ولی الله شجاع پوریان در گفت وگو با نوآوران:

تا زمانی که اصلاح طلبان اکثریت شورا را کسب نکنند، نمی توانند کار عمده ای انجام دهند

مدتی است که مجلس جدید کار خود را آغاز کرده و ساماندهی را که در بحث کمیسیون ها و اداره امور داخلی به آن احتیاج داشت، کسب کرده است. در نتیجه فضایی بر پارلمان کشور حاکم شده که می تواند تاثیر گذار در تمام عرصه ها و حوزه ها باشد. به خصوص که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در پیش است و چنین فضایی می تواند به منظور کسب اکثریت ارا به مدد اصلاح طلبان بیاید. جریان اصلاحات برای انتخابات سال آینده باید نسبت به آن چه در ادوار گذشته به وقوع پیوسته، نوعی بازبینی داشته باشد و با اتکا بر تجربیات قبلی برای اقبال گسترده مردم به خود تلاش کند.

  1. ۹ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
شجاع پوریان
نوآوران -

    راهکار های لازم برای آمادگی اصلاح طلبان به منظور ورود به صحنه رقابت های انتخابات شوراهای شهر و روستا چیست و این جریان سیاسی برای طراحی و تنظیم آرایش سیاسی خود به چه مولفه هایی باید توجه داشته باشد؟

ضروری ترین کار برای ورود با نشاط مجموعه اصلاح طلبان به انتخابات شوراهای شهر مبنی بر یک نگاه آسیب شناسانه به ادوار گذشته به ویژه دوره چهارم است.

من بارها گفتم که اگر یک پنجم افرادی که در تهران به دکتر روحانی رای دادند به لیست اصلاح طلبان شورا هم رای می دادند در حقیقت اکثریت قریب به اتفاق شورای شهر از آن اصلاح طلبان می شد.

انتخابات شورای شهر به قدری برای اصلاح طلبان دارای اهمیت است که تا این جریان سیاسی در شورای شهر دارای اکثریت نباشد، آن ها هیچ کار عمده ای نمی توانند انجام دهند، دلیل چنین ادعایی این است که برای کسب هیات رئیسه شورای شهر ، انتخاب شهردار و نهایتا برای کسب ارکان مدیریتی شهر اصلاح طلبان به حداقل اکثریت نسبی آرا نیازمند هستند .

    در دوره گذشته با آن که اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شدند، اما نتوانستند در شورها اکثریت را کسب کنند، دلیل چنین امری چیست و برای جلوگیری از تکرار آن چه باید کرد؟

دلیل آن که اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری پیروز بودند، اما نتوانستند سرمایه، حجم و موجی را که در پشت شوراها وجود دارد، با خود همراه کنند این است که اهمیت شورا و عملکرد آن هنوز به خوبی جا نیافتده است.

بنابراین اصلاح طلبان نیازمند این هستند تا یک فضاسازی جدیدی راجع به جایگاه، اهمیت، تاثیرگذاری و کارکرد شوراها ایجاد کنند، چرا که شوراها در ارتقا و افزایش جریان دموکراسی خواهی در کشور سهم به سزایی دارا هستند.

در سراسر کشور در بحث شوراها چیزی نزدیک به 200 هزار نفر منتخب وجود دارد و این تعداد پرشمار خود به اهمیت این نهاد می افزاید.

اگر اصلاح طلبان بتوانند متناسب با جمعیت هواداران و طرفدارانی که در کشور دارا هستند، یارگیری کنند، می توانند از اثرات مثبت آن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و در جهت تقویت موج دموکراسی در کشور بهره برداری لازم را به عمل بیاورند. همچنین افزایش آگاهی های اجتماعی و مطلع کردن فزاینده مردم نسبت به حقوق شهروندی و پاسخ گو کردن نهادهای مختلف در برابر مردم از دیگر نتایج مثبت پیروزی در انتخابات شوراهای شهر و روستا است.

    عمل اصلاح طلبان بر مبنای یک لیست واحد همانند آن چه در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به وقوع پیوست، نیازمند توجه به چه مولفه هایی است؟

در انتخابات دوره گذشته شاهد بودیم که عده ای از کاندیداها با لیست اصلاح طلبان به شورا ها راه یافتند، اما پس از ورود به این نهاد به عهد تشکیلاتی خود وفادار نبودند و در کارهای تشکیلاتی شورا همکاری های لازم را با اصلاح طلبان به عمل نیاوردند.

لازم است تا در این دور از انتخابات با تجربه ای که از لیست گذشته کسب شده در تهیه لیست انتخاباتی جدید بازبینی شود. اصلاح طلبان به دلیل رد صلاحیت ها دچار کمبود نیروهای امتحان پس داده و دارای  رزومه قوی هستند و به همین خاطر باید دقت لازم را به عمل بیاورند.  این جریان سیاسی نیازمند لیستی است که مردم را اقناع  و متقاعد کند تا از این طریق شهروندان به سمت آن جذب شوند.

همچنین باید به افکار عمومی هوادار جریان اصلاحات این بینش و آگاهی کامل را داد که رقیب به دنبال جریان سازی در درون تشکیلات این جریان سیاسی است تا نیروهای اصلاح طلب را در مقابل یکدیگر قرار دهد و جریان های بدلی متفاوتی را از آن ایجاد کند .

مردم باید متقاعد شوند که لیست مرجع و نهایی همانی است که در راس آن شورای عالی اصلاح طلبان به ریاست رئیس جمهوری دولت اصلاحات با مدیریت عارف حضور دارد.

همچنین اصلاح طلبان نیازمند خیزش انتخاباتی هستند تا از طریق ایجاد فضایی با نشاط و رقابتی مردم به پای صندوق های رای بیایند . این جریان سیاسی باید مردم را متقاعد کند که اگر در عملکرد دولت و شوراها کمبودی احساس شده جواب آن قهر با صندوق های رای نیست، چرا که به هر میزانی که از صندوق های رای فاصله گرفته شود، این رقیب است که شانس بیشتری برای پیروزی پیدا خواهد کرد.

    فضای حاکم بر سپهر سیاست کشور تا حدود زیادی تغییر یافته که بهترین مصداق برای آن رای اخیر نمایندگان به 3 وزیر پیشنهادی دولت و عدم کارایی واژ0 فتنه به عنوان بهانه دستان رقیب است. این فضا در توفیق آتی اصلاح طلبان در انتخابات تا چه میزانی موثر خواهد بود؟

گفتنی است در همین شورای شهر فعلی در جریان جلسات متعدد محلی و شهری شاید کم تر جلسه ای تشکیل شود و کلمه فتنه تکرار نشود.

خوشبختانه پس از انتخابات 92 کابوس و طلسم فتنه شکسته شد و در انتخابات مجلس فضای کشور کاملا تغییر کرد. نتیجه این شد که مردم کاملا از حاشیه سازی ها ، بحث های فرعی و موضوعات انحرافی که عده ای با بیان مکرر آن در جهت سرپوش گذاری بر فسادهای اقتصادی خود بودند، آگاه شدند و دیگر تحت تاثیر آن قرار نخواهند گرفت.