سرمقاله - مهدی مطهرنیا

به زودی تحول خواهی بیش از گذشته چهره نشان خواهد داد

استاد دانشگاه

  1. ۵ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
مطهرنیا
نوآوران -

مرگ آیت الله هاشمی و تشییع جنازه دو روز گذشته او نقطه آغازی بر پایان اثر تبلیغاتی رسانه های  رسمی و گواهی بر بلااثر بودن میلیاردها سرمایه گذاری برای تخریب مخالفان هاشمی است.

این روز ها  ایران مردی راتشییع کرد و خاک کشورمان بزرگی را درخود پذیرفت که دهه ها است همگان نام او رامی شنوند و البته که دهه ها خواهد گذشت تا او را بشناسند.

آیت الله هاسمی رفسنجانی شخصیتی بود که فراتراز زمان می دید و در زمان حرکت می کرد. آیت الله از میان ما رفت ؛ ولی یادمان داد که باید با مردم همراه شوی تا به هنگامه رفتنت  با همه هجمه ها پر از هجوم احترام دوست و دشمن ؛ همگی از روی اراده و ارادت یا به واسطه  اجبار ناشی از خواست مردم و عجز؛  در مرگت همراه شوند.  

باید دید آیا رفتن مظلومانه هاشمی بیشتر از زندگیی او  اثرخواهد گذاشت ؟ بودنش آن اندازه موثربوده است که رفتنش معدود مخالفان عاقل و خردمندش را نه خوشحال که نگران کند.

دیگر ازامروز سیبل هاشمی وجود ندارد. او در میان ما نیست و بسیاری رفتنش را پایان فصلی از قدرت در سیاست چندین دهه ایران می دانند. شاید این فکر هم در بعضی شکل گیرد که از این به بعد عرصه بر دوستداران او تنگ تر شود و عکس های قبل کم رنگ شوند، اما مردانگی آن است که از این معنا بگذریم و افراد را به حق بسنجیم. او هر چه بود و هر چه کرد می توان به یقین گفت، آیت الله هاشمی رفسنجانی عقلانیت در مدیریت وضع موجود را با پل زیرکی به خرد برای  ساخت فردا پیوند زده بود.

با همه احترامی  که بر اساس اخلاق علمی؛ برای تحلیل هایی که اعتقاد دارند با رحلت هاشمی، تحول خواهی و حرکت رو به جلو از پای خواهد ایستاد؛ قائلم ، ولی بر این باورم که به زودی تحول خواهی بیش از گذشته چهره نشان خواهد داد و پرچم تحول گرایی دموکراتیک را بر دوش عاقله مردی خردورز از نزدیکان فکری او  باز خواهد دید.  از او آموختم صبر و سکوت که با هم ، هم آغوش شوند پیروزی فرزند آنها خواهد بود.

امروز آشکارا می گویم، همان گونه که تا او زنده بود تلاش بسیاری از دشمنان او نتوانست وی را از صحنه  خارج کند؛ بعد از این نیز تلاش های بعدی نخواهد توانست اثرات وضعی وی را حذف کند. چراکه آینده نشان خواهد داد که او چرا در نشست رونمایی از کتاب زندگی و زمانه خود گفت: اکنون با خیال آسوده می میرم .  در همان جلسه با فاصله ای دو متری با وی ؛ به خوبی این گفته اش را ادراک می نمودم و حس می کردم.

با همه این ها، باید بگویم هاشمی نه یک انسان مقدس و بدون نقد بود نه یک انسان قابل نفی و بدون امتیازهای بزرگ؛ او تجسم بخش نسلی از سیاست ورزان خردمند بود که بیش از آن که قهرمان سیاست باشند؛ دریافته اند که باید پهلوان سیاست بود. هاشمی پهلوان سیاست در دوران معاصرایران زمین بود.

فقدان این پهلوان سیاست و پوریای ولی تشک بازی های بزرگ قدرت را به بیت معمار انقلاب اسلامی به ویژه یادگار امام (ره) ؛ خانواده بزرگوار ایشان و همکاران بزرگوارشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تسلیت می گویم.