سرمقاله - اصغر سلیمی

جریانات سیاسی در تلاش اند تا لیست های انتخاباتی خود را بر اساس تخصص افراد تهیه کنند

نماینده مجلس

  1. ۳ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
اصغر سلیمی
نوآوران -

شوراهای اسلامی شهر و روستا از بطن جامعه و یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. همچنین اهمیت بحث های مربوط به شورها از جایی نشأت می گیرد که در قرآن کریم هم به بحث شوراها اشاره شده است. یکی از اصلی ترین وظایف اعضای این شوراها انتخاب شهردار است که این مهم به نوبه خود در شهرهای بزرگ و کلان شهر ها اهمیت به سزایی پیدا می کند. چرا که در این شهرها هم بودجه اختصاص یافته به شهرداری مبلغ هنگفتی را شامل می شود و هم جمعیت در این مناطق بسیار زیاد است. بالطبع با توجه به آن چه ذکر شد، شایسته است کسی از سوی اعضای شورای شهر به عنوان شهردار انتخاب شود که او کارآمدی لازم را داشته باشد. در ایام نزدیک به انتخابات شوراهای شهر و روستا به سر می بریم و موضوع تأیید و یا رد صلاحیت کاندیداهای پنجمین دوره شوراها نیز در جریان است. آن چه از مجموع فعالیت های انتخاباتی افراد و جریان های سیاسی به نظر می رسد این است که در این دوره از رقابت های انتخاباتی جناح های سیاسی با برنامه مشخصی پا به عرصه رقابت ها گذاشته اند. همچنین از تحرکات انتخاباتی حتی در شهرهای کوچک این طور برداشت می شود که در این دور از انتخابات احزاب بیش از دوره های پیشین در حال نقش آفرینی هستند. همچنین گروه ها و جریانات سیاسی در این دوره در تلاش اند تا لیست های انتخاباتی خود را بر اساس تخصص افراد تهیه کنند و در همین زمینه به مسائل مدیریت شهری، فضای سبز، محیط زیست، عمران و غیره توجه خواهند کرد.  آن چه در روند تهیه لیست های انتخاباتی مورد توجه قرار خواهد گرفت این است که دیگر کسی را صرفاً به دلیل شهرتی که دارد داخل لیست قرار نمی دهند و این خود می تواند پیام آور بهبود اوضاع مدیریت شهری در آینده باشد. آن چه هیأت های اجرایی و نظارت در بررسی صلاحیت افراد مورد توجه قرار می دهند؛ مدارکی است که از مراجع چهارگانه به آن ها ارجاع داده می شود. بررسی صلاحیت ها به صورت سلیقه ای و به این دلیل که فردی بازیگر یا ورزشکار بوده، انجام نشده است. با توجه به وظایف مهم شورای شهر در ارتباط با مسائل مدیریت شهری آن چه در این دور از انتخابات بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد؛ این است که افرادی باید موفق به ورود در شوراها شوند که بیش از هر چیزی دارای تخصص باشند. امیدواریم که مردم در انتخابات به لیست هایی رأی دهند که افراد توانمندی را شامل شده باشند و صرفاً به دلیل مشهور و معروف بودن کاندیدایی به او توجه نکنند.