تصویر جالب از مرحوم هاشمی رفسنجانی

تصویر بسیار جالبی از مرحوم هاشمی رفسنجانی منتشر شده است.

  1. ۴ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
هاشمی