سرمقاله - علی صوفی

نامزد پوششی در انتخابات کنار آقای روحانی وجود ندارد

وزیر دولت اصلاحات

  1. ۸ ماه قبل
  2. ۰
علی صوفی
نوآوران -

چه کسی درباره‌ی نامزد پوششی در انتخابات کنار آقای روحانی صحبت کرده است؟بحث از این قرار است که عده ای می‌گویند چون آقای روحانی مورد حمایت اصلاح طلبان است و آن‌ها نمی‌خواهند در مقابل آقای روحانی کاندیدای دیگری داشته باشند حضور ایشان کفایت می‌کند، اما عده‌ی دیگرنظر بر این دارند که حضور ایشان کفایت نمی‌کند چون ممکن است حوادثی رخ دهد و ایشان نتوانند در انتخابات حضور پیدا کنند.

 برای هر کس دیگر نیز ممکن است اتفاق پیش بیاید، بنایر این لازم است چند نفر در کنار ایشان به عنوان کاندیدای سایه حضور داشته باشند که اگر به فرض محال اتفاقی در این باب رخ دهد اصلاح‌طلبان غافل گیر نشوند و کاندیدای خود را داشته باشند.

دلیلی برای حمایت نکردن اجماع اصلاحطلبان از آقای روحانی وجود ندارد، اگر چه صلاح‌طلبان مطالباتی دارند که زمین مانده است بنابر این سعی دارند مطالبات خود را از آقای روحانی بگیرند اما حمایت از آقای روحانی در شارایط کنونی منطقی ترین تصمیم به نظر می‌رسد چون ایشان رئیس جمهور منتخب اصلاح‌طلبان در سال 92 است و در طول این مدت نیز مواضعشان مورد قبول اصلاح‌طلبان بوده و معدل عمل کردشان قابل قبول است.

بنابر این با این مشخصات بعید است اصلاح‌طلبان خواهان این باشند که رئیس جمهور یک دوره‌ای باشد. اما بحث چک سفید امضا بحث دیگری است. بعضی گروه‌ها بر این معتقدند که خواسته هایشان در این دوره محقق نشده و در این باره باید گفتمانی با آقای روحانی داشته باشند.

این مطالبات در حوزه های مختلفی است، از حوزه سیاسی گرفته یا کسانی که به هر نحو با دوره‌ی قبل ارتباط داشتندو معمولا این اشخاص با اصلاح طلبان تعارض و تقابل دارند برکنار نشده و همچنان بر کرسی خود تکیه داده اند. در نتیجه  در برخی عرصه های سیاسی مداخلاتی انجام می‌دهند که نباید صورت بگیرد.

 هر چند آقای روحانی تلاش خود را در برخی  زمینه انجام داده اند ولی این موضوع باید از جای دیگری رسیدگی شود، مطرح کردن سهم خواهی در اصلاح‌طلبان یک بحث شخصی نیست بلکه به معنای پاسخگویی به مطالباتشان است که قبلا تایین شده است.به غیر از آن در عرصه های اقتصادی و فرهنگی مشکلاتی در کشور وجود دارد که انتظار از آقای روحانی این است که برای رسیدگی به آن‌ها جدی تر اقدام کند و اجازه ندهند جریاناتی که به جناح تند رو وابسته هستند اوضاع را در دست گرفته و مانع فعالیت ای مدنی شوند. در عرصه معیشتی توقعات این است که رونق اقتصادی زودتر اتفاق بیوفتد و در عرصه حاکمیتی مطالبات این است که جریاناتی که همسو با دولت نبوده و مدیرانی که از دوره های قبل به جا مانده اند و همچنان ساز خود را می‌زنند باید از بدن اجرایی کشور جای خود را به جریانات هم سو بدهند. جریاناتی که می‌توانند در انتخابات آینده تضمینی باشند برای قانوونی بودن و قانونی شدن انتخابات.

آقای روحانی تا حدی توان برآورده کردن این مطالبات را داشته اند چنانچه اخیرا 3 وزیر خود را برکنار کرده و 3 وزیر انتخابی خود را جایگزین کنند.  او مخصوصا پس از روی کار آمدن مجلس دهم این فرصت را داشته و دارد که مطالبات را پاسخ گو باشد.