیده گرفتن آن وجود ندارد چرا که با ملاحظات امنیت ملی می توان در این معاهدات شرکت کرد.