سرمقاله روزنامه

چرا روحانی خشونت را انتخاب کرد!

  1. ۱۰ ماه قبل
  2. ۰
چرا روحانی خشونت را انتخاب کرد!
نوآوران -

پس از آن‌که رئیس جمهور بخش مهمی از سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل را به خشونت اختصاص داد و مسببان آن را مورد نکوهش ،پس از بازگشت از سفر آمریکا در تهران نیز چنین کرد.

روحانی در روز بازگشایی مدارس به‌عنوان پرسش مهر پرسید: «خشونت از کجا نشأت گرفته و چگونه می توان جوامع منطقه را از خشونت برهانیم؟»

به نظر می رسد رئیس جمهوری با درک درست از شرایط منطقه و جهان به ویژه خاورمیانه موضوع خشونت را در تیر رأس نگاه خود قرار داده است.

اگر چه برای هر کس که در خاورمیانه زندگی می کند چندان دشوار نیست احساس کند که خشونت چه به روزگارش آورده است و چگونه با این پدیده شوم و دردناک زندگی می کند.

خاورمیانه این روزها به شدت خشونت زده است و مردم هزینه منازعات و رقابت های تصمیم گیرندگانشان را می پردازند.

خشونت رایج در عراق ،سوریه ،افغانستان و یمن آن‌چنان گسترده است که طبعات آن نه فقط در آن کشورها ،نه مردم منطقه بلکه جهان را در برگرفته است. به این‌ها بیفزاییم رقابت های قومی و نژادی را که در آن هیچ‌کس دست پایین ترنمی خواهد و شبح داعش همه جا در جولان است.

متاسفانه دامنه این خشونت ها بیشتر جوامع و زندگی عادی مردن را نیز تحت تاثیر قرار داده است و مردم در زندگی های روزمره شان نیز خشونت زده و خشونت پرور شده اند.

از دل چنین جوامع نا امنی است که خشونت زبانه می کشد و اگر به‌واسطه انتخابات نیز کسی به منصه ظهور برسد از او نیز فرمان ضد‌خشونت برنخواهد خواست.

از این رو است که اگر قرار است مشکل خاورمیانه را حل کرد باید خشونت را از آن برچید.

متاسفانه نسل های تازه نه تنها ازخشونت به دور نیستند، بلکه خشونت زده تر هم هستند. نمونه آن تغییر نظام سلطنتی در عربستان و روی کار آمدن نسل جوان تری از شاهزادگان است که نه تنها از نسل پیشین خود آرام تر و ضد جنگ تر نیستند، بلکه بلعکس به‌جای استفاده از دیپلماسی از جنگ و خشونت بهره می‌جویند. این معضل تنها شامل عربستان نیست، بلکه اصولا نسل های تازه در خاورمیانه و فرماندهان جوان همه بر خشونت و جنگ تمایل بیشتری دارند تا استفاده از دیپلماسی.

در چنین هنگامه ای که صلح‌طلبان در خاورمیانه اقلیت را در دست دارند باید به آن‌ها کمک کرد. باید نسل تازه را نسبت به فجایع خاورمیانه و طبعات خشونت آگاه کرد.

از همین روست که رئیس جمهوری تمرکز خود را بر روی این مساله بنیادین گذاشته است که نه تنها خاومرمیانه بلکه اثرات جهان را تحت تاثیر قرار داده است. در یک کلام،   هیچ راهی مبارزه ای برای کاستن از خشونت های فزاینده خاورمیانه نیست جز آگاه سازی افکار عمومی و تلاش جهانی برای کاستن از رقابت های بی حاصل منطقه ای و بازگرداندن رفاه نسبی به این منطقه.