حرف اول - شهربانو امانی

یک نماینده را با تنزل جایگاهش وارد بده بستان‌های روزمره نکنید

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی

  1. ۸ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
شهربانو امانی
نوآوران -

چرا فرایند انتخابات به خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی به گونه ایست که همیشه هزینه‌های زیادی را بر کشور متحمل می کند. از بررسی صلاحیت‌ها گرفته تا یک سازمان عریض و طویل در نظارتی که نسبت به کاندیداهای نمایندگی خانه ملت شکل گرفته است، همگی هزینه‌های بسیاری را برای کشور در جنبه‌های مختلف ایجاد می کند.

با در نظر گرفتن چنین سازوکاری می توان این طور اعتقاد داشت که خالص ترین و مخلص ترین افراد به مجلس شورای اسلامی راه پیدا خواهند کرد. در همین رابطه یک پرسش مطرح می شود که چرا ما در کشور دارای مجلس هستیم اما حزب نداریم و یا این که حزب داریم اما ارگان حزبی نداریم. به گونه ای که احزاب در کشور نه دارای رسانه مکتوب هستند و نه رسانه دیداری و شنیداری دارند.

در عصر ارتباطات و رسانه که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست، جایگاه هر نهاد و ارگانی در قانون اساسی تعیین شده است و اختیارات و وظایف تمام این نهادها نیز در این قانون پیش بینی و ذکر شده است.

گاهی میان برخی از نهادها اختلافی بر سر یک اختیار ایجاد می شود که یک نمونه آن بحث نظارت استصوابی به عنوان عامل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است.

در این باره باید بگویم قدرت نظارت استصوابی از قدرت نظارت وجدان فردی مهم تر و قوی تر نیست، نباید قدرت مردم را نادیده گرفت، چرا که بهترین ناظر بر عملکرد یک نماینده موکلین آن هستند. یک نماینده دارای ناظری به مراتب تر با نفوذ تر از نهادها و ارگان‌های خارجی است.

اصل 67 قانون اساسی می گوید؛ نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند. « بسم الله الرحمن الرحیم من در برابر قرآن مجید به خدای قادر و متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم. ودیعه ای را که مردم به ما سپرده به عنوان امین پاسداری کنم و در انجام وظایف و وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم. از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آن‌ها را مدنظر داشته باشم.»

یک چنین الزام تعهدآور که وجدان فردی را به عنوان این اصل که هر فردی مسئول عملکرد خویش است، جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی و نماینده را به خوبی متذکر می شود. این جایگاه نباید تنزل پیدا کند و یک نماینده نباید از این طریق داخل بده بستان‌های روزمره شود که اگر این گونه شود اندک نمایندگانی باقی می مانند تا حریت و آزادی را پاس دارند.

نباید شبکه ای از نمایندگان ایجاد شود که در ظاهر خیرخواه مردم باشند و در باطن به فکر انتخابات آینده و مجدد انتخاب شدن خویش باشند که چنین چیزی جفا در حق مردم و کشور است و البته که نابخشودنی است. یک نماینده در دوره ای که از مردم رای گرفته در برابر خدا و قانون اساسی مسؤول است.

جمهوری اسلامی ایران نیازمند نماینده‌های مدرس گونه است که از حقوق فرد فرد جامعه دفاع کند و نگران آرای دور بعدی انتخابات نباشد.

چنین نماینده‌هایی باعث پیشرفت کشور می شوند و دیگر نگران نظارت‌های استصوابی نیستند چرا که مردم را ناظر بر اعمال خود می دانند.

بنابراین کشور امروز نیازمند تقویت وجدان فردی و عمومی است، یک نماینده از چنین مسیری باید تقویت شود که مسیر میسر آن احزاب است.