سرمقاله - محمد سالاری

4 کارگروه اصلی برای انتخابات شوراها با سازوکار تاکید بر خردجمعی تشکیل شده است

عضو شورای اسلامی شهر تهران

  1. ۸ ماه قبل
  2. ۰
محمد سالاری
نوآوران -

با توجه به این که شوراها در اصل در دولت اصلاحات ایجاد شد و انتخابات منتسب به آن نیز در همان دولت برای نخستین بار عملیاتی و برگزار شد، با توجه به دیدگاه جریان سیاسی اصلاح طلب نسبت به مقوله مردم سالاری و با تاکید بر ظرفیت و پتانسیل بالای این نهاد در جهت تحقق مطالبات مردمی و حکومت داری مبتنی بر نظر مردم، اصلاح طلبان انتخابات شورای شهر و روستا را بهترین مسیر تحقق مولفه های دموکراتیک موردنظر خود می دانند.

اعضای شوراهای شهر و روستا در مقیاس محلی و منطقه ای توسط مردمی که دارای بهترین شناخت نسبت به نامزدهای این نهاد مهم اجرایی شهر هستند، انتخاب می شوند و با توجه به سیاست های کلی نظام و فرمایشات مقام معظم رهبری و اصل 44 قانون اساسی ، شوراهای شهر و روستا بهترین تشکل های حرفه ای و مردمی هستند که زمینه چابک سازی دولت مرکزی را فراهم می سازند.

بنابراین اصلاح طلبان نه برای انتخابات ریاست جمهوری بلکه بنا بر اعتقاد و باوری که نسبت به تحقق مردم سالاری دینی دارا هستند، تمامی ظرفیت های خود را برای انتخابات شوراهای شهر و روستا به کار گرفته و بر حرکت در مدار و چارچوب های قانونی اصرار خواهند داشت.

شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان درحال برنامه ریزی برای ورود به انتخابات سال آتی است و در پی ایجاد همان سازوکاری است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی دنبال و تجربه شد.

اصلاح طلبان به منظور آمادگی برای انتخابات شوراهای شهر و روستا به دنبال انسجام بخشی جدی و موثری هستند. چراکه تکلیف برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روشن است و هم اصلاح طلبان و هم اعتدال گرایان حمایت از دکتر روحانی را در دستور کار خود قرار داده اند، اما در خصوص سازوکار انتخاباتی اصلاح طلبان برای پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا باید گفت که  آیین نامه های مربوط به نحوه اداره جلسات این جریان سیاسی با تاکید بر خرد جمعی و بر طبق اساس نامه شوراها به تصویب رسیده است.

همچنین 4 کارگروه اصلی بر اساس آیین نامه های مزبور شکل گرفته که هیات رئیسه 3 کارگروه تعیین و نهایی شده است. کارگروه اول مربوط به امور استان ها است و مسائل مربوط به آن را پردازش خواهد کرد. دومین کارگروه در خصوص اصل مهم تعامل و رایزنی شکل گرفته است؛ که تعامل با تمام احزاب و تشکل ها حتی احزاب جریان سیاسی رقیب، نخبگان اصلاح طلبی و همچنین مسئولان برگزاری انتخابات همچون شورای نگهبان را در دستورکار خود قرار داده است.

سومین کارگروه مربوط به برنامه ریزی و سیاست گذاری است و کارگروه چهارم با رویکرد آینده پژوهی و تبیین خط مشی اساسی و بلند مدت جریان اصلاحات شکل گرفته است. آن چه در کارگروه چهارم به عنوان خط مشی جریان اصلاحات بررسی می شود، همانا اصول اساسی نظام است.

در کارگروه چهارم هنوز اعضا به صورت نهایی تعیین و انتخاب نشده اند، اما برنامه ریزی های بسیار خوبی برای نحوه عمل در شهر تهران وسایر استان ها تدوین شده است. همچنین فراخوان های متعددی به منظور جذب نخبگان و احزاب سراسر کشور برای عضویت در کارگروه های موردنظر اصلاح طلبان تهیه شده است که در آن ها همواره بر تصمیم گیر بر اساس خرد جمعی تاکید

 شده است.