سرمقاله - مهدی مطهرنیا

برای پیامدهای سیاسی فساد در حوزه ملی نمی توان اندازه گیری کمّی قائل شد

کارشناس مسائل سیاسی

  1. ۴ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
مطهرنیا
نوآوران -

فساد یک کنش گفتمانی است، از منظر جامعه شناسی برای تبعات و یا پیامدهای سیاسی فساد به ویژه در حوزه ملی نمی توان اندازه گیری کمّی قائل شد.  در دستگاه فکری فوکو و دیگر اندیشمندانی که در باب این موضوع چارچوب های تئوریک فراهم کرده اند، کنش گفتمانی در واقع پدیده ای است که با به دنیا آمدن و یا متولد شدن تبعات خاص خود را به دنبال دارد و حامل پیامدهای خاص خود است. فساد از آن دسته واژگان است که وقتی در وجه ملی ظهور پیدا می کند با ظهور خود بی اعتمادی و بی اعتباری سیستم ها و نظام های حاکم را به همراه می آورد فلذا نمی توان گفت فساد در حال حاضر آن قدری زیاد نیست که ما وحشت کنیم.


اصل موضوع از سوی هر فردی که بیان شده است، از منظر نگرش موجود تا حدود زیادی قابل تأمل و بررسی است فلذا نمی توان گفت وضعیت مملکتی که در آن اختلاس های کهکشانی، حقوق های نجومی، املاک اقیانوسی و فسادهای اخلاقی دقیانوسی وجود دارد، وحشت برانگیز نیست.  اطراف ما پر از سیگنال هایی است که نمایانگر وحشت از آینده حرکت اجتماعی و اقتصادی جامعه است. بالا بودن میزان طلاق و اعتیاد، بالا رفتن مصرف مشروبات الکلی، بالا رفتن خشونت، بداخلاقی های اجتماعی و سیاسی همگی نشان دهنده یک وضعیت بحرانی در جامعه ملی است. اگر بگوییم که فساد آن قدر بالا نرفته که وحشت زا شود، در نتیجه باید بگوییم ظرفیت ما برای به وحشت نیفتادن بسیار بالا رفته است، نه این که آن چه که به وجود آمده است، وحشتناک نیست. آن چه به وجود آمده است بسیار تأمل برانگیز و دلهره آور است و اگر ما از آن دلهره ای به دل وارد نمی کنیم نشان گر این است که ما ظرفیت بالایی در پذیرش فساد در یک جامعه ملی داریم که این اندازه از فساد برایمان چندان امر غیر مترقبه ای نخواهد بود. آن چه ما در دهه های اخیر به دنبال آن بوده ایم، واژه درمانی و ساخت واژه های جدید و نه محتوا بخشیدن به آن واژه ها و ایجاد گفتمان ها بوده است تا بر اساس آن واژه ها، داکترین و داکترینال های عملیاتی برای جلوگیری از یک موضوع مطرح شده را طراحی کنیم. ما سال ها مباحثی همچون توسعه و رشد را مطرح کردیم و بعد از آن مسائل توسعه و پیشرفت اسلامی - ایرانی و بعد تر هم اقتصاد مقاومتی را عنوان کردیم. رهبری نظام جمهوری اسلامی در پی ایجاد این واژه ها برای حرکت بیشتر جامعه و تئوری پردازی عمیق دانشگاه ها و حوزه های ما در جهت پیاده سازی مفاهیم نظری در قالب عناصر عملیاتی برای مبارزه با فساد هستند، اما در عمل آن چه که رخ می دهد این است که در انجام و عملیاتی شدن فرمایشات ایشان کوتاهی می شود. پدیده جدیدی در جهت حرکتی که ایشان قصد دارند و امید دارند در سیستم ایجاد شود، به وجود نیامده است.  توقع آن است که جامعه ملی ما در تمام ارکان خود هم از ارکان حکومتی و هم از ارکان دولتی و هم از نهادهای ملی و مدنی زمینه های ایجاد فضای مناسب برای بازتعریف نظری این مفاهیم و سپس الگودهی عملیاتی آن ها را فراهم کند. وقتی می گوییم اقتصاد مقاومتی باید دید که آن چه تعریفی، شاخصه هایی، مؤلفه های عملیاتی و چه مکتب یا پارادایمی بر آن حاکم است. ما تنها می آییم شاخصه هایی را ایجاد می کنیم که درنهایت می توانیم بگوییم توجیه گر وضع موجود است. آن چه که وجود دارد این است که اقتصاد مقاومتی یعنی مصرف کم تر و تولید بیشتر، ما تا چه اندازه مصرف بی رویه را کاهش دادیم و تا چه اندازه تولید را افزایش بخشیده ایم. در چنین شرایطی اقتصاد مقاومتی یعنی شعاری که تحت لوای آن تنها به واژه درمانی مردم روی می آوریم.