حرف اول - حسین کنعانی مقدم

گزینه نهایی اصولگرایان در حال بررسی است

فعال سیاسی اصولگرا

  1. ۸ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
کنعانی مقدم
نوآوران -

آنچه که برای جریان اصولگرایی از اهمیت خاصی برخوردار است پیش از هر چیز حضور در انتخابات بخاطر پیروزی است.

 از سوی دیگر اکثریت اصولگرایان در پی آن هستند تا بتوانند آراء خاکستری جامعه را به نفع خود جذب کنند. از هم مهمتر اینکه اصولگرایان به این نتیجه دست پیدا کرده اند که اگر بیش از یک کاندیدا داشته باشند قطعا در انتخابات سال 96 شکست خواهند خورد.

در مورد کاندیدای ریاست جمهوری قطعاً روی یک نامزد انتخاباتی اجماع خواهد شد، حتی در صورت ثبت نام چندین کاندیدا نیز بعد از دریافت تاییدیه از شورای نگهبان در نهایت باید به نفع یک نفر کنار بروند. تجربه انتخابات مجلس نشان داد این ظرفیت در میان اصولگرایان برای اجماع وجود دارد چون می دانند در غیر این صورت باید شکست را تجربه کنند .

با اذعان بر تفاوت میان ماهیت انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در نحوه سهم خواهی جریان ها و تجربه تلخ گذشته، اصولگرایان را به این نتیجه رساند که وقتی از یک نفر حمایت می‌کنند، می توان در کابینه  بحث سهم خواهی را دنبال و سازماندهی کرد، و این اتفاق، قبل از این که فرد بر مسند ریاست جمهوری بنشیند به اجماع خواهد رسید.

اصولگرایان از تجربه های تلخ باید درس بگیرند و به نظر می‌رسد این بار ، این درس را گرفته اند و مجددا دچار چنین اشتباه استراتژیکی نخواهند شد.  

احتمال جمع شدن جریانات مختلف اصولگرایی اعم از جامعه روحانیت ، جبهه پیروان ، تشکل مصباح ، جبهه پایداری و دیگر جریانات اصولگرایی برای تصمیم گیری در یک کنگره سراسری باید عرض کرد که اینها قبلا هم دور هم جمع شده اند و به توافقات خوبی دست پیدا کرده اند و این بار مفصل تر عمل خواهند کرد.

 در بحث شوراها با توجه به قدرت نفوذ گروه های مختلف در شهرستان ها این احتمال وجود دارد که لیست ها از ترکیبات متفاوتی به نفع هر یک از جریانات غالب در شهرستان ها داشته باشند اما در بحث ریاست جمهوری به نظر میرسد همه باید دور یک میز جمع شوند و گزینه روی میز گزینه ای باشد که همه قبول داشته باشند. این که برخی فکر میکنند زیر میز می‌شود بازی کرد دوره اش گذشته . به نظر من اصولگرایان به یک وحدت در منطق انتخابات خواهند رسید.

 در همین مسیر هم تلاش خواهند کرد.

البته برخی جریان های اصولگرایی معتقدند اگر آقای روحانی بتواند برخی شروط را محقق کند حمایت از او برای انتخابات ریاست جمهوری قابل بررسی است.

 هر دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها برای ما مهم است چون هر نامزد ریاست جمهوری که بتواند آرا را به سمت خود بیاورد می تواند در نتیجه انتخابات شوراها هم تأثیرگذار باشد.

 معتقدم در سال 96 خیلی از شخصیت های اصولگرا به دلیل احساس تکلیف ثبت نام می کنند، اگر دقیقه 90 استراتژی اصولگرایان بر پیروزی قرار گیرد به یک نفر می رسند و گرنه نتیجه 92 تکرار می شود.