سرمقاله - حجت الاسلام رسول منتجب نیا

تصمیم حمایت از روحانی در انتخابات دور دوم هنوز قطعی نیست

قائم مقام حزب اعتماد ملی

  1. ۸ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
منتجب نیا
نوآوران -

در این که باید اطلاح طلبان اتحاد، هماهنگی و هم پوشانی را سرلوحه و مبنای اصلی در تمام برنامه ریزی های خود را قرار دهند، هیچ شکی نیست و تمام اعضای این جریان سیاسی بر اصل نام برده اتفاق نظر دارند.

اصلاح طلبان تاکنون بر مبنای اتحاد و ائتلاف قدم برداشته اند و بعد از این نیز در بزنگاه های اصلی همچون انتخابات بر آن پایبند خواهند بود.

شرایط سیاسی فعلی اقتضا می کند حرکت اصلاح طلبان  بر مبنای اطمینان و اعتماد صورت پذیرد و این عامل اعتماد و اطمینان بخش در فضای کنونی همان پایبندی بر ائتلاف و اتحاد است، چرا که هر گونه تصمیمی خارج از مدار ائتلاف و هم پوشانی می تواند زمینه ای برای نگرانی باشد.

در خصوص تصمیم اصلاح طلبان برای حمایت از رئیس جمهوری دولت تدبیر و امید باید گفت که این جریان سیاسی تا پایان دوره اول ریاست وی در حمایت از روحانی هیچ تردید و شکی ندارد، اما در خصوص نحوه سیاست اصلاح طلبان برای حمایت از دکتر روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری وی اکنون نمی توان، تصمیمی پیش از موعد گرفت.چرا که اصلاح طلبان به منظور برنامه ریزی برای انتخابات آینده نیاز به بررسی، بحث، برگزاری نشست های متعدد و رایزنی های مختلف نیاز دارند و در شرایط فعلی نمی توان تصمیم قطعی گرفت.

نیاز است تا به موسم دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نزدیک شویم و بر اساس شرایط جلو رویم و تصمیم نهایی را در آن زمان اتخاذ کنیم.

در آن زمان است که اصلاح طلبان به این نتیجه می رسند که آیا به حمایت از دکتر روحانی ادامه دهند و یا کاندیداهای جدیدی را برای انتخابات معرفی کنند.

هر سخنی از نحوه تصمیمات اصلاح طلبان برای انتخابات خرداد ماه سال آینده زود هنگام است، چرا که اکنون نه فصل معرفی کاندیداهاست و نه مشخص است چه کسانی در زمره حمایت این جریان سیاسی به عنوان کاندیدا قرار می گیرند. پرداختن به هر مساله ای که به انتخابات و ریاست جمهوری سال آینده مربوط می شود باید در زمان مناسب خود تحلیل و بررسی شود.

درباره شروط و مولفه های حمایت آینده اصلاح طلبان از دکتر روحانی موارد متعددی مدنظر قرار دارد که از جمله آن ها ارزیابی موفقیت های وی در برنامه های خود بوده است. همچنین توفیق رئیس جمهوری در پاسخ گویی به مطالبات مردم، عموم جامعه و اصلاح طلبان از دیگر شروط حمایت این جریان سیاسی از روحانی است.چگونگی رفتارهای بعد از این دکتر روحانی یکی دیگر از شروط حمایت اصلاح طلبان از وی است.من بارها اعلام کرده ام که به احتمال بسیار زیادی اعتدال گرایان جریان اصولگرایی در انتخابات سال آینده به سمت روحانی گرایش پیدا کنند اما در عین حال جناح افراطی و تندرو آن ها به احتمال بالایی کاندیدای دیگری را برای انتخابات معرفی کنند، چرا که تندرو ها روحانی را برای کاندیداتوری نخواهند پذیرفت، اما این که اعتدال گرایان جریان اصولگرایی از کاندیدای افراطیون حمایت کنند یا خیر و یا این که شخص ثالثی را معرفی کنند، جای بحث دارد. همچنین آنچه مسلم است این است که افراطیون در برابر رئیس جمهوری فعلی برای انتخابات سال آینده حتما کاندیدای دیگری را وارد عرصه رقابت خواهند کرد.