یادداشت - سعید لیلاز

حاشیه امن(!) ایام برگزاری نمایشگاه برای فعالان عرصه رسانه

کارشناس

  1. ۹ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
لیلاز
نوآوران -

به سیاق هر سال نمایشگاه مطبوعات از اول هفته آغاز خواهد شد، به نظر می رسد برپایی این نمایشگاه به تعداد روزهای برگزاری آن فرصتی هم برای توقیف کنندگان هم توقیف شوندگان، هم تعقیب کنندگان وهم تعقیب شوندگان است تا در این مدت استراحتی کنند و دست کم در این یک هفته و چند روز با هم کاری نداشته باشند. به‌اعتقاد بنده این نمایشگاه در یک فضای نسبتا تاریک شهاب مانند عمل می کند و به نظر می رسد چنین فرصتی برای استراحت اهالی مطبوعات مغتنم باشد.

متاسفانه به نظر می رسد که تاثیر نمایشگاه در فضای رسانه ای مطبوعات ایران بیشتر از این نیست که  و تاثیری در روند بهبود اوضاع مطبوعاتی و یا رسانه های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران ندارد. شاهد هم این که در طول برگزاری بیست و چند ساله نمایشگاه تاثیر تعیین کننده ای از طرف این نمایشگاه در سمت و سوی فضای مطبوعاتی و رسانه ای و تحولات استراتژیک در حوزه نظام مطبوعاتی دیده نشده است. چه از زمان نقطه اوج تاریخی شکوفایی رسانه های مکتوب یعنی حتی از سال‌های 76 تا 77 و از آن به بعد نیز ما دائما و منظما شاهد افول رسانه‌های مطبوعاتی و مکتوب در ایران هستیم که البته بخشی از آن تاریخی و گریزناپذیر است، بخشی نیز ناشی از روندهای تکنولوژیکی است که در دنیا بر نظام مطبوعاتی جهان دارد حاکم می شود و بخش دیگر آن مربوط به این است که فشارهای وارده سیاسی برمطبوعات کشور به ویژه مطبوعات مکتوب و رسانه های رسمی  را به لحاظ تاریخی و پوچ و تهی از هرگونه محتوایی کرده است.

 به اعتقادم طرح شعار شفافیت و صداقت برای نمایشگاه ایده خوبی است اما در حدی که می شود باید از آن انتظار داشت چرا که من بعید می دانم اثری بیش از شعار و در این چند روز داشته باشد. به همین دلیل من بدون اینکه قصد ناامید کردن مخاطبان را داشته باشم باید بگویم که تنها دستاورد و اثرگذاری این نمایشگاه در همان مدت محدود چند روز و در همان حوزه‌هایی است که پیش تر اشاره کردم.